ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ " สำนักตรวจราชการ e-inspection "  
     
 
 
     
     
 
 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์(นายธวัชชัย โสภาเสถียรพงศ์) และ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร)
ประชุมตรวจราชการ กับผอ.สคร.โอซาก้า วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ประชุมตรวจราชการกับผอ.สคร.โตเกียว วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ และตรวจโครงการ Thai Fair ณ Tokyu Hands Nagoya เป็นกิจกรรม In-store Promotion จัดร่วมกับห้างสรรพสินค้า ส่งเสริมสินค้าไทย ได้แก่ อาหารไทย เครื่องปรุงรส ซอส เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นางมาลี โชคล้ำเลิศ)
ตรวจ แนะนำ และติดตามการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงในส่วนภูมิภาค รอบที่ ๑ จังหวัดนคปฐม ราชบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นางมาลี โชคล้ำเลิศ)
ตรวจ แนะนำ และติดตามการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงในส่วนภูมิภาค รอบที่ ๑ จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร)
ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีงานเมล็ดข้าวพันธุ์ “ดีที่ ๑” เมืองไทย ครั้งที่ ๓ ในวันอังคารที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ย่านการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดชัยนาท ตำบลนางลือ-ท่าชัย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร)
ร่วมตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายยรรยง พวงราช) และคณะฯ ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายธวัชชัย โสภาเสถียรพงศ์)
เป็นประธานเปิดงานและร่วมงาน "เส้นสายหัตถกรรมเสื่อกกบ้านแพง" ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณศูนย์ OTOP บ้านแพง ตำบลบ้านแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม