กระทรวงพาณิชย์
คุยกับพาณิชย์จังหวัด
 หัวข้อกระทู้: วิธีการจดทะเบียนการค้า นิติบุคคล แสดงความคิดเห็น
รายละเอียด:ขอทราบรายละเอียดและวิธีการจดทะเบียนการค้า ประเภท ขายอาหารสัตว์ลูกพันธุ์สัตว์น้ำต้องทำอย่างไร -
ผู้ตั้งกระทู้:ชาย วันที่:20 ก.ย. 2553

 ความคิดเห็นที่:1 แสดงความคิดเห็น

     เนื่องจากว่าคำถามของท่านครอบคลุมการปฏิบัติงานของหลายหน่วยงาน ขอเรียนดังนี้นะคะ  ในการจดทะเบียนประกอบพาณิชยกิจ ประเภททะเบียนพาณิชย์ ท่านจะต้องขออนุญาตจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะ เพราะว่ากระทรวงพาณิชย์ได้ถ่ายโอนภาระกิจการจดทะเบียนพาณิชย์ไปให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.044-611542

    แต่หากท่านประสงค์จะจดทะเบียนประกอบพาณิชยกิจประเภทนิติบุคคล  ขอให้ทานสอบถามรายละเอียดได้โดยตรงที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.044-611941

    ถ้ามีปัญหาข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สอบถามไปได้อีกนะคะ ขอบคุณค่ะ

-
คุณ:พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่:21 ก.ย. 2553

67/22 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์:0 -4461-1016 โทรสาร:0 -4461-3473
อีเมล์:br_ops@moc.go.th
จำนวนผู้เข้าชม -
000000000