ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ " สำนักตรวจราชการ e-inspection "  
     
 
 
 
     
     
 
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นางนพพร ลิ้นทอง) ร่วมกับกรมการค้าภายใน
ตรวจสอบราคาสินค้า ณ ตลาดเอกชัย เขตบางบอน เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์) ร่วมกับกรมการค้าภายใน
ตรวจสอบราคาสินค้า ณ ตลาดอ่อนนุชเฟรชมาร์ท เขตวัฒนา เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายสมศักดิ์ พณิชยกุล) ร่วมกับกรมการค้าภายใน
ตรวจสอบราคาสินค้า ณ ตลาดห้วยขวาง เขตห้วยขวาง เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายสมศักดิ์ พณิชยกุล)
ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดร้านค้าชุมชนเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดลพบุรี ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นางนิศา ศรีสุวรนันท์)
ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "สืบสาน สีสัน สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี ครั้งที่ ๖" ณ บริเวณย่านธุรกิจสร้างสรรค์หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘
 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายสมชาติ สร้อยทอง )
เป็นประธานในพิธีเปิด งานมหกรรมการค้าชายแดนเพื่อ สนับสนุน เขต เศรษฐกิจพิเศษนครพนม โดยการเสวนาทางวิชาการ business Forum เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘