กระทรวงพาณิชย์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว / ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่ขึ้น
รูปประกอบ
'ฟาแลนอปซีส' บานทน สวยนาน

                ปัจจุบัน กล้วยไม้ฟาแลนอปซีส กำลังเป็นที่สนใจของผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ทั้งภายในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น เพราะกล้วยไม้สกุลนี้ถูกพัฒนา และปรับปรุงสายพันธุ์มาอย่างต่อเนื่องหลายชั่วรุ่น ทำให้ดอกมีรูปทรง ขนาด และสีของดอกมีความหลากหลาย กลีบดอกหนา ดอกมีหลายสี อาทิ สีขาว สีขาวปากแดง สีเหลือง สีม่วง สีชมพู สีแดง มีทั้งลายจุด ลายกระ ฯลฯ ทั้งยังมีก้านช่อยาวเหมาะสำหรับใช้ปักแจกัน และหนึ่งต้นยังออกดอกได้หลายช่อ 
    
                นายอรรถ อินทลักษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า นอกจากนั้นยังมีจุดเด่นคือปลูกเลี้ยงง่าย เจริญเติบโตเร็ว มีเวลาในการออกดอกค่อนข้างแน่นอน ประมาณ 14-16 เดือน ก็ออกดอก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาและการจัดการที่ดี ซึ่งหลังจากการออกดอกชุดแรกแล้วก็สามารถปลูกเลี้ยงต่อและออกดอกได้เรื่อย ๆ ที่สำคัญกล้วยไม้สกุลฟาแลนอปซีสยังให้ดอกดี ดอกจะบานทนและบานนาน ถ้าดอกบานอยู่กับต้นสามารถบานอยู่ได้นาน 2-3 เดือน ส่งผลให้มีราคาสูงโดยส่วนใหญ่นิยมซื้อขายทั้งต้นหรือขายเป็นไม้กระถางเพื่อใช้เป็นของขวัญที่ระลึก ใช้ประดับตกแต่งสถานที่ และยังสามารถตัดช่อดอกขายได้ในราคาสูงอีกด้วย
   
                ขณะนี้มีนักธุรกิจชาวไต้หวันและญี่ปุ่นเข้ามาร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการของไทย ส่งเสริมการจัดตั้งฟาร์มเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ฟาแลนอปซีสขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อส่งออกไปยังไต้หวันและญี่ปุ่น ขณะเดียวกันยังมีนักธุรกิจจากเนเธอร์แลนด์เข้ามาร่วมทุนในการตั้งฟาร์มกล้วยไม้ฟาแลนนอปซีสในพื้นที่จังหวัดชุมพรเพื่อส่งออกไปยังเนเธอร์แลนด์ด้วย ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ไทยสามารถผลิตกล้วยไม้ฟาแลนอปซีสได้ตรงตามความต้องการของตลาดในต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งจะช่วยผลักดันส่งออกสินค้ากล้วยไม้ไทยเพิ่มสูงขึ้นได้ 
    
                นายสมชาย เล่ห์เหลี่ยม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลำพูน (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) กล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรลำพูน เป็นหนึ่งศูนย์ฯที่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ไปสู่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป โดยเปิดให้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ในแปลงสาธิตการปลูกกล้วยไม้ซึ่งมีทั้งกล้วยไม้สกุลแวนดา มอคคารา แอสโคเซนดา คัทลียา สกุลช้าง และสกุลฟาแลนอปซีส และศูนย์ฯ ยังได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เพื่อการค้า ซึ่งผู้เข้าฝึกอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการปลูกกล้วยไม้ การขยายพันธุ์ ตลอดจนการจัดการดูแลรักษากล้วยไม้ทั้งภาคทฤษฎีและได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ และยังช่วยยกระดับประสิทธิภาพการผลิตสินค้ากล้วยไม้ พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ของไทยด้วย 
    
               ขณะเดียวกันศูนย์ฯ ยังได้ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตกล้วยไม้เชิงอุตสาหกรรมในพระดำริ สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี โดยร่วมมือกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์กล้วยไม้ฟาแลนอปซีสซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้คาดว่า จะได้กล้วยไม้ลูกผสมฟาแลนอปซีสพันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพสูงและเป็นทางเลือก สำหรับเกษตรกรเพื่อใช้ผลิตในเชิงการค้าต่อไป
   
                หากสนใจข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกกล้วยไม้ฟาแลนอปซีส สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลำพูน (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) โทร. 0-5356-5011-12 
www.aopdt09@doae.go.th

** แหล่งข่าว , รูปประกอบข่าว : เดลินิวส์ออนไลน์ วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2554 เวลา 0:00 น


แหล่งที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์ วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2554 เวลา 0:00 น
 วันที่ข้อมูล:11 กรกฎาคม 2554
ศาลากลางจังหวัดพะเยา ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์:0-5443-1636  โทรสาร:0-5448-1754
อีเมล์:py_ops@moc.go.th
จำนวนผู้เข้าชม - 11/2/2559 13:23:08
000251124