กระทรวงพาณิชย์
บริการอื่นๆ
บริการข้อมูลเศรษฐิจการค้า  บริการอื่นๆ
บทความ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยง(Link) รูปภาพ(Gallery)
 
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 3 เลขที่ 362 หมู่ที่ 3 ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์:053-150200,053-150201 โทรสาร:053-177349
อีเมล์:cr4@moc.go.th, www.facebook.com/moc.chiangrai
จำนวนผู้เข้าชม -
000000000