กระทรวงพาณิชย์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว / ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่ขึ้น
รูปประกอบ
ขอเชิญเที่ยวงาน ประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 27 กันยายน-5 ตุลาคม 2552

จังหวัดนครพนม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เทศบาลเมืองนครพนม
เชิญเที่ยวงานไหลเรือไฟ - ออกพรรษา และกาชาด จังหวัดนครพนม ประจำปี 2552
ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงและในเขตเทศบาลเมืองนครพนม บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม

ชมมหกรรมไหลเรือไฟอันสวยงาม การแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าศิลปวัฒนธรรมไทย - ลาว - เวียดนาม
การแข่งขันเรือยาวมิตรภาพ ไทย - ลาว และมหกรรมสายน้ำ (โขงมหาธารา..มนตรานครพนม)
พร้อมมหรศพมากมาย หมอลิซิ่ง คอนเสิร์ต ดนตรี สวนสนุกชุดใหญ่ คาราวานสินค้าราคาถูกจากโรงงาน

27 กันยายน : คอนเสิร์ตวงแคลส
28 กันยายน : ปู พงษ์สิทธิ์ ปะทะ เดวิด อินธี
29 กันยายน : วงเฟรม + ขนมจีน
30 กันยายน : ลำซิ่งดังแห่งยุค บัวผัน ทังโส ปะทะ ศรีจันทร์ วีสี
1 ตุลาคม : คอนเสิร์ตพีสะเดิด
2 ตุลาคม : คอนเสิร์ตโปเตโต้
3 ตุลาคม : คอนเสิร์ตมาลีฮวนน่า
4 ตุลาคม : ลูกทุ่งยอดฮิตแห่งยุค ไผ่ พงศธร ปะทะ บัวผัน ทังโส และ ศรีจันทร์ วีสี
5 ตุลาคม : หมอลำเสียงอีสาน


แหล่งที่มา:สพจ.นครพนม
 วันที่ข้อมูล:25 กันยายน 2552
เลขที่ 213/1 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์:042-511117,042-512827 โทรสาร:042-512826
อีเมล์:np_ops@moc.go.th
จำนวนผู้เข้าชม - 5/8/2558 2:52:24
000052800