กระทรวงพาณิชย์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว / ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่ขึ้น
รูปประกอบ
อาณาจักรสุโขทัย

อาณาจักรสุโขทัย : พันเรื่องถิ่นแผ่นดินไทย โดย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ และคณะ

 

           อาณาจักรสุโขทัยมีพัฒนาการมาจากการเป็นชุมชนถลุงเหล็กที่มีความสำคัญมากว่า 2,500 ปี โดยมีแหล่งแร่เหล็กอยู่ที่บ้านวังหาด ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ในปัจจุบัน อันเป็นแหล่งต้นน้ำของลำน้ำแม่ลำพัน ที่ไหลผ่านเมืองเก่าสุโขทัย ไปสู่แม่น้ำยม ได้ค้นพบเครื่องประดับเงิน ทอง และสัมฤทธิ์ ตลอดจนดาบโบราณ สันนิษฐานได้ว่า ความมั่งคั่งของทรัพยากรธรรมชาติจำพวกแร่ธาตุ ได้ดึงดูดผู้คนให้มาอาศัย กลายเป็นชุมชนสุโขทัยในยุคแรก

            ผู้ที่อพยพโยกย้ายไปมาค้าขายในบริเวณเมืองเก่าสุโขทัยในช่วงเวลานั้นคือ กลุ่มตระกูลลาว และตระกูลอื่นๆ ที่เคลื่อนไหวไปมาระหว่างสองฝั่งโขง สู่แม่น้ำน่าน และกระจายตัวลงสู่บริเวณแม่น้ำยม ที่บนเขาสมอแครง จ.พิษณุโลก ได้พบหลักฐานพระพุทรรูปแบบทวารวดีอีสาน ขณะเดียวกันได้พบเสมาหินแบบอีสานสลักภาพนูนต่ำ ที่ อ.นครไทย นับเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้คนแถบพิษณุโลกและสุโขทัยในอดีตนั้น มีความสัมพันธ์กับลาวและอีสาน

            การโยกย้ายไปมาค้าขายดังกล่าว ทำให้ชุมชนถลุงแร่เหล็กบนที่ลุ่มแม่น้ำลำพันดังกล่าวได้พัฒนากลายเป็นบ้านเป็นเมือง เป็นนครรัฐ ตลอดจนได้ขยายอำนาจทางการค้า และการปกครองออกไปอย่างกว้างไกล จนมีสถานะเป็นอาณาจักร ในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช กษัตริย์องค์ที่ 3 แห่งราชวงศ์พระร่วง ด้วยทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่ทรงปรีชาญาณ สามรถผนวกเมืองเหนือไปจรดที่หลวงพระบาง และเมืองใต้ไปจรดที่นครศรีธรรมราช เป็นอาทิ

            ศิลาจารึกในหลักที่ 1 ของพ่อขุนรามคำแหงได้บันทึกไว้ว่า ในพุทธศตวรรษที่ 19 หลังการสิ้นพระชนม์ของพ่อขุนศรีนาวนำถุม (น้ำท่วม) “ขอมสมาดโขลญลำพง” ขุนนางขอมที่กรุงละโว้ (ลพบุรี) ส่งมากำกับดูแลกรุงสุโขทัย ได้ทำการยึดอำนาจ การณ์นั้นพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราด โอรสพ่อขุนศรีนาวนำถุม และพระสหายคือ พ่อขุนบางกลางหาวเจ้าเมืองบางยาง ได้ร่วมกันขับไล่ขอมสมาดโขลญลำพง ภายหลังเมื่อมีชัยได้ทรงอภิเษกพ่อขุนบางกลางหาวให้เป็นกษัตริย์สุโขทัย

            ครั้งนั้นพ่อขุนผาเมืองได้ถวายพระนาม “ศรีอินทรบดินทราทิตย์” พร้อมพระขรรค์ชัยศรี ซึ่งแต่เดิมเป็นของพระองค์เอง ที่ได้รับพระราชทานมาจากกษัตริย์ขอม ครั้งเสกสมรสกับพระธิดาของพระองค์ท่าน นับแต่นั้นมาพ่อขุนบางกลางหาวเจ้าเมืองบางยางจึงได้ทรงครองราชย์ เป็นปฐมแห่งราชวงศ์พระร่วงครองกรุงสุโขทัย ในพระนามว่า “พ่อขุนศรีอินทราทิตย์” ส่วนพ่อขุนผาเมืองภายหลังต่อมาทรงหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ ทิ้งไว้ให้คนปัจจุบันได้สืบหากันต่อไปในอนาคต

            พรุ่งนี้เล่าเรื่อง “จารึกวัดศรีชุม” จ.สุโขทัย เค้ารางที่สำคัญว่า ราชวงศ์ผาเมืองทรงหายไปไหน


แหล่งที่มา:ข่าวคมชัดลึก
 วันที่ข้อมูล:16 สิงหาคม 2554
9 ถ.ศรีอินทราทิตย์ ต.ธานี อ. เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทรศัพท์:055-611785  โทรสาร:055-613038
อีเมล์:sy_ops@moc.go.th
จำนวนผู้เข้าชม - 6/2/2559 5:00:01
000277100