กระทรวงพาณิชย์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว / ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่ขึ้น
รูปประกอบ
สนง.พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง นำเกษตรกรเข้าอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเป็นสินค้าอินทรีย์ ณ ไร่สานฝัน ธารน้ำใส ระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2554 ณ ไร่สานฝัน ธารน้ำใส จังหวัดลพบุรี

           สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง ได้ดำเนินกิจกรรมการนำเกษตรกรเข้าอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเป็นสินค้าอินทรีย์ ตามโครงการ......ระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2554 ณ ไร่สานฝัน ธารน้ำใส จังหวัดลพบุรี ซึ่งในการนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ได้จัดขึ้น โดยมีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ท่านพิมพาพรรณ ชาญศิลป์) และรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมเป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งมีเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

           ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้จัดเสวนาในเรื่องภาพรวมของภาวการณ์ แนวโน้ม และทิศทางด้านการผลิตและการตลาดสินค้าอินทรีย์ของไทย การทำนาโยนวิถีเกษตรอินทรีย์ การทำถั่วงอกอินทรีย์เพื่อสุขภาพ การเล่าประสบการณ์ของผู้ที่ประสบความสำเร็จของการทำเกษตรอินทรีย์ รวมทั้ง การทำปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ การจัดนิทรรศการและคูหาจำหน่ายสินค้าอินทรีย์ และสินค้าปลอดภัย ไดแก่ การจำหน่ายสินค้าอินทรีย์และปลอดสารพิษจากจังหวัดต่างๆ การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพของดิน การสาธิตทำปุ๋ยชีวภาพ การแจกปุ๋ยชีวภาพ การทำสบู่จากน้ำมันรำข้าว การสาธิตการปลูกถั่วงอกอินทรีย์ และการสาธิตทำนาโยน


แหล่งที่มา:สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง
 วันที่ข้อมูล:31 มีนาคม 2554
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
เลขที่ 22/1 หมู่ 2 ถ.อ่างทอง-โพธิ์ทอง ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทรศัพท์:0-3561-1774  โทรสาร:0-3561-2774
อีเมล์:at_ops@moc.go.th
จำนวนผู้เข้าชม - 13/2/2559 13:41:45
000904539