กระทรวงพาณิชย์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว / ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่ขึ้น
รูปประกอบ
จังหวัดกาฬสินธุ์เปิดจุดรับจำนำหัวมันสำปะหลังสด ตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี 255/56 ระดับจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์

             จังหวัดกาฬสินธุ์เปิดจุดรับจำนำหัวมันสำปะหลังสด  ตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี 255/56 ระดับจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์  จำนวน  5  แห่ง  ดังนี้

1.  บริษัท บางนาแป้งมัน จำกัด  เลขที่ 45  หมู่ที่ 10  ถนนถีนานนท์  ตำบลอุ่มเม่า  อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

2.  บริษัท แป้งมันสมเด็จ จำกัด  เลขที่ 99  หมู่ที่ 10  ถนนสมเด็จ-กุฉินารายณ์   ตำบลคำบง   อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

3.  บริษัท แป้งมันกาฬสินธุ์ จำกัด  เลขที่ 188  หมู่ที่ 1  ถนนสมเด็จ-กุฉินารายณ์  ตำบลคำบง  อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

4.  บริษัท จิรัฐพัฒนาการเกษตร  เลขที่ 39  หมู่ที่ 4  ถนนกาฬสินธุ์-สหัสขันธ์  ตำบลภูดิน  อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์

5.  ลานมันรุ่งโรจน์พัฒนา  เลขที่ 217  หมู่ที่ 9  ถนนสมเด็จ-คำม่วง  ตำบลหนองแวง  อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

              สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอเชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง  นำหัวมันสำปะหลังสดของตนเองไปจำนำได้  โดยนำหลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกร  สมุดบัญชีคู่ฝาก ธ.ก.ส.  และบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดง  ณ จุดรับจำนำ  เพื่อขอรับคิวนำหัวมันสำปะหลังสดมาจำนำ

             หากมีข้อสงสัยสมามารถสอบถามได้ที่  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์  เลขที่ 3/3   ถนนบายพาสทุ่งมน  ตำบลกาฬสินธุ์อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  โทร. 043-811631  โทรสาร 043-812524  e-mail : ks_ops@moc.go.th  ในวันเวลาราชการ


แหล่งที่มา:สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์
 วันที่ข้อมูล:27 กุมภาพันธ์ 2556
เลขที่ 3/3 ถ.บายพาส-ทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์:0-4381-2524,0-4381-1631 โทรสาร:0-4381-2524
อีเมล์:ks_ops@moc.go.th
จำนวนผู้เข้าชม - 24/10/2559 5:03:54
000139538