• ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

“เปิดปฏิบัติการรุกตลาดการค้าด้วยนวัตกรรมดิจิทัล”

กิจกรรมเริ่มวันที่ 26 พ.ย. 2562 ถึง 26 พ.ย. 2562

เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น.

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม

               เรื่อง “เปิดปฏิบัติการรุกตลาดการค้าด้วยนวัตกรรมดิจิทัล”

               วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. – 17.00 น.

               ณ  ห้องชลาลัย  ชั้น 4 โรงแรม ชลจันทร์ พัทยา บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

                         - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 547 4830, 02 547 4838

                         - ทั้งนี้หากจำนวนผู้สมัครมากกว่าที่กำหนดขอสงวงสิทธิสำหรับผู้ที่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด

                         - โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

หมายเหตุ : ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมด้านล่างแบบลงทะเบียน (สามารถตรวจสอบรายชื่อภายใน 1-2 วันทำการ)

                         - กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

                         -  ผู้ประกอบการที่ต้องการติดตั้งระบบ DS ขอให้จัดเตรียม 

                                 1) Notebook พร้อมออก Internet ได้

        2) Digital Certificate ของนิติบุคคล


เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ลงทะเบียนทางออนไลน์  .... Click