• ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าว/ประกาศ
ปฏิทินกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์ เดือน ตุลาคม 2562
ปฏิทินกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์ เดือน ตุลาคม 2562
ปฏิทินกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์ เดือน ตุลาคม 2562

2 ก.ค.

อบรมสัมมนา
กิจกรรมอบรมสัมนา

2 ก.ค. 2562 - 10 ก.ค. 2562

07:00 น. - 12:00 น.

กระทรวงพาณิชย์

ปฏิทินกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์ เดือน ตุลาคม 2562

ผู้ประกอบการ/ตลาด

ปรับปรุงข้อมูล 30 พฤษภาคม 2562

1
คลังข้อมูล

datawarehouse

28
การบริหารจัดการ

Management

37
รายงาน

Report

บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์