กระทรวงพาณิชย์
ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว / ประกาศ ข่าวเศรษฐกิจ
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่ขึ้น
รูปประกอบ
ราคาไข่ไก่...วันนี้

ราคาประกาศหน้าฟาร์ม ณ  11/10/2012
คละคัดพิเศษที่น้ำหนักเฉลี่ยมากกว่า 60 กรัม/ฟอง ฟองละ 2.50 บาท
แบบคละเกรด A ฟองละ 2.40 บาท

ราคาไข่ไก่แบบคัดเบอร์

จัมโบ้ ขึ้นไป=  3.90 บาท / ฟอง    แผงละ 117.00  บาท

ขนาดมาตรฐานไข่ไก่
1 แผงมี 30 ฟอง

น้ำหนักไข่ 71 กรัม ขึ้นไป เบอร์ 0 = 2.95 บาท / ฟอง   แผงละ 88.50  บาท

น้ำหนักไข่  65-70 กรัม   เบอร์ 1 = 2.85 บาท / ฟอง   แผงละ 85.50 บาท

น้ำหนักไข่  60-64 กรัม   เบอร์ 2 = 2.65 บาท / ฟอง   แผงละ 79.50 บาท

น้ำหนักไข่  55-59 กรัม   เบอร์ 3 = 2.55 บาท / ฟอง   แผงละ 76.50 บาท

น้ำหนักไข่  50-54 กรัม   เบอร์ 4 = 2.45 บาท / ฟอง   แผงละ 73.50 บาท

น้ำหนักไข่  45-49 กรัม   เบอร์ 5 = 2.35 บาท / ฟอง   แผงละ 70.50 บาท


แหล่งที่มา:http://www.rachakaikai.com/Product-priceList.asp
 วันที่ข้อมูล:11 ตุลาคม 2555
12 ถ.เจริญประดิษฐ์ ซอย 5 ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี
โทรศัพท์:073-349605 โทรสาร:073-331882
อีเมล์:pn_ops@moc.go.th
จำนวนผู้เข้าชม - 1/5/2559 7:23:47
000277054