สถิติการให้บริการประชาชน

รายการ 
ดาวน์โหลด 
สถิติการให้บริการจดทะเบียนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เดือนตุลาคม 2564
สถิติการให้บริการจดทะเบียนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เดือนพฤศจิกายน 2564
สถิติการให้บริการจดทะเบียนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เดือนธันวาคม 2564
สถิติการให้บริการจดทะเบียนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เดือนมกราคม 2565
สถิติการให้บริการจดทะเบียนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เดือนกุมภาพันธ์ 2565
สถิติการให้บริการจดทะเบียนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เดือนมีนาคม 2565
แสดงผลหน้าที่ 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 6 รายการPrev1Next v