กระทรวงพาณิชย์
ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว / ประกาศ ข่าวเศรษฐกิจ
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่ขึ้น
รูปประกอบ
สละอินโด - เรื่องน่ารู้

สละอินโดมีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบหมู่เกาะมลายูและหมู่เกาะชวา ที่ประเทศอินโดนีเซียมีการส่งเสริมให้ปลูกเชิงพาณิชย์เป็นสินค้าออกของประเทศ ประมาณปี พ.ศ. 2512 มีการนำเมล็ดพันธ์ุสละอินโดเข้ามายังประเทศไทยโดยคนไทย และปลูกในพื้นที่ภาคใต้ ต่อมาให้ผลผลิตดี และเป็นที่นิยมบริโภคของคนไทย จึงมีการขยายพันธ์ุและปลูกกันอย่างกว้างขวางและเพิ่มพื้นที่ปลูกขึ้นมายังภาคใต้ตอนบน และภาคกลางของประเทศ 

สละอินโดเป็นพืชตระกูลเดียวกับระกำ มีทั้งหมด 8 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ปุนดุก บาหลี คอนเด็ต ปาดังซีเดมป้าน มานนจายา บาดูรา อัมบาวา และ บันจัรบือการา ส่วนพันธุ์สละที่นิยมปลูกในประเทศอินโดนีเซียคือ พันธุ์ปนดุกดุก และ   พันธุ์บาหลี    เนื่องจากมีรสชาติหวาน กรอบ เนื้อหนา ส่วนอีก 6 พันธุ์ ที่เหลือจะไม่นิยมปลูกเพราะมีรสหวานปน  เปรี้ยว  ฝาด  และ ขม.
 


แหล่งที่มา:เดลินิวส์
 วันที่ข้อมูล:3 ตุลาคม 2555
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส ถนนวรคามพิพิธ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
โทรศัพท์:073-511-098 , 073-514-878 โทรสาร:073-512-718
อีเมล์:nr_ops@moc.go.th
จำนวนผู้เข้าชม - 3/5/2559 17:31:31
000228237