สถิติรายงานความพึงพอใจ

รายการ 
ดาวน์โหลด 
สรุปผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจำเดือน มกราคม 2564
สรุปผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
สรุปผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ประจำเดือน มีนาคม 2564
สรุปผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ประจำเดือน เมษายน 2564
สรุปผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
สรุปผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ประจำเดือน มิถุนายน 2564
สรุปผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
สรุปผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ประจำเดือน สิงหาคม 2564
สรุปผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ประจำเดือน กันยายน 2564
สรุปผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ประจำเดือน ตุลาคม 2564
สรุปผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
สรุปผลการประเมินความพึงใจของผู้ใช้บริการสำนักงานพาณิชย์จังหวัด การเปรียบเทียบ ปี 2561-2564
สรุปผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจำเดือน ไตรมาส 3 ปี 2565
แสดงผลหน้าที่ 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 13 รายการPrev1Next v