• ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

อัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 11

กิจกรรมเริ่มวันที่ 30 ม.ค. 2563 ถึง 2 ก.พ. 2563

เวลา 10:00 น. ถึง 20:00 น.

ขอเชิญเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ
ผลิตภัณฑ์จากครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลป์หัตถกรรม และทายาทช่างศิลป์หัตถกรรม กว่า 200 คูหา
---------------------------------------------
ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ไบเทคบางนา ฮอลล์ EH 101


จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

รูปภาพกิจกรรม