ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ " สำนักตรวจราชการ e-inspection "  
     
 
 
 
     
     
 
 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายสมชาติ สร้อยทอง) และผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นางนิศา ศรีสุวรนันท์)
ตรวจตลาดสตาร์ จังหวัดระยอง หลังจากเสร็จสิ้นการสัมมนาเพื่อสร้างประสิทธิภาพการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นางนิศา ศรีสุวรนันท์) ร่วมกับกรมการค้าภายใน
ตรวจสอบราคาสินค้า ณ ตลาดเทวราชกุญชร เขตดุสิต เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวนพพร ลิ้นทอง) ร่วมกับกรมการค้าภายใน
ตรวจสอบราคาสินค้า ณ ตลาดวงศกร เขตสายไหม เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘
 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายสมชาติ สร้อยทอง)
เป็นประธานพิธีเปิดงานฯ "ที่สุดมหกรรมสินค้าโอทอปไทย" (Best of OTOP Festival ๒๐๑๕) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายสมชาติ สร้อยทอง)
เป็นประธานพิธีเปิดงาน "Tops FRESH FAIR ๒๐๑๕" ณ ลานกิจกรรม ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นางดวงกมล เจียมบุตร)
ร่วมพิธีเปิดงาน "ของดีเมืองจันท์ วันผลไม้...สีสันตะวันออก ประจำปี ๒๕๕๘" ณ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘