• ปรับขนาดตัวอักษร

ประกาศกระทรวงพาณิชย์

68 ยอดเข้าชม

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63      1. หลักเกณฑ์        10

27 ธ.ค. 2562 7

อ่านเพิ่มเติม
โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563

โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563      1. หลักเกณฑ์      10

27 ธ.ค. 2562 8

อ่านเพิ่มเติม
โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง      1. หลักเกณฑ์          -10

27 ธ.ค. 2562 6

อ่านเพิ่มเติม
โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว      1. หลักเกณฑ์          -10

27 ธ.ค. 2562 24

อ่านเพิ่มเติม
การกำหนดราคาตลาดอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน งวดที่ 2

ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563 เรื่อง การกำหนดราคาตลาดอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน งวดที่ 2

15 พ.ย. 2562 11

อ่านเพิ่มเติม
การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกข้าว ปี2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 3)

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกข้าว ปี2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 3)

15 พ.ย. 2562 19

อ่านเพิ่มเติม