กระทรวงพาณิชย์
ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัด
ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัด
302/9 ถ.เลย - เชียงคาน ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
โทรศัพท์:0-4281-1163  โทรสาร: 0 - 4281-2612
อีเมล์:ly _ ops@moc.go.th
จำนวนผู้เข้าชม - 6/10/2558 23:18:51
000120700