กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 86 หมู่ที่ 9 ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์:0-7535-6069  โทรสาร: 0-7534-4215
อีเมล์:ns_ops@moc.go.th
จำนวนผู้เข้าชม -
000000000