ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ " สำนักตรวจราชการ e-inspection "  
     
 
 
     
     
 
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นางนิศา ศรีสุวรนันท์)
ตรวจ แนะนำ และติดตามการปฏิบัติราชการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด รอบที่ ๒ จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นางนิศา ศรีสุวรนันท์)
ตรวจ แนะนำ และติดตามการปฏิบัติราชการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด รอบที่ ๒ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘
 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายสมชาติ สร้อยทอง)
ตรวจ แนะนำ และติดตามการปฏิบัติราชการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด รอบที่ ๒ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ พร้อมตรวจติตามราคาสินค้าฯ ณ ห้างยงสงวน จ.อุบลราชธานี
 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นางกุลณี อิศดิศัย)
ป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการค้าออนไลน์ Smart Online Exporter รุ่นที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นางนิศา ศรีสุวรนันท์)
เป็นประธานพิธีเปิดงาน "ที่สุดมหกรรมสินค้าโอทอปไทย" (Best of OTOP Festival ๒๐๑๕) ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณลานกิจกรรมโปรโมชั่น ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาสุราษฎร์ธานี
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นางนิศา ศรีสุวรนันท์)
ร่วมประชุมคณะการจัดงาน Southern International Trade Expo ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี