กระทรวงพาณิชย์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว / ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่ขึ้น
รูปประกอบ
ประกวดเขียนเรียงความ “ทำไมเด็กไทยต้องรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ AEC” (ภายใต้กิจกรรม “เด็กไทยมั่นใจ AEC” จัดโดย กระทรวงพาณิชย์)

กิจกรรม ดีๆ เพื่อส่งเสริมความคิดดี ๆ ของเด็กไทย เด็กไทยมั่นใจ AEC” ขอเชิญชวนเด็กไทยทุกคนหยิบปากกา ดินสอ บรรเลงความคิดสร้างลงแผ่นกระดาษ ร่วมแข่งขันประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อทำไมเด็กไทยต้องรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ AEC” เพื่อแสดงความพร้อมของเด็กไทยกับการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สนับสนุนความคิดเด็กไทย โดย กระทรวงพาณิชย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2952-4252-5 หรือทาง facebook ได้ที่ www.facebook.com/dekthaimunjaiAEC หรือพิมพ์ค้นหาคำว่า เด็กไทยมั่นใจ AEC”

กด Ctrl+ เพื่อขยายรายละเอียดให้ใหญ่ขึ้น

มาแล้วจ้า กิจกรรมดีๆ เพื่อส่งเสริมความคิดดี ๆ ของเด็กไทย
เด็กไทยมั่นใจ AEC” ขอเชิญชวนเด็กไทยทุกคนหยิบปากกา ดินสอ บรรเลงความคิดสร้างลงแผ่นกระดาษ
ร่วมแข่งขันประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ ทำไมเด็กไทยต้องรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ AEC”
เพื่อแสดงความพร้อมของเด็กไทยกับการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สนับสนุนความคิดเด็กไทย โดย กระทรวงพาณิชย์

รางวัล
ระดับชั้นประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

กติกา
1.เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา
2.ผลงานการเขียนเรียงความมี 2 รูปแบบ คือ แบบลายมือตัวบรรจง หรือ แบบพิมพ์ขนาดตัวอักษร 16
3.ความยาวไม่ต่ำกว่า 1 หน้ากระดาษ แต่ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4
4.สามารถดาวน์โหลดและสมัครได้ที่ www.facebook.com/dekthaimunjaiAEC
5.การส่งใบสมัครและผลงานทางส่งใบสมัครและผลงานการเขียนเรียงความได้ 3 ช่องทาง
คือ e-mail: dekthaimunjaiaec@gmail.com โทรสาร.0-2952-4259 และทางไปรษณีย์ที่ ตู้ปณ.128 ปณฝ.นนทบุรี 11000

เกณฑ์การตัดสิน
1.สำนวนการใช้ภาษาและเนื้อหา 50 คะแนน
2.ความคิดสร้างสรรค์ 50 คะแนน
ประกาศผลการตัดสิน
วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ทาง www.facebook.com/dekthaimunjaiAEC

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0-2952-4252-5 หรือทาง facebook ได้ที่ www.facebook.com/dekthaimunjaiAEC
หรือพิมพ์ค้นหาคำว่า เด็กไทยมั่นใจ AEC”

ดำเนินการโดย บริษัท พลอย แอนด์ เพชร จำกัด

 

http://pcoc.moc.go.th/wappPCOC/51/upload/File_IPD_IMAGE51225793.jpg

 


แหล่งที่มา:สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน
 วันที่ข้อมูล:4 มิถุนายน 2556
ถนนพระยืน ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทรศัพท์:053-512003,053-511184 โทรสาร:053-512004
อีเมล์:ln4@moc.go.th , ln_ops@moc.go.th Facebook: www.facebook.com/MocLamphun
จำนวนผู้เข้าชม - 26/8/2559 8:22:24
000396273