กระทรวงพาณิชย์
ประกาศ
ข่าว / ประกาศ ประกาศ
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่ขึ้น
รูปประกอบ
รายงานดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2553

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2553

กระทรวงพาณิชย์ ขอรายงานความเคลื่อนไหว ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือน กุมภาพันธ์ 2553 โดยสรุป

จากการสำรวจราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 88 รายการ ครอบคลุมหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก กระเบื้อง วัสดุฉาบผิว สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ เพื่อนำมาคำนวณดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ได้ผลดังนี้

1. ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์ 2553

ในปี 2543 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเท่ากับ 100 และเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เท่ากับ 138.2 สำหรับเดือนมกราคม 2553 คือ 138.0

2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เมื่อเทียบกับ
2.1 เดือนมกราคม 2553 สูงขึ้นร้อยละ 0.1
2.2 เดือนกุมภาพันธ์ 2552 ลดลงร้อยละ 0.1

2.3 เฉลี่ยเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2553 กับช่วงเดียวกันปี 2552 สูงขึ้นร้อยละ 0.1

3. ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2553 เทียบกับเดือนมกราคม 2553 สูงขึ้นร้อยละ 0.1 (มกราคม 2553 ลดลงร้อยละ 0.4) ที่สำคัญจากการสูงขึ้นของดัชนีหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ร้อยละ 0.1 (เหล็กตัวซี เหล็กฉาก ท่อเหล็ก) หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ร้อยละ 0.2 (ท่อร้อยสายไฟ ท่อพีวีซี) หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ร้อยละ 0.8 (อลูมิเนียมแผ่นเรียบ ยางมะตอย กระจกใส) ซึ่งราคาปรับตัวสูงขึ้นตามต้นทุนการผลิต แต่สินค้าส่วนใหญ่ราคาขยับสูงขึ้น ไม่มาก เนื่องจากกำลังซื้อยังฟื้นตัวไม่เต็มที่

4. ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2552 ลดลง ร้อยละ 0.1 (มกราคม 2553 สูงขึ้นร้อยละ 0.4) สาเหตุจากการลดลงของดัชนีหมวดซีเมนต์ ร้อยละ 7.8 (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม ปูนฉาบสำเร็จรูป) หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต ร้อยละ 2.4 (เสาเข็มคอนกรีต พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป คอนกรีตบล็อก) และหมวดสุขภัณฑ์ ร้อยละ 5.1 (อ่างล้างหน้าเซรามิค) เนื่องจากราคาหมวดซีเมนต์ยังปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากปลายปีที่แล้วตามตาม ภาวะตลาดที่มีการแข่งขันสูง ส่วนหมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีตและหมวดสุขภัณฑ์ ราคาลดลงตามต้นทุนการผลิต

5. ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเฉลี่ยเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2553 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2552 สูงขึ้นร้อยละ 0.1 สาเหตุมาจากการสูงขึ้นของดัชนีหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ร้อยละ2.6 (เหล็กเส้น เหล็กตัวซี เหล็กฉาก ตะแกรงเหล็ก) หมวดวัสดุฉาบผิว ร้อยละ 0.3 (สีเคลือบน้ำมัน สีน้ำพลาสติก สีรองพื้นปูน น้ำมันเคลือบแข็ง) หมวดสุขภัณฑ์ ร้อยละ 0.6 (อ่างล้างหน้าเซรามิค) เนื่องจากราคาวัตถุดิบสูงขึ้น

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2553
(2543 = 100)

ดัชนี                          อัตราการเปลี่ยนแปลง

หมวด                 สัดส่วนน้ำหนัก   ก.พ.53   ม.ค.53    ก.พ.52   เฉลี่ย    ก.พ.53/  ก.พ.53/   ม.ค.-ก.พ.53/

ปีฐาน                                          ม.ค.53   ก.พ.52    ม.ค.-ก.พ.52/

ดัชนีรวม                   100.00      138.2    138.0    138.4    138.1     0.1     -0.1         0.1

ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้              5.46      161.3    161.3    163.3    161.3     0.0     -1.2        -1.2

ซิเมนต์                     13.09      103.6    104.0    112.4    103.8    -0.4     -7.8        -7.8

ผลิตภัณฑ์คอนกรีต              15.14      114.1    114.2    116.9    114.2    -0.1     -2.4        -2.5

เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก         26.27      173.3    173.1    170.7    173.2     0.1      1.5         2.6

กระเบื้อง                    4.80      111.7    111.7    111.7    111.7     0.0      0.0         0.0

วัสดุฉาบผิว                   1.78      131.7    131.7    131.3    131.7     0.0      0.3         0.3

สุขภัณฑ์                      1.46      155.4    155.4    163.7    155.4     0.0     -5.1         0.6

อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา          9.15      117.0    116.8    114.7    116.9     0.2      2.0         1.1

วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ             22.85      146.8    145.7    143.7    146.3     0.8      2.2         1.5

ที่มา: สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2507 5860 โทรสาร. 0 2507 5851


แหล่งที่มา:กระทรวงพาณิชย์
 วันที่ข้อมูล:5 มีนาคม 2553
15 ถนนเทศบาล 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์:044-511384, 514385 โทรสาร:044-514994
อีเมล์:su_ops@moc.go.th
จำนวนผู้เข้าชม - 1/7/2558 8:35:38
000224238