กระทรวงพาณิชย์
ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว / ประกาศ ข่าวเศรษฐกิจ
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
โอกาสทองการลงทุนในพม่า

 โอกาสทองการลงทุนในพม่า  (โดยบุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนากลยุทธ์และธุรกิจบ.เจริญโภคภัณฑ์อีสาน จำกัด (มหาชน))
           ยุทธศาสตร์การค้าการลงทุนของ "พม่า" เปลี่ยนแปลงไปนับตั้งแต่ "ออง ซาน ซู จี" ได้รับอิสรภาพ และทุกย่างก้าว ทุกความเคลื่อนไหวของพม่าก็เป็นที่จับตามองจากโลกภายนอก เนื่องด้วยพม่าอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ เป็นขุมทองแห่งใหม่นักลงทุนจากนานาประเทศ ในขณะที่พม่าเองก็พยายามอย่างแรงกล้าที่จะทะลายกำแพงที่ปิดกั้นประเทศมายาวนานออกไปให้หมดสิ้น เพื่อนำพาประเทศยืนหยัดอย่างมั่นคงบนเวทีโลก เริ่มจากการนำประเทศก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558  พม่า จึงเป็นโอกาสที่อลังการประเทศไทยซึ่ง อยู่ใกล้ชิดมากที่สุดได้เห็นโอกาสนี้หรือยัง เรายังขาดการบูรณาการ เชื่อมโยงทุกภาคส่วนเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ทางการค้าการลงทุนร่วมกันระหว่างไทยและพม่า 
ภาคเกษตรกรรม ยังเป็นหัวใจของพม่า เพราะเป็นแหล่งรายได้หลักของประชากรในประเทศ พม่าเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีพื้นที่ราบเหมาะแก่การทำเกษตรมากที่สุด โดยมีพื้นที่ขนาดใหญ่ถึง 678,500 ตารางกิโลเมตร โดยเฉพาะที่ราบลุ่มแม่น้ำอิระวดี ซึ่งเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญของพม่า เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญอีกแห่งของโลกที่จะรองรับการสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่พลเมืองโลก
          ข้าว เป็นสินค้าเกษตรที่สำคัญ และพม่ามีพื้นที่ปลูกข้าวมาก ซึ่งหากมีการพัฒนาด้านพันธุ์ข้าวทั้งในแง่ของการเพิ่มคุณภาพและผลผลิต ก็เชื่อว่าพม่าจะไม่เป็นรองใครในตลาดข้าวโลก ซึ่งไทยจะต้องเดินหน้าปรับยุทธศาสตร์ข้าวเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้
          เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ซี.พี.เข้าไปลงทุนในพม่ามาตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบันกล่าวได้ว่าวางรากฐานด้านการเกษตรในพม่าไว้อย่างมั่นคง ทั้งด้านการผลิตอาหารสัตว์ และการปศุสัตว์ ฯลฯ และเมื่อพม่าเปิดประเทศจึงเป็นโอกาสดีที่จะต่อยอดธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้น

แชร์หน้านี้


แหล่งที่มา:แนวหน้า
 วันที่ข้อมูล:7 มิถุนายน 2555
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 3 เลขที่ 362 หมู่ที่ 3 ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์:053-150200,053-150201 โทรสาร:053-177349
อีเมล์:cr4@moc.go.th, www.facebook.com/moc.chiangrai
จำนวนผู้เข้าชม - 5/10/2558 19:43:12
000469763