กระทรวงพาณิชย์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว / ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่ขึ้น
รูปประกอบ
ชิมรังนกฟรี งานโลกทะเลชุมพร

เมื่อวันที่  27  กุมภาพันธ์  2556  นายพีระศักดิ์  หินเมืองเก่า  ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  กล่าวว่าขณะนี้รังนกชุมพรที่จัดเก็บมาแล้วแต่ไม่สามารถส่งไปขายประเทศจีนได้  เพราะจีนห้ามนำเข้านั้นมีประมาณ  5,000  กิโลกรัม  ดังนั้น  ในงานโลกทะเลจังหวัดชุมพร  ครั้งที่  23  ระหว่างวันที่  22 – 26 มีนาคม  2556  ที่จะจัดขึ้นที่ลานอเนกประสงค์ชายหาดปากน้ำชุมพร  จะนำเสนอของดีชุมพรอีกอย่างนอกจากกาแฟ  นั่นคือรังนก  โดยจัดเป็น  “รังนกวัลเลย์”  คือหุบเขาแห่งรังนก  มีนิทรรศการเกาะรังนกชุมพร แสดงกรรมวิธีการเก็บรังนก  และจะเชิญผู้ประกอบการทั้งรังนกเกาะและรังนกบ้านมาร่วมงาน  จะนำรังนกมาให้ชิมฟรีเพื่อพิสูจน์ว่ารังนกของไทย  โดยเฉพาะรังนกจากเกาะรังนกในจังหวัดชุมพร  มีคุณภาพปราศจากสารปนเปื้อน

นายพีระศักดิ์ฯ กล่าวว่า  นอกจากนี้จะมีให้เลือกซื้อจากปกติรังนกเกาะกิโลกรัมละ  (กก.) ละ  80,000  บาท  ขณะนี้เหลือเพียง  กก.ละ  50,000  บาท  โดยจะทำเป็นกล่องมีน้ำหนักขีดละ  5,000  บาท แต่ถ้าไม่สะดวกเดินทางมาร่วมงานก็สามารถดูรายละเอียดการสั่งซื้อได้ผ่านเว็บไซต์จังหวัดชุมพร www.chumphon.go.th  ตั้งแต่วันที่  1  มีนาคม  2556  นอกจากนี้  จังหวัดยังมีไฮไลต์ให้นักท่องเที่ยวได้ชมประติมากรรมทรายที่ใหญ่ที่สุด  ที่แกะรูปเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศต่างๆ สมาชิกอาเซียน เช่น  เจดีย์ชเวดากองของพม่า  ตึกเปโตรนาสของมาเลเซีย  และสิงโตทะเลพ่นน้ำของสิงคโปร์  เป็นต้น
“ตอนนี้ผู้ได้รับสัมปทานรังนกและเลี้ยงรังนกบ้านต่างมีความหวังและตื่นตัวกันมาก  เชื่อว่านักท่องเที่ยวจะตอบรับเป็นอย่างดี  รังนกที่เหลือ  5  ตัน  จะขายได้หมดอย่างเร็ว  เราไม่ต้องง้อตลาดจีน  ถ้ารังนกคราวนี้หมดแล้วหมดเลย  จะเก็บใหม่อีกปลายเดือนมีนาคมและเดือนสิงหาคม  ปีหนึ่งเก็บสองครั้งแต่นั้น”  นายพีระศักดิ์ฯ กล่าว
วันเดียวกัน  นายฉลอง  คงลิขิต  อายุ  47  ปี  และนางจันทร์ธิภา  คงลิขิต  อายุ  54  ปี  สองสามีภรรยาข้าวของร้าน  “ตี๋บ้านนก”  เลขที่  116/53-55  ซอยสุขเสมอ  ถนนกรมหลวงชุมพร  เขตเทศบาลเมืองชุมพร  กล่าวว่า  ที่จังหวัดชุมพรจะจัดมหกรรมรังนกในงานโลกทะเลชุมพรปีนี้เห็นด้วยและพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ตลาดรังนกในเมืองไทยคึกคักขึ้นหลังวิกฤตไม่สามารถส่งรังนกไทยไปจีนได้
นายฉลองฯ กล่าวว่า  ทำธุรกิจรับซื้อรังนกบ้านและรับทำคอนโดรังนกมา  9  ปี  ราคารังนกไม่เคยตกขนาดนี้มาก่อน โดยรังนกมี  3  เกรดคือ  เกรด  A B และ  C  ที่ผ่านมาเกรด  A  ราคา กก.ละ 80,000  บาท  แต่ตอนนี้เหลือ  กก.ละ  45,000  บาท  เกรด  B  จาก  กก.ละ  40,000  บาท  เหลือ  กก.ละ 20,000  บาท  และเกรด  C  จาก กก.ละ  30,000  บาท  เหลือ กก.ละ  17,000  บาทเท่านั้น  เฉลี่ยลดลงประมาณ  40%  ถามว่าอยู่ได้ไหมก็ต้องบอกว่าอยู่ได้  เพราะเมื่อรังนกมีราคาถูกลงก็ทำให้มีผู้สนใจซื้อรังนกไปบริโภคมากขึ้นจากเดิม  รังนกถือเป็นอาหารเสริมสำหรับคนรวยเท่านั้นแต่ตอนนี้คนชั้นกลางสามารถเข้ามาซื้อรังนกไปบริโภคได้เพราะราคาถูกลงเกือบครึ่ง
  นายฉลองกล่าวว่า  รังนกบ้านที่ทางร้านรับซื้อมามีทั้งที่นำไปปรุงและบรรจุขวดขายในราคาขวดละ 100  บาท  และรังนกแห้งที่ผ่านกรรมวิธีทำความสะอาดและคัดเกรดบรรจุกล่องจำหน่ายส่วนรังนกบ้านที่ส่งไปจีนยังคงส่งได้บ้าง  เพราะร้านไม่ได้ส่งตรงไปเอง  แต่จะส่งผ่านพ่อค้าชาวจีนอีกต่อหนึ่ง
“มหกรรมรังนกที่จะจัดซื้อต้องประสานกับบริษัทท่องเที่ยวให้นำนักท่องเที่ยวชาวจีนมาร่วมงานเยอะ ๆ ด้วยเพราะชาวจีนคือลูกค้ารายใหญ่  หากจัดมหกรรมรังนกและรู้กันเฉพาะในหมู่ชาวไทยคงไม่มีประโยชน์  ดังนั้น จึงต้องให้ชาวจีนมาเห็นด้วยตาตัวเองจริง ๆ ว่ารังนกของไทยทำกันอย่างไร  มีสารปนเปื้อนจริงหรือไม่  ส่วนผู้ประกอบการรังนกในเมืองไทยก็ต้องคงคุณภาพรังนกของตนเอาไว้  ปัญหาที่เกิดขึ้นยืนยันว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะทำให้ผู้ประกอบธุรกิจรังนกอยู่ไม่ได้  เพียงแต่กำไรที่เคยได้รับลดลงไปบ้างเท่านั้น  แต่เมื่อรังนกมีราคาตก ขอร้องว่าอย่าคิดจะทำให้คุณภาพของรังนกตกตามไปด้วย”  นายฉลองกล่าว
            

แหล่งที่มา:จังหวัดชุมพร 20 มีนาคม 2556
 วันที่ข้อมูล:20 มีนาคม 2556
ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 3 ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
โทรศัพท์:077-511210 โทรสาร:077-503501
อีเมล์:cp_ops@moc.go.th
จำนวนผู้เข้าชม - 25/10/2559 4:46:47
000156368