กระทรวงพาณิชย์
ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัด
ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัด
302/9 ถ.เลย-เชียงคาน ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
โทรศัพท์:0-4281-1163  โทรสาร: 0-4281-2612
อีเมล์:ly_ops@moc.go.th
จำนวนผู้เข้าชม - 31/5/2559 12:49:16
000121850