ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
Commerce Intelligence of MOC : CIM
หน้าแรก แผนผังเว็บไซต์
ตลาดเกษตรอินทรีย์ สถานการณ์การผลิต ซื้อขายสินค้า มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กฎ/สาระความรู้ กระดานสนทนา ปฎิทินกิจกรรม เกี่ยวกับศูนย์
  สถานการณ์การผลิต  ทะเบียน/กลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์

จังหวัด   ปี
ภาพผลิตภัณฑ์ ชื่อกลุ่ม /บริษัท
สหกรณ์การเกษตรอำเภอปราสาท
ที่อยู่ : 92 ม.7 ถ.แอกทอง ต.กังแอน สุรินทร์
มาตรฐานที่ได้ : มกท.
เบอร์โทร : 044-551227
กลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือ
ที่อยู่ : 118 หมู่4 ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย ยโสธร
มาตรฐานที่ได้ : มกท.
เบอร์โทร : 0816006906
กลุ่มผู้ปลูกข้าวปลอดสารพิษภูแสงทอง
ที่อยู่ : 590/1 ถ.ราษฏร์นที ต.ฝักบัง อ.ภูเขียว ชัยภูมิ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 044-862349,084-6015923,081-5475458
โรงสีชุมชนตำบลส้มป่อย
ที่อยู่ : 205 ม. 12 ต. ส้มป่อย อ.จัตุรัส ชัยภูมิ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 044-803395,084-8284647
นายอินทรีย์เดช คงเนตร
ที่อยู่ : เลขที่ 191 หมู่ที่ 5 ต.ท้อแท้ พิษณุโลก
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มข้าวอินทรีย์ตำบลโคกหม้อ
ที่อยู่ : 20 หมู่ 4 ต.โคกหม้อ อุทัยธานี
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.,Organic Thailand
เบอร์โทร : 08-1770-3005
นายพิชัย ธรสาธิตกุล
ที่อยู่ : 25-26 หมู่11 บ้านตูม ตำบลตูม ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.
เบอร์โทร : 086-2574171
กลุ่มเกษตรกร ทำนานาโส่
ที่อยู่ : 52 หมู่2 บ.โสกขุมปูน ต.นาโส่ อ.กุดชุม ยโสธร
มาตรฐานที่ได้ : มกท.
เบอร์โทร : 0872513451
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโรงสีชุมชนหนองไม้งาม
ที่อยู่ : 259 ม.11 ต.ห้วยบง อ.เมือง ชัยภูมิ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 044-823374,084-9600889
โรงสีชุมชนตำบลบุ่งคล้า
ที่อยู่ : 345 ม.3 ต.บุ่งคล้า อ.เมือง ชัยภูมิ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 089-5201636
กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองบัวแดง
ที่อยู่ : 75 ม.13 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง ชัยภูมิ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 044-872037,081-7257727,081-5540864
นางสมบุญ จวงเจริญ
ที่อยู่ : 92 ม.1 ต.น้ำพุ ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.
เบอร์โทร : -
นายสมศักดิ์ งามวงศ์
ที่อยู่ : 86 หมู่ที่ 6 บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มข้าวคุณธรรม
ที่อยู่ : 80 หมู่8 วัดป่าสวนธรรมร่วม ยโสธร
มาตรฐานที่ได้ : มกท.
เบอร์โทร : 0878721672
กลุ่มสตรีทำนาบ้านประดู่ยืน
ที่อยู่ : 36/1 หมู่ 9 ต.ประดู่ยืน อุทัยธานี
มาตรฐานที่ได้ : Organic Thailand
เบอร์โทร : 08-4715-5977
สหกรณ์เกษตรอินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์
ที่อยู่ : 88 ม.7 ต.แกใหญ่ สุรินทร์
มาตรฐานที่ได้ : มกท.
เบอร์โทร : 044-514206
สมาคมเกษตรกรก้าวหน้า
ที่อยู่ : 73 ถ.ประเทศธุรกิจ ต.ขุหลุ อุบลราชธานี
มาตรฐานที่ได้ : มกท.,NOP,ECC no 2092/91,BIO SUISSE,IMO
เบอร์โทร : 045481144-5
สมาคมเกษตรกรก้าวหน้า
ที่อยู่ : 73 ถ.ประเทศธุรกิจ ต.ขุหลุ อุบลราชธานี
มาตรฐานที่ได้ : มกท.,NOP,ECC no 2092/91,BIO SUISSE,IMO
เบอร์โทร : 045481144-5
สมาคมเกษตรกรก้าวหน้า
ที่อยู่ : 73 ถ.ประเทศธุรกิจ ต.ขุหลุ อุบลราชธานี
มาตรฐานที่ได้ : มกท.,NOP,ECC no 2092/91,BIO SUISSE,IMO
เบอร์โทร : 045481144-5
นางบังอร เงินงาม
ที่อยู่ : 65 ม.1 ต.น้ำพุ ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.
เบอร์โทร : -
นางวันเพ็ญ ขันธุ์สุวรรณ
ที่อยู่ : 32/2 ม.1 ต.น้ำพุ ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.
เบอร์โทร : -
นายเฉลิมพล ชัชวาลย์
ที่อยู่ : 32/2 ม.1 ต.น้ำพุ ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.
เบอร์โทร : -
น.ส.ประนอม รวมญาติ
ที่อยู่ : 99 ม.1 ต.ตะนาวศรี ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.
เบอร์โทร : -
น.ส.ตุ้ม เงินงาม
ที่อยู่ : 102 ม.1 ต.น้ำพุ ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.
เบอร์โทร : -
อังเคิลแดน
ที่อยู่ : ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
มาตรฐานที่ได้ : มกท.
เบอร์โทร : 081-8342828
สหกรณ์การเกษตรเพื่อลุกค้า ธกส.(สกต.)
ที่อยู่ : 126 ม.4 ต.ตาอ็อง สุรินทร์
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.
เบอร์โทร : 044-501490
กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม
ที่อยู่ : 14 หมู่10 ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 ยโสธร
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0815794712
นายจำเนียน จินดาโชติ
ที่อยู่ : 96 ม.1 ต.น้ำพุ ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.
เบอร์โทร : -
นายชาตรี จินดาโชติ
ที่อยู่ : 34/5 ม.1 ต.น้ำพุ ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.
เบอร์โทร : -
นายนิวัช ชัชวาลย์
ที่อยู่ : 33/1 ม.1 ต.น้ำพุ ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.
เบอร์โทร : -
นายประสงค์ สวัสดิ์ราช
ที่อยู่ : 62/2 ม.1 ต.น้ำพุ ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.
เบอร์โทร : -
ไร่ปลูกรัก
ที่อยู่ : 130 ม.1 ต.วังเย็น ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.,มกท.
เบอร์โทร : 081-8995289
ไร่ปลูกรัก
ที่อยู่ : 130 ม.1 ต.วังเย็น ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.,มกท.
เบอร์โทร : 081-8995289
นางอำนวย ชัชวาลย์
ที่อยู่ : 16 ม.1 ต.น้ำพุ ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.
เบอร์โทร : -
ไร่ปลูกรัก
ที่อยู่ : 130 ม.1 ต.วังเย็น ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.,มกท.
เบอร์โทร : 081-8995289
นายวันนา บุญกลม
ที่อยู่ : 105 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยไร่ อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ : Organic Thailand
เบอร์โทร :
นางเฮียง ยะนิล
ที่อยู่ : 9/2 ม.10 ต.กรับใหญ่ ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.
เบอร์โทร : -
กลุ่มหน่อไม้ฝรั่ง
ที่อยู่ : 27/1 ม.7 ต.บ้านบึง ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : -
นางทองห่อ ปานณรงค์
ที่อยู่ : 37/1 ม.10 ต.กรับใหญ่ ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.
เบอร์โทร : -
นายวิชาญ วันศุกร์
ที่อยู่ : 95/5 ม.6 ต.กรับใหญ่ ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.
เบอร์โทร : -
นางวิลัย หนูประภา-
ที่อยู่ : 182 ม.6 ต.กรับใหญ่ ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.
เบอร์โทร : -
กลุ่มหน่อไม้ฝรั่ง
ที่อยู่ : 74/1 ม.5 ต.หนองพันจันทร์ ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : -
นายประวิทย์ ศรีเมือง
ที่อยู่ : 191 ม.8 ต.ทุ่งหลวง ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.
เบอร์โทร : -
นายศรชัย ศิริวิลาศ
ที่อยู่ : 69/1 ม.8 ต.ท่าเคย ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.
เบอร์โทร : -
กลุ่มหน่อไม้ฝรั่ง
ที่อยู่ : 89 ม.7 ต.หนองพันจันทร์ ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : -
กลุ่มหน่อไม้ฝรั่ง
ที่อยู่ : 10 ม.6 ต.บ้านบึง ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : -
นางทองย้อย ศิริเลิศ
ที่อยู่ : 71 ม.1 ต.น้ำพุ ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.
เบอร์โทร : -
นายสี จินดา
ที่อยู่ : 68 ม.1 ต.น้ำพุ ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.
เบอร์โทร : -
นายภานุวัฒน์ ชัชวาลย์
ที่อยู่ : 33 ม.1 ต.น้ำพุ ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.
เบอร์โทร : -
น.ส.สมพิศ ดีบุตร
ที่อยู่ : 21 ม.10 ต.กรับใหญ่ ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.
เบอร์โทร : -
นายชิ้น โสภา
ที่อยู่ : 184 ม.10 ต.กรับใหญ่ ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.
เบอร์โทร : -
นายนิรันดร์ ชัชวาลย์
ที่อยู่ : 33/2 ม.1 ต.น้ำพุ ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.
เบอร์โทร : -
กลุ่มหน่อไม้ฝรั่ง
ที่อยู่ : 74/1 ม.5 ต.หนองพันจันทร์ ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : -
นางวิทยา เสนาคุณ
ที่อยู่ : 31/2 ม.7 ต.นครชุมน์ ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.
เบอร์โทร : -
นางลมัย เสลาคุณ
ที่อยู่ : 35/2 ม.8 ต.นครชุมน์ ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.
เบอร์โทร : -
นายเสวย ยะนิล
ที่อยู่ : 37/1 ม.7 ต.หนองอ้อ ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.
เบอร์โทร : -
นางมาลัย วรรณวงศ์วัฒนา
ที่อยู่ : 6 ม.2 ต.สวนกล้วย ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.
เบอร์โทร : -
นายเจิม มักเจียว-
ที่อยู่ : 78/1 ม.7 ต.บ้านเลือก ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.
เบอร์โทร : -
นางสายทอง บัวงาม
ที่อยู่ : 39 ม.3 ต.นครชุมน์ ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.
เบอร์โทร : -
นายอินทร์ชญา วชิรพันธ์วิชาญ
ที่อยู่ : 54/2 ม.11 ต.นครชุมน์ ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.
เบอร์โทร : -
นางสาคร บุญนิยม
ที่อยู่ : 106/2 ม.1 ต.กรับใหญ่ ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.
เบอร์โทร : -
นางลัดดา ขันนาค
ที่อยู่ : 61 ม.12 ต.ท่าผา ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.
เบอร์โทร : -
นางคำฝอย จันทรี
ที่อยู่ : 84/1 ม.12 ต.ท่าผา ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.
เบอร์โทร : -
นางอรสา จงเสร็จเจริญ
ที่อยู่ : 78/1 ม.12 ต.ท่าผา ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.
เบอร์โทร : -
นายขวัญชัย อภิรักษ์สืบสกุล
ที่อยู่ : 10/1 ม.9 ต.นครชุมน์ ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.
เบอร์โทร : -
นายยงค์ คชสิทธิ์
ที่อยู่ : 123 ม.9 ต.ท่าผา ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.
เบอร์โทร : -
น.ส.สุเนตรา โพธาประสิทธิ์
ที่อยู่ : 47/1 ม.1 ต.ท่าชุมพล ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.
เบอร์โทร : -
นายกิจติยะ ทองยอด
ที่อยู่ : 33 ม.5 ต.แก้มอ้น ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.
เบอร์โทร : -
นายวิเชียร เภาพูล
ที่อยู่ : 2/8 ม.10 ต.บ้านสิงห์ ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.
เบอร์โทร : -
นางบุญสม แซ่อื้อ
ที่อยู่ : 2/6 ต.10 ต.บ้านสิงห์ ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.
เบอร์โทร : -
นายมนู ริมนิล
ที่อยู่ : 136/1 ม.4 ต.บ้านสิงห์ ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.
เบอร์โทร : -
นางสำราญ คำม่วง
ที่อยู่ : 45 ม.9 ต.อ่างทอง ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.
เบอร์โทร : -
นางสมปอง จันทาทอง
ที่อยู่ : บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายอรุณ สัญลักษ์
ที่อยู่ : 74 หมู่ที่ 6 บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายเสรี เทพารักษ์
ที่อยู่ : 112 หมู่ที่ 9 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายไพวรรณ ประกอบฉันท์
ที่อยู่ : 38 หมู่ที่ 9 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายคำแดง บริสุทธิ์
ที่อยู่ : 41 หมู่ที่ 9 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายบุญนอง ภูทอง
ที่อยู่ : 11 หมู่ที่ 9 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางบุษบา พรมจันทร์
ที่อยู่ : 194 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางบาน วิถาระพันธ์
ที่อยู่ : 12 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางศิริ จักษุมาศ
ที่อยู่ : 165 หมู่ที่ 9 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางสาวสมบูรณ์ ศรีวะรมย์
ที่อยู่ : 1/1 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางพวง ประกอบศรี
ที่อยู่ : 99 หมู่ที่ 9 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางณรงค์ โสมอินทร์
ที่อยู่ : 16 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มข้าวอินทรีย์หนองม่วงไข่
ที่อยู่ : 6 หมู่ 1 ต.หนองม่วงไข่ แพร่
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 084-4806638

ที่อยู่ : แพร่
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :

ที่อยู่ : 44 ม.2 ต.หนองสาหร่าย สุพรรณบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 08-3699-4745
นางคนึงนิจ กลั่นจัตุรัส
ที่อยู่ : 116 ม.7 ต.จระเข้สามพัน สุพรรณบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 08-6979-3495
ไร่จิรจินดา
ที่อยู่ : 134/1 ม.3 ต.ห้วยขมิ้น สุพรรณบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มมุกดาหารประสานมิตร
ที่อยู่ : 63 ม.6 ต.เหล่าสร้างถ่อ มุกดาหาร
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 042-663521,089-2783790
กลุ่มส่งเสริมการเกษตรครบวงจร
ที่อยู่ : 24 ม.8 ต.บางขุด จ.ชัยนาท ชัยนาท
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 087-3251081
นายนิมิตร เทียมมงคล
ที่อยู่ : 93 หมู่ 3 ต.โคกลำพาน ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-2518285
นางพนมพร บำรุงสุข
ที่อยู่ : 296/3 หมู่ 8 ต.นิคมสร้างตนเอง ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-4312991
นายเชาว์วัช หนูทอง
ที่อยู่ : 20 หมู่ 2 ต.บางคู้ ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 089-8011394
นายธานินทร์ แสงวิภาสนภาพร
ที่อยู่ : 24 หมู่ 4 ต.ชอนม่วง ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-3099238
นายบุญธรรม กุตราช
ที่อยู่ : 179 หมู่ 7 ต.ยางราก ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายธนากร วิเศษสุด
ที่อยู่ : 78/1 หมู่ 1 ต.บ้านใหม่สามัคคี ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-3858190
พ.ต.พิจิตร ประคองศรี
ที่อยู่ : 12/1 หมู่ 5 ต.เขาพระงาม ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 089-9815597
นายนิมิตร เทียมมงคล
ที่อยู่ : 93 หมู่ 3 ต.โคกลำพาน ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-2518285
นายเชาว์วัช หนูทอง
ที่อยู่ : 20 หมู่ 2 ต.บางคู้ ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 089-8011394
นายนิมิตร เทียมมงคล
ที่อยู่ : 93 หมู่ 3 ต.โคกลำพาน ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-2518285
นายนิมิตร เทียมมงคล
ที่อยู่ : 93 หมู่ 3 ต.โคกลำพาน ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-2518285
นายนิมิตร เทียมมงคล
ที่อยู่ : 93 หมู่ 3 ต.โคกลำพาน ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-2518285
ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี
ที่อยู่ : 296/3 หมู่ 8 ต.นิคมสร้างตนเอง ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-4312991
นายนิมิตร เทียมมงคล
ที่อยู่ : 93 หมู่ 3 ต.โคกลำพาน ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-2518285
นายนิมิตร เทียมมงคล
ที่อยู่ : 93 หมู่ 3 ต.โคกลำพาน ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-2518285
นายนิมิตร เทียมมงคล
ที่อยู่ : 93 หมู่ 3 ต.โคกลำพาน ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-2518285
นายนิมิตร เทียมมงคล
ที่อยู่ : 93 หมู่ 3 ต.โคกลำพาน ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-2518285
นายนิมิตร เทียมมงคล
ที่อยู่ : 93 หมู่ 3 ต.โคกลำพาน ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-2518285
นายนิมิตร เทียมมงคล
ที่อยู่ : 93 หมู่ 3 ต.โคกลำพาน ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-2518285
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
ที่อยู่ : 45 ม.9 ต.ท่าผา ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : -
นายสมศักดิ์ งามวงศ์
ที่อยู่ : 86 หมู่ที่ 6 บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายประยงค์ เรืองศรี
ที่อยู่ : 46 หมู่ที่ 6 บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายแฮม บุญยัง
ที่อยู่ : 8 หมู่ที่ 6 บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายเล็ง ศรีวะพันธ์
ที่อยู่ : 2 หมู่ที่ 6 บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายสมศักดิ์ เรืองศรี
ที่อยู่ : บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายบุญเถิง บุระพันธ์
ที่อยู่ : 9 หมู่ที่ 6 บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายสุคิด กาญจนีย์
ที่อยู่ : บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางนารี บุระพันธ์
ที่อยู่ : 126 หมู่ที่ 7 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายสมจิตร บุระพันธ์
ที่อยู่ : บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายน่ารัก กล้าหาญ
ที่อยู่ : 21 หมู่ที่ 3 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายพรมมี เรืองศรี
ที่อยู่ : 83 หมู่ที่ 3 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางประภัสสร มารัตน์
ที่อยู่ : บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางดาวเรือง งามวงศ์
ที่อยู่ : 44 หมู่ที่ 3 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายเสิน บุญสมญา
ที่อยู่ : 24 หมู่ที่ 7 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายถวิล จูมจันทร์
ที่อยู่ : 111/1 หมู่ที่ 7 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายสนาม งามวงศ์
ที่อยู่ : 7 หมู่ที่ 7 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายหนูทัพ งามวงศ์
ที่อยู่ : 59 หมู่ที่ 3 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายวิทยา เกื้อกูล
ที่อยู่ : 121 หมู่ที่ 7 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางราตรี งามวงศ์
ที่อยู่ : 99 หมู่ที่ 7 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายคำมา โมสิพันะ
ที่อยู่ : บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายเทพพร นิยมธรรม
ที่อยู่ : 82 หมู่ที่ 6 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายศรีประจักษ์ บุระพันธ์
ที่อยู่ : 19 หมู่ที่ 7 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายบุญมี บัวละพันธ์
ที่อยู่ : 85 หมู่ที่ 7 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางแดง ศรีตะมา
ที่อยู่ : 7 หมู่ที่ 1 บ้านนาเวียง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายประสมศรี พรมแป้นดี
ที่อยู่ : 124 หมู่ที่ 1 บ้านนาเวียง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางหนูพรรณ ชาวนาเผือ
ที่อยู่ : 99 หมู่ที่ 12 บ้านหนองสามสี ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายบุญเลิศ ปัทมาตร
ที่อยู่ : 138/1หมู่ที่ 2 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายบุญร่วม บุญดก
ที่อยู่ : 111หมู่ที่ 9 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายสามารถ แจ่มใส
ที่อยู่ : 156 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางศิลา สุรักษ์
ที่อยู่ : 70 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายวินิจ สุภาจันทร์
ที่อยู่ : 4 หมู่ที่ 9 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางเตรียม บุญทิพย์
ที่อยู่ : 50 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางน้อย เหมวงค์
ที่อยู่ : 20 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางคำกรอง วงค์จันทรา
ที่อยู่ : 124 หมู่ที่ 9 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางสงกรานต์ บุตรสาร
ที่อยู่ : อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางนวลใย โสคำภา
ที่อยู่ : อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายจรวย พรมแป้นดี
ที่อยู่ : 196 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายเชื่อม บุญทิพย์
ที่อยู่ : 176 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายทา ชาวหนองแคน
ที่อยู่ : 90 หมู่ที่ 1 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายถนัด ถาวร
ที่อยู่ : 198 หมู่ที่ 3 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายบุญชู พุ่มจันทร์
ที่อยู่ : 56 หมู่ที่ 6 บ้านนาผาง ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายทองษร เจริญจิต
ที่อยู่ : 89 หมู่ที่ 6 บ้านนาผาง ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายปริญญา ปกครอง
ที่อยู่ : 106 หมู่ที่ 6 บ้านนาผาง ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายจำปา คำแพง
ที่อยู่ : 96 หมู่ที่ 2 บ้านนาผาง ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายบวย วฌาณิชย์
ที่อยู่ : 109 หมู่ที่ 1 บ้านห้วย ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายคำเบา สอนเพ็ง
ที่อยู่ : 101 หมู่ที่ 1 บ้านห้วย ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางคำพันธ์ สาโสม
ที่อยู่ : 179 หมู่ที่ 1 บ้านห้วย ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายหนูเต็ง วฌาณิชย์
ที่อยู่ : 21 หมู่ที่ 1 บ้านห้วย ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายจอม งิ้วลาย
ที่อยู่ : 63 หมู่ที่ 6 บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางสาวเพ็ญศรี เพียรพันธ์
ที่อยู่ : บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายวรรณรัก เจริญตา
ที่อยู่ : บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางสุข ดอกเกษ
ที่อยู่ : บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางคำนาง เกื้อกูล
ที่อยู่ : บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายสงกรานต์ ศรีวะพันธ์
ที่อยู่ : 31 หมู่ที่ 6 บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายคำโจม วงอาษา
ที่อยู่ : บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายโสภน วงอาษา
ที่อยู่ : 26 หมู่ที่ 6 บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายชัยณรงค์ สนธิลา
ที่อยู่ : 6 หมู่ที่ 6 บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายไทย เพียรพันธ์
ที่อยู่ : 53 หมู่ที่ 6 บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายจำเรียง ภู่มรินทร์
ที่อยู่ : 43 หมู่ที่ 6 บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายทรงกลด งามวงศ์
ที่อยู่ : 25 หมู่ที่ 6 บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มเกษตรธรรมชาติบ้านบง
ที่อยู่ : บ้านบง ม.8 ต.วาใหญ่ สกลนคร
มาตรฐานที่ได้ : JAS
เบอร์โทร :
กลุ่มเกษตรธรรมชาติบ้านบง
ที่อยู่ : บ้านบง ม.8 ต.วาใหญ่ สกลนคร
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :

ที่อยู่ : สกลนคร
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางนิภา ปานณรงค์
ที่อยู่ : 185 ม.5 ต.กรับใหญ่ ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.
เบอร์โทร : -
นายปอ ดีบุตร
ที่อยู่ : 21/1 ม.10 ต.กรับใหญ่ ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.
เบอร์โทร : -
นายสันทัด ทับทิม
ที่อยู่ : 191 ม.10 ต.กรับใหญ่ ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.
เบอร์โทร : -
น.ส.หนูเล็ก รุ่งสว่าง
ที่อยู่ : 3 ม.10 ต.กรับใหญ่ ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.
เบอร์โทร : -
นางสมศรี ชวดแย้ม
ที่อยู่ : 28/1 ม.1 ต.กรับใหญ่ ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.
เบอร์โทร : -
นางชู อบบุญ
ที่อยู่ : 53/1 ม.10 ต.กรับใหญ่ ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.
เบอร์โทร : -
นางสมปอง โสภา
ที่อยู่ : 214 ม.10 ต.กรับใหญ่ ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.
เบอร์โทร : -
นายสวัสดิ์ ปานณรงค์
ที่อยู่ : 5/1 ม.10 ต.กรับใหญ่ ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.
เบอร์โทร : -
นางมาลัย พาอูฐ
ที่อยู่ : 90/1 ม.5 ต.กรับใหญ่ ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.
เบอร์โทร : -
นางศรีไพร สีลางาม
ที่อยู่ : 33/2 ม.5 ต.กรับใหญ่ ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.
เบอร์โทร : -
นายน้อย บุญธรรม
ที่อยู่ : 115 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยไร่ อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ : Organic Thailand
เบอร์โทร :
นายซ้าย อาริจิตร
ที่อยู่ : 153 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยไร่ อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ : Organic Thailand
เบอร์โทร :
นายสกล บุญมา
ที่อยู่ : 93 หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยไร่ อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ : Organic Thailand
เบอร์โทร :
นายมนตรี สุภาพ
ที่อยู่ : 41 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยไร่ อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ : Organic Thailand
เบอร์โทร :
นายบุญหลาย คงเจริญ
ที่อยู่ : 45 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยไร่ อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ : Organic Thailand
เบอร์โทร :
นายดาว จำรัสศรี
ที่อยู่ : 119 ม.9 ต.แพงพวย ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.
เบอร์โทร : -
นายสมบัติ สุขสว่าง
ที่อยู่ : 35 ม.11 ต.แพงพวย ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.
เบอร์โทร : -
นายอำพร จันทร์งาม
ที่อยู่ : 109 ม.10 ต.แพงพวย ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.
เบอร์โทร : -
กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์โรงสีเก้าดาวเรือง
ที่อยู่ : 30 หมู่ 9 ต.บ่อยาง อุทัยธานี
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.,Organic Thailand
เบอร์โทร : 0-5654-4052-3 , 08-9961-2660
ส่งเสริมการผลิต
ที่อยู่ : 7 ม.7 ต.ท่าผา ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
ที่อยู่ : 46 ม.8 ต.ท่าผา ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : -
ไร่ฟ้าเพียงดิน
ที่อยู่ : 144 หมู่ 4 ต.ทุ่งสมอ เพชรบูรณ์
มาตรฐานที่ได้ : มกท.
เบอร์โทร : 081-617-8033

ที่อยู่ : เพชรบูรณ์
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
ไร่ฟ้าเพียงดิน
ที่อยู่ : 144 หมู่ 4 ต.ทุ่งสมอ เพชรบูรณ์
มาตรฐานที่ได้ : มกท.
เบอร์โทร : 081-6178033
นายสุระเดช ชีระพุทธ
ที่อยู่ : 201/1 หมู่ 8 ต.บ้านกล้วย เพชรบูรณ์
มาตรฐานที่ได้ : มกท.,Organic Thailand
เบอร์โทร : 089-271-3650
บริษัท พี พี พี พรีพาเรชั่น
ที่อยู่ : 59 หมู่ 1 ต.หนองแม่นา เพชรบูรณ์
มาตรฐานที่ได้ : มกท.,Organic Thailand
เบอร์โทร : 02-7321107-8
บริษัท พี พี พี พรีพาเรชั่น
ที่อยู่ : 59 หมู่ 1 ต.หนองแม่นา เพชรบูรณ์
มาตรฐานที่ได้ : Organic Thailand
เบอร์โทร : 02-3721107-8
นางสาวพิสมัย รัตนพลที
ที่อยู่ : 49 หมู่ 1 บ้านโคกปรง ต.โคกปรง เพชรบูรณ์
มาตรฐานที่ได้ : มกท.
เบอร์โทร : 085-7539004
นางสาวพิสมัย รัตนพลที
ที่อยู่ : 49 หมู่ 1 บ้านโคกปรง ต.โคกปรง เพชรบูรณ์
มาตรฐานที่ได้ : มกท.
เบอร์โทร : 085-7539004
นางสาวพิสมัย รัตนพลที
ที่อยู่ : 49 หมู่ 1 บ้านโคกปรง ต.โคกปรง เพชรบูรณ์
มาตรฐานที่ได้ : มกท.
เบอร์โทร : 085-7539004
บริษัท ไทยคอมมอดิตี้ จำกัด
ที่อยู่ : 65 หมู่ 11 ต.วังบาล เพชรบูรณ์
มาตรฐานที่ได้ : Organic Thailand
เบอร์โทร : 056-794019-26
วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชุมชน ต.วังดิน
ที่อยู่ : 41 หมู่ 3 ตำบลวังดิน อุตรดิตถ์
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-8877935
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ทองแสนขัน
ที่อยู่ : 59/3 หมู่ 1 ตำบลป่าคาย อุตรดิตถ์
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 089-6150193
กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์
ที่อยู่ : 57/3 ม.2 ต.ไหล่น่าน น่าน
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 054-782261
มูลนิธิข้าวขวัญ
ที่อยู่ : ต.ท่าเสด็จ สุพรรณบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0-3559-7193 , 08-1198-0542
กลุ่มข้าวอินทรีย์เพื่อสุขภาพ(ข้าวขวัญ)
ที่อยู่ : 32 ม.10 ต.หัวเขา สุพรรณบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 08-1192-0651
อาจารย์สามารถ หนูทอง
ที่อยู่ : 156/1 ม.4 ต.มดแดง สุพรรณบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 08-9915-4365
นางพวงทอง เขื่องใหญ่
ที่อยู่ : 107 ม.2 ต.วังหว้า สุพรรณบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0-3556-2176 , 08-1943-6413
สจ.เสมียน หงษ์โต
ที่อยู่ : 30 ม.3 ต.บางใหญ่ สุพรรณบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 08-1995-0650
นายเฉลา นิลวรรณ
ที่อยู่ : 24/1 ม.12 ต.บางใหญ่ สุพรรณบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 08-1256-7371
นางสายฝน สีน้ำเงิน
ที่อยู่ : 67/2 ม.2 ต.บางงาม สุพรรณบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0-3558-2490,08-6004-2447
นายวันชัย ป้องทอง
ที่อยู่ : 76/1 ม.1 ต.บางงาม สุพรรณบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 08-6099-9803
นายเสน่ห์ บุญญสิทธิ์
ที่อยู่ : 76 ม.6 ต.สนามชัย สุพรรณบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 08-6753-7838
กลุ่มผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งตำบลดอนแสลบ
ที่อยู่ : 10 ม.21 ต.ดอนแสลบ กาญจนบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 089-0869540
วิสาหกิจชุมชนเกษตรพัฒนา 95
ที่อยู่ : ม.9 ต.ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-9887625
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชน
ที่อยู่ : 89 ม.8 ต.ท่าเสา กาญจนบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 089-0397429
พืชผักปลอดภัยแก้ไขปัญหาความยากจนพุน้ำร้อน
ที่อยู่ : 13/12 ม.1 ต.สหกรณ์นิคม กาญจนบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
ผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลตีนตก
ที่อยู่ : ม.1 ต.เขาโจด กาญจนบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-7078471 087-1610349
ผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลหลุมรัง
ที่อยู่ : ม.10 ต.หลุมรัง กาญจนบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
ผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลท่าเสา
ที่อยู่ : ต.ท่าเสา กาญจนบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-9953370
ผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลบ้องตี้
ที่อยู่ : ม.4 บ้านทุ่งมะเซอย่อ ตำบลบ้องตี้ กาญจนบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-9953371
ผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลหนองนกแก้ว
ที่อยู่ : ม.1 ม.4 ม.6 ต.หนองนกแก้ว กาญจนบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-7450588
บริษัท เขาค้อทะเลภู จำกัด
ที่อยู่ : 137 หมู่ 5 ต.ทุ่งสมอ เพชรบูรณ์
มาตรฐานที่ได้ : มกท.
เบอร์โทร : 085-675-0061
บริษัท เคเนต จำกัด
ที่อยู่ : 72 หมู่ 11 บ.ดงทิพย์ ต.ท่าอิฐ เพชรบูรณ์
มาตรฐานที่ได้ : Organic Thailand
เบอร์โทร :
นายสุรเดช ชีระพุทธ
ที่อยู่ : 201/1 หมู่ 8 ต.บ้านกล้วย เพชรบูรณ์
มาตรฐานที่ได้ : Organic Thailand
เบอร์โทร : 089-271-3650
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลเขาโจด
ที่อยู่ : 46 ม.1 ต.เขาโจด กาญจนบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 087-1610349
กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านศรีจอมแจ้ง อ.แจ้ง จังหวัดพะเยา
ที่อยู่ : 78 หมู่ 1 ต.หงษ์หิน อ.จุน จ.พะเยา พะเยา
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0895616316
ผักปลอดสารพิษด่านมะขามเตี้ย
ที่อยู่ : 141 ม.9 ต.ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ท่าเสา
ที่อยู่ : 66/1 ม.7 ต.ท่าเสา กาญจนบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
สหกรณ์การเกษตรไร้สารเคมีจำกัด
ที่อยู่ : 39/16 ม.3 ต.แสนสุข อุบลราชธานี
มาตรฐานที่ได้ : มกท.,Bioagricert,Organic Thailand,NOP,ECC no 2092/91
เบอร์โทร : 04525012
เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกทุ่งกุลาร้องไห้
ที่อยู่ : 17 ม.5 บ้านสำราญ ต.หนองแคน ร้อยเอ็ด
มาตรฐานที่ได้ : IFOAM ACCREDITED
เบอร์โทร : 087-2284769
กลุ่มสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ เลิงนกทาไทยเจริญ จำกัด
ที่อยู่ : 47 หมู่5 ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา ยโสธร
มาตรฐานที่ได้ : มกท.,BIO SUISSE
เบอร์โทร : 0868755646
กลุ่มวิสาหกิจส่งเสริมเกษตรอินทรีย์บ้านนาดีน้อย
ที่อยู่ : 161 หมู่12 บ.นาดีน้อย ต.นาสะไมย์ ยโสธร
มาตรฐานที่ได้ : มกท.
เบอร์โทร : 0872417232
นายนิมิตร เทียมมงคล
ที่อยู่ : 93 หมู่ 3 ต.โคกลำพาน ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-2518285
นายนิมิตร เทียมมงคล
ที่อยู่ : 93 หมู่ 3 ต.โคกลำพาน ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-2518285
นางสาวพุฒธา ปลื้มถนอม
ที่อยู่ : 196/3 หมู่ 8 ต.นิคมสร้างตนเอง ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 089-1345551
กลุ่มอินทรีย์ชีวภาพบ้านใหญ่
ที่อยู่ : 21ม.8 ต.บางขุด จ.ชัยนาท ชัยนาท
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 089-4384314
นางสาวพุฒธา ปลื้มถนอม
ที่อยู่ : 196/3 หมู่ 8 ต.นิคมสร้างตนเอง ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 089-1345551
วิสาหกิจชุมชนตำบลบางสน
ที่อยู่ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลบางสน ตำบลบางสน ชุมพร
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางสาวพุฒธา ปลื้มถนอม
ที่อยู่ : 196/3 หมู่ 8 ต.นิคมสร้างตนเอง ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 089-1345551
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังเคียนพัฒนา
ที่อยู่ : 123 ม.12 ต.นางลือ จ.ชัยนาท ชัยนาท
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-7408592
นางสาวสำรวย ไตรอุดม
ที่อยู่ : 48 หมู่ 8 ต.โคกตูม ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 089-4510625
เครือข่ายศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านทอนอม
ที่อยู่ : เครือข่ายศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านทอนอม ต.ช่องไม้แก้ ชุมพร
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านวัดพระแก้ว
ที่อยู่ : ม.10 ต.แพรกศรีราชา จ.ชัยนาท ชัยนาท
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
ศูนย์ข้าวชุมชน
ที่อยู่ : 16 ม.10 ต.แพรกศรีราชา จ.ชัยนาท ชัยนาท
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังเคียนพัฒนา
ที่อยู่ : 123 ม.12 ต.นางลือ จ.ชัยนาท ชัยนาท
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :

ที่อยู่ : 185 ม.10 ต.มะขามเฒ่า จ.ชัยนาท ชัยนาท
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :

ที่อยู่ : ต.มะขามเฒ่า จ.ชัยนาท ชัยนาท
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 086-2087858

ที่อยู่ : 131 ม.10 ต.มะขามเฒ่า จ.ชัยนาท ชัยนาท
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 086-9391784
สวนระวีพันธุ์ไม้
ที่อยู่ : 41/1 หมู่ 5 ต.โพธิ์ตรุ ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 089-8278721
สวนระวีพันธุ์ไม้
ที่อยู่ : 41/1 หมู่ 5 ต.โพธิ์ตรุ ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 089-8278721
สวนระวีพันธุ์ไม้
ที่อยู่ : 41/1 หมู่ 5 ต.โพธิ์ตรุ ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 089-8278721
สวนระวีพันธุ์ไม้
ที่อยู่ : 41/1 หมู่ 5 ต.โพธิ์ตรุ ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 089-8278721
สวนระวีพันธุ์ไม้
ที่อยู่ : 41/1 หมู่ 5 ต.โพธิ์ตรุ ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 089-8278721
สวนระวีพันธุ์ไม้
ที่อยู่ : 41/1 หมู่ 5 ต.โพธิ์ตรุ ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 089-8278721
กลุ่มผักปลอดภัยจากสารพิษ
ที่อยู่ : 4 ม.7 ต.หนองเพรางาย นนทบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0867577941
กลุ่มผักปลอดภัยจากสารพิษ
ที่อยู่ : 4 ม.7 ต.หนองเพรางาย นนทบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0867577941
ศูนย์เรียนรู้เครื่อข่ายกสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี
ที่อยู่ : 296/3 หมู่ 8 ต.นิคมสร้างตนเอง ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-4312991
กลุ่มผักปลอดภัยจากสารพิษ
ที่อยู่ : 4 ม.7 ต.หนองเพรางาย นนทบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.
เบอร์โทร : 0867577941
ศูนย์เรียนรู้เตรือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี
ที่อยู่ : 296/3 หมู่ 8 ต.นิคมสร้างตนเอง ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-4312991
ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี
ที่อยู่ : 296/3 หมู่ 8 ต.นิคมสร้างตนเอง ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-4312991
ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี
ที่อยู่ : 296/3 หมู่ 8 ต.นิคมสร้างตนเอง ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-4312991
ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี
ที่อยู่ : 296/3 หมู่ 8 ต.นิคมสร้างตนเอง ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-4312991
ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี
ที่อยู่ : 296/3 หมู่ 8 ต.นิคมสร้างตนเอง ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-4312991
ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี
ที่อยู่ : 296/3 หมู่ 8 ต.นิคมสร้างตนเอง ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-4318991
กลุ่มผักปลอดภัยจากสารพิษ
ที่อยู่ : 4 ม.7 ต.หนองเพรางาย นนทบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0867577941
ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายกสิกรรมละโว้ธานี
ที่อยู่ : 296/3 หมู่ 8 ต.นิคมสร้างตนเอง ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-4312991
ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี
ที่อยู่ : 296/3 หมู่ 8 ต.นิคมสร้างตนเอง ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-4312991
บ.พิพัฒน์ฟาร์ม จก.
ที่อยู่ : คลองลากค้อน ม.5 ต.ละหาร นนทบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0891099288
กลุ่มผักปลอดภัยจากสารพิษ
ที่อยู่ : 4 ม.7 ต.หนองเพรางาย นนทบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0867577941
บ.พิพัฒน์ฟาร์ม จก.
ที่อยู่ : คลองลากค้อน ม.5 ต.ละหาร นนทบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0891099288
ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี
ที่อยู่ : 296/3 หมู่ 8 ต.นิคมสร้างตนเอง ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-4312991
ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี
ที่อยู่ : 296/3 หมู่ 8 ต.นิคมสร้างตนเอง ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-4312991
นายเชาว์วัช หนูทอง
ที่อยู่ : 20 หมู่ 2 ต.บางคู้ ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 089-8011394
นายเชาว์วัช หนูทอง
ที่อยู่ : 20 หมู่ 2 ต.บางคู้ ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 089-8011394
นายเชาว์วัช หนูทอง
ที่อยู่ : 20 หมู่ 2 ต.บางคู้ ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 089-8011394
บ.พิพัฒน์ฟาร์ม จก.
ที่อยู่ : คลองลากค้อน ม.5 ต.ละหาร นนทบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0891099288
กลุ่มผักปลอดภัยจากสารพิษ
ที่อยู่ : 4 ม.7 ต.หนองเพรางาย นนทบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0867577941
บ.พิพัฒน์ฟาร์ม จก.
ที่อยู่ : คลองลากค้อน ม.5 ต.ละหาร นนทบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0891099288
กลุ่มผักปลอดภัยจากสารพิษ
ที่อยู่ : 4 ม.7 ต.หนองเพรางาย นนทบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0867577941
บ.พิพัฒน์ฟาร์ม จก.
ที่อยู่ : คลองลากค้อน ม.5 ต.ละหาร นนทบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0891099288
กลุ่มผักปลอดภัยจากสารพิษ
ที่อยู่ : 4 ม.7 ต.หนองเพรางาย นนทบุรี
มาตรฐานที่ได้ : NOP
เบอร์โทร : 0867577941
นายเชาว์วัช หนูทอง
ที่อยู่ : 20 หมู่ 2 ต.บางคู้ ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 089-8011394
ผักปลอดภัยจากสารพิษ
ที่อยู่ : 4 ม.7 ต.หนองเพรางาย นนทบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0867577941
โบตานิค ฮัท
ที่อยู่ : 34 ม.2 ต.บางสีทอง นนทบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกท.
เบอร์โทร : 0819368185
กลุ่มผักปลอดภัยจากสารพิษ
ที่อยู่ : 4 ม.7 ต.หนองเพรางาย นนทบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0867577941
โบตานิก ฮัท
ที่อยู่ : 34 ม.2 ต.บางสีทอง นนทบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกท.
เบอร์โทร : 0819368185
นายเชาว์วัช หนูทอง
ที่อยู่ : 20 หมู่ 2 ต.บางคู้ ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 089-8011394
กลุ่มผักปลอดภัยจากสารพิษ
ที่อยู่ : 4 ม.7 ต.หนองเพรางาย นนทบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0867577941
โบตานิค ฮัท
ที่อยู่ : 34 ม.2 ต.บางสีทอง นนทบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกท.
เบอร์โทร : 0819368185
กลุ่มผักปลอดภัยจากสารพิษ
ที่อยู่ : 4 ม.7 ต.หนองเพรางาย นนทบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0867577941
กลุ่มผักปลอดภัยจากสารพิษ
ที่อยู่ : 4 ม.7 ต.หนองเพรางาย นนทบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0867577941
โบตานิค ฮัท
ที่อยู่ : 34 ม.2 ต.บางสีทอง นนทบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกท.
เบอร์โทร : 0819368185
กลุ่มผักปลอดภัยจากสารพิษ
ที่อยู่ : 4 ม.7 ต.หนองเพรางาย นนทบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0867577941
โบตานิค ฮัท
ที่อยู่ : 34 ม.2 ต.บางสีทอง นนทบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกท.
เบอร์โทร : 0819368185
กลุ่มผักปลอกภัยจากสารพิษ
ที่อยู่ : 4 ม.7 ต.หนองเพรางาย นนทบุรี
มาตรฐานที่ได้ : NOP,BIO SUISSE
เบอร์โทร : 0867577941
โบตานิค ฮัท
ที่อยู่ : 34 ม.2 ต.บางสีทอง นนทบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกท.
เบอร์โทร : 0819368185
โบตานิค ฮัท
ที่อยู่ : 34 ม.2 ต.บางสีทอง นนทบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกท.
เบอร์โทร : 0819368185
โบตานิค ฮัท
ที่อยู่ : 34 ม.2 ต.บางสีทอง นนทบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกท.
เบอร์โทร : 0819368185
โบตานิค ฮัท
ที่อยู่ : 34 ม.2 ต.บางสีทอง นนทบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกท.
เบอร์โทร : 0819368185
โบตานิค ฮัท
ที่อยู่ : 34 ม.2 ต.บางสีทอง นนทบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกท.
เบอร์โทร : 0819368185
โบตานิค ฮัท
ที่อยู่ : 34 ม.2 ต.บางสีทอง นนทบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกท.
เบอร์โทร : 0819368185
โบตานิค ฮัท
ที่อยู่ : 34 ม.2 ต.บางสีทอง นนทบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกท.
เบอร์โทร : 0819368185
โบตานิค ฮัท
ที่อยู่ : 34 ม.2 ต.บางสีทอง นนทบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกท.
เบอร์โทร : 0819368185
นายธานินทร์ แสงวิภาสนภาพร
ที่อยู่ : 24 หมู่ 4 ต.ชอนม่วง ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-3099238
นายธานินทร์ แสงวิภาสนภาพร
ที่อยู่ : 24 หมู่ 4 ต.ชอนม่วง ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-3099238
นายธานินทร์ แสงวิภาสนภาพร
ที่อยู่ : 24 หมู่ 4 ต.ชอนม่วง ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-3099238
นายธานินทร์ แสงวิภาสนภาพร
ที่อยู่ : 24 หมู่ 4 ต.ชอนม่วง ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-3099238
นางสาวสำรวย ไตรอุดม
ที่อยู่ : 48 หมู่ 5 ต.โคกตูม ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 089-4510625
นางสาวสำรวย ไตรอุดม
ที่อยู่ : 48 หมู่ 5 ต.โคกตูม ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 089-4510625
นางสาวสำรวย ไตรอุดม
ที่อยู่ : 48 หมู่ 5 ต.โคกตูม ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 089-4510625
นางสาวสำรวย ไตรอุดม
ที่อยู่ : 48 หมู่ 5 ต.โคกตูม ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 089-4510625
นางสาวสำรวย ไตรอุดม
ที่อยู่ : 48 หมู่ 5 ต.โคกตูม ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 089-4510625
นางสาวสำรวย ไตรอุดม
ที่อยู่ : 48 หมู่ 5 ต.โคกตูม ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0894510625
นางสาวกอแก้ว เพชรบุตร
ที่อยู่ : 162/1 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-8521295
นางสาวกอแก้ว เพชรบุตร
ที่อยู่ : 162/1 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 089-8521295
นางสาวกอแก้ว เพชรบุตร
ที่อยู่ : 162/1 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-8521295
นางสาวกอแก้ว เพชรบุตร
ที่อยู่ : 162/1 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-8521295
นางสาวกอแก้ว เพชรบุตร
ที่อยู่ : 162/1 ถ.นารายณ์มาหาราช ต.ทะเลชุบศร ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-8521295
นางสาวกอแก้ว เพชรบุตร
ที่อยู่ : 162/1 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-8521295
นางสาวกอแก้ว เพชรบุตร
ที่อยู่ : 162/1 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร ลพบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-8521295
กลุ่มสามัคคับางแค
ที่อยู่ : 37/1 หมู่ 9 ต.บางแค สมุทรสงคราม
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 086-1742185
กลุ่มส้มโอปลอดสารเหมืองใหม่
ที่อยู่ : 46 หมู่ 9 ต.เหมืองใหม่ สมุทรสงคราม
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 086-9132629
บ้านน้ำโจน
ที่อยู่ : ม.6 ต.วังหิน ตาก
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 086-2067241
บ้านวาเล่ย์เหนือ
ที่อยู่ : ม.3 ต.วาเลย์ ตาก
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 087-8472487
บ้านสระทอง
ที่อยู่ : ม.8 ต.สมอโคน ตาก
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 087-1982846

ที่อยู่ : 114/1 ม.3 ต.ย่านรี ตาก
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 085-5877471

ที่อยู่ : 118 ม.11 ต.ตากตก ตาก
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 086-6277338

ที่อยู่ : 81/1 ม.6 ต.วังหิน ตาก
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 086-8590289

ที่อยู่ : 43/10 ม.6 ต.วังหิน ตาก
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 089-9108718

ที่อยู่ : 115 ม.6 ต.วังหิน ตาก
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :

ที่อยู่ : 43/4 ม.6 ต.วังหิน ตาก
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 086-2118546

ที่อยู่ : 93 ม.6 ต.นาโบสถ์ ตาก
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-7401398
กลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดภัยจากสาษพิษ ตำบลบ้านลำ
ที่อยู่ : 74/2 ม6 ตำบลบ้านลำ สระบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 083-1097619
บริษัทออกแบบไร่นา
ที่อยู่ : 33 ม6 ต.หนองความโซ สระบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 085 - 1237361
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลดอนไฟ
ที่อยู่ : 5/2 หมู่ 6 ต.ดอนไฟ ลำปาง
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มผักปลอดสารพิษ วิชิต หมู่ที่ 2
ที่อยู่ : 47 หมู่ที่ 2 ตำบลวิชิต ภูเก็ต
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :

ที่อยู่ : ภูเก็ต
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มทำนาเกษตรอินทรีย์ลุ่มน้ำเสียวน้อย
ที่อยู่ : 14 หมู่ที่12 บ้านโพนละมั่ง ต.หินกอง ร้อยเอ็ด
มาตรฐานที่ได้ : มกท.
เบอร์โทร : 086-1286819

ที่อยู่ : 962 ม.2 ต.แม่ปะ ตาก
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 055533824
กลุ่มเกษตรจุลินทรีย์บ้านดอนผิงแดด
ที่อยู่ : 38/2 หมู่ 5 บ้านดอนผิงแดด ต.บางขุนไทร เพชรบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 087-904-4296
สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด
ที่อยู่ : 91 หมู่ 7 ถ.สายสุทธิ ต.บ้านลาด เพชรบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 032-491268
สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด
ที่อยู่ : 157/57 ถ.เพชรเกษม ต.ท่ายาง เพชรบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 032-461153, 032-461534
เกษตรกรผู้ปลูกผัก
ที่อยู่ : 52/1 หมู่ 6 ต.หนองชุมพล เพชรบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 089-0849935
เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด
ที่อยู่ : 190 หมู่ 5 ต.ดอนขุนห้วย เพชรบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 083-9854325
เกษตรกรผู้ปลูกผัก
ที่อยู่ : 52/1 หมู่ 6 ต.หนองชุมพล เพชรบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 089-0849935
เกษตรกรผู้ปลูกผัก
ที่อยู่ : 52/1 หมู่ 6 ต.หนองชุมพล เพชรบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 089-0849935
เกษตรกรผู้ปลูกผัก
ที่อยู่ : 52/1 หมู่ 6 ต.หนองชุมพล เพชรบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 089-0849935
เกษตรกรผู้ปลูกผัก
ที่อยู่ : 52/1 หมู่ 6 ต.หนองชุมพล เพชรบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 089-0849935
เกษตรกรผู้ปลูกผัก
ที่อยู่ : 52/1 หมู่ 6 ต.หนองชุมพล เพชรบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 089-0849935
เกษตรกรผู้ปลูกผัก
ที่อยู่ : 52/1 หมู่ 6 ต.หนองชุมพล เพชรบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 089-0849935
เกษตรกรผู้ปลุกผัก
ที่อยู่ : 52/1 หมู่ 6 ต.หนองชุมพล เพชรบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 089-0849935
เกษตรกรผู้ปลูกผัก
ที่อยู่ : 52/1 หมู่ 6 ต.หนองชุมพล เพชรบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 089-0849935
เกษตรกรผู้ปลูกผัก
ที่อยู่ : 52/1 หมู่ 6 ต.หนองชุมพล เพชรบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 089-0849935
เกษตรกรผู้ปลูกผัก
ที่อยู่ : 52/1 หมู่ 6 ต.หนองชุมพล เพชรบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 089-0849935
tt
ที่อยู่ : xx ชลบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.
เบอร์โทร : xx
กลุ่มผักปลอกภัยจากสารพิษ
ที่อยู่ : 4 ม.7 ต.หนองเพรางาย นนทบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกท.
เบอร์โทร : 0867577941
ผักปลอดสารพิษ NB Smort
ที่อยู่ : อบจ.นนทบุรี นนทบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.
เบอร์โทร : 025890480-5 ต่อ 140
test
ที่อยู่ : test2 สุรินทร์
มาตรฐานที่ได้ : ECC no 2092/91,BIO SUISSE
เบอร์โทร :

ที่อยู่ : สุรินทร์
มาตรฐานที่ได้ : IMO,USDA
เบอร์โทร :
--ด
ที่อยู่ : กกก นนทบุรี
มาตรฐานที่ได้ : ECC no 2092/91
เบอร์โทร :
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์
ที่อยู่ : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ กระบี่
มาตรฐานที่ได้ : มอกช.
เบอร์โทร : 075663340-41
แตงกวา
ที่อยู่ : กระบี่
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
การผลิตหมู่บ้าน
ที่อยู่ : 11 หมู่ 6 ต.บ้านเสี้ยว สุรินทร์
มาตรฐานที่ได้ : มอกช.
เบอร์โทร : 0878476695
การผลิด
ที่อยู่ : สุรินทร์
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :

ที่อยู่ : สุรินทร์
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
-
ที่อยู่ : 9 ม.6 ต.เขาพนม กระบี่
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 086-7439621
เกษตรกรผู้ปลูกผัก
ที่อยู่ : 9 ม.6 ต.เขาพนม กระบี่
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 086-7439621
เกษตรกรผู้ปลูกผัก
ที่อยู่ : 9 ม.6 ต.เขาพนม กระบี่
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 086-7439621
เกษตรกรผู้ปลูกผัก
ที่อยู่ : 9 ม.6 ต.เขาพนม กระบี่
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 086-7439621
เกษตรกรผู้ปลูกผัก
ที่อยู่ : 9 ม.6 ต.เขาพนม กระบี่
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 086-7439621
-
ที่อยู่ : 9 ม.6 ต.เขาพนม กระบี่
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 086-7439621
-
ที่อยู่ : 9 ม.6 ต.เขาพนม กระบี่
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 086-7439621
กลุ่มข้าวอินทรีย์ศรีจอมแจ้ง
ที่อยู่ : ต.หงษ์หิน สุรินทร์
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มข้าวอินทรีย์ศรีจอมแจ้ง
ที่อยู่ : ต.หงษ์หิน สุรินทร์
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือ
ที่อยู่ : 118 หมู่ 4 ต.บากเรือ ยโสธร
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 045-789182
บริษัท เกษตรกรรมน้ำอ้อม จำกัด
ที่อยู่ : 14 หมู่ 10 ต.น้ำอ้อม ยโสธร
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-5794712
ฟาร์มเส้นทางเห็ด
ที่อยู่ : 193 หมู่ 11 ต.ท่าโพธิ์ ถ.พิษณุโลก-บางระกำ พิษณุโลก
มาตรฐานที่ได้ : Organic Thailand
เบอร์โทร : 081-9715155
กลุ่มวิสาหกิจร่วมใจไร้สารพิษโนนค้อทุ่ง
ที่อยู่ : 60 หมู๋5 ต.โพนเมืองน้อย อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 085-6136985,086-4969799
กลุ่มผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์บ้านนาผาง
ที่อยู่ : 132 หมู่ 6 ต.ห้วย อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 084-4179905
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวกล้องหอมมะลิเกษตรอินทรีย์
ที่อยู่ : 47 หมู๋ 2 ต.นาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 085-7659141
นางจำปา สุวะไกร
ที่อยู่ : 106 หมู่ 5 ต.คึมใหญ่ อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ : Organic Thailand
เบอร์โทร : 081-1859652
วิสาหกิจชุมชนบ้านสุขสมบูรณ์ผักเมืองหนาว
ที่อยู่ : 111 หมู่ 2 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว นครราชสีมา
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-2746961
โครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ที่อยู่ : 14 หมู่ 11 ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว นครราชสีมา
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-9778699
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดสารพิษนิคมเศรษฐกิจพอเพียง
ที่อยู่ : 80/1 หมู่ 16 ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว นครราชสีมา
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 082-1313861
วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักไร้สารพิษนิคมเศรษฐกิจพอเพียง
ที่อยู่ : 80/1 หมู่ 16 ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว นครราชสีมา
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0852014646
กลุ่มเกษตรกรทำนานาโส่
ที่อยู่ : 57 หมู่ 2 ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร ยโสธร
มาตรฐานที่ได้ : มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกอช.)
เบอร์โทร : 087-2513451
ม.4 ต.ทุ่งหว้า
ที่อยู่ : 56 ม.4 ต.ทุ่งหว้า สตูล
มาตรฐานที่ได้ : -
เบอร์โทร : 0878997526
ม.4 ต.ทุ่งหว้า
ที่อยู่ : 56 ม.4 ต.ทุ่งหว้า สตูล
มาตรฐานที่ได้ : -
เบอร์โทร : 0878997526
ม.5 ต.นาทอน
ที่อยู่ : 46/3 ม.5 น.นาทอน สตูล
มาตรฐานที่ได้ : -
เบอร์โทร : 0811234503
ม.5 ต.นาทอน
ที่อยู่ : 46/3 ม.5 ต.นาทอน สตูล
มาตรฐานที่ได้ : -
เบอร์โทร : 0811234503
ม.5 ต.นาทอน
ที่อยู่ : 46/3 ม.5 ต.นาทอน สตูล
มาตรฐานที่ได้ : -
เบอร์โทร : 0811234503
ม.5 ต.นาทอน
ที่อยู่ : 46/3 ม.5 ต.นาทอน สตูล
มาตรฐานที่ได้ : -
เบอร์โทร : 0811234503
ม.6 ต.ละงู
ที่อยู่ : 76 ม.6 ต.ละงู สตูล
มาตรฐานที่ได้ : -
เบอร์โทร : 0862943789
ม.6 ต.ละงู
ที่อยู่ : 76 ม.6 ต.ละงู สตูล
มาตรฐานที่ได้ : -
เบอร์โทร : 0862943789
ม.2 ต.ทุ่งนุ้ย
ที่อยู่ : 50 ม.2 ต.ทุ่งนุ้ย สตูล
มาตรฐานที่ได้ : -
เบอร์โทร : 0894622399
ม.2 ต.ทุ่งนุ้ย
ที่อยู่ : 50 ม.2 ต.ทุ่งนุ้ย สตูล
มาตรฐานที่ได้ : -
เบอร์โทร : 0894622399
ม.4 ต.ควนโต๊ะเหลง
ที่อยู่ : 185 ม.4 ต.ควนโดน สตูล
มาตรฐานที่ได้ : -
เบอร์โทร :
หมองมน
ที่อยู่ : อ. เมือง จ.สุรินทร์ สุรินทร์
มาตรฐานที่ได้ : ECC no 2092/91,มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ มอน.
เบอร์โทร : 02222
www
ที่อยู่ : www สุรินทร์
มาตรฐานที่ได้ : JAS
เบอร์โทร : www
บริษัทข้าวเหนียว
ที่อยู่ : ทุ่งนา สุรินทร์
มาตรฐานที่ได้ : IMO,JAS
เบอร์โทร : 08654689
บริษัทดอทคอม
ที่อยู่ : 53 ต. ในเมือง สุรินทร์
มาตรฐานที่ได้ : NOP
เบอร์โทร : 08423456
กลุ่มเกษตรบางระจัน
ที่อยู่ : สิงห์บุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 036507193
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวครบวงจรผักไห่
ที่อยู่ : 44 ม.11 ต.ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร : 035-392522
สวนส้ม ลุงพงค์
ที่อยู่ : 53 หมู่ 8 บ.สระทอง ต.สมอโคน อ.บ้านตาก ตาก
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร : 089-7551254
วิสาหกิจชุมชนไม้ผลบางสะแก
ที่อยู่ : เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ตำบลบางสะแก สมุทรสงคราม
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร : 081-736-4301
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลแพรกหนามแดง
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 ตำบลแพรกหนามแดง สมุทรสงคราม
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 082-058-8628
กลุ่มเกษตรสร้างสรรค์ (เห็ด)
ที่อยู่ : 15/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนมะโนรา สมุทรสงคราม
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-995-9851
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตลาดน้ำท่าคา
ที่อยู่ : เลขที่ 1 คลองศาลา หมู่ 2 ท่าคา – ดอนสาม ตำบลท่าคา สมุทรสงคราม
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 086-789-8130
กลุ่มผู้ทำน้ำตาลมะพร้าวตำบลนางตะเคียน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 ตำบลนางตะเคียน สมุทรสงคราม
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-190-6113
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดาวเรือง
ที่อยู่ : เลขที่ 11 หมู่ที่ 10 ตำบลบางขันแตก สมุทรสงคราม
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 086-794-9798
กลุ่มผู้ทำน้ำตาลมะพร้าวตำบลคลองเขิน
ที่อยู่ : เลขที่ 98/1 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองเขิน สมุทรสงคราม
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 034-717-851
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำตาลปลอดสารพิษบ้านคลองเก่า
ที่อยู่ : เลขที่ 31 สวนทุ่ง หมู่ 7 ดาวโด่ง-บ้านปรก ตำบลคลองเขิน สมุทรสงคราม
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-943-3630
กลุ่มผลิตน้ำตาลมะพร้าวตำบลแหลมใหญ่
ที่อยู่ : ตำบลแหลมใหญ่ สมุทรสงคราม
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผล ตำบลอัมพวา
ที่อยู่ : เลขที่ 224 ตำบลอัมพวา สมุทรสงคราม
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 086-999-3256
กลุ่มปลูกพืชไร้ดิน(ไฮโดรโปรนิคส์)
ที่อยู่ : 47/4 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านปรก สมุทรสงคราม
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-942-8040
กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารตำบลแพรกหนามแดง
ที่อยู่ : เลขที่ 9 หมู่ที่ 4 ตำบลแพรกหนามแดง สมุทรสงคราม
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-856-7462
กลุ่มผักปลอดสารพิษตำบลบางช้าง
ที่อยู่ : เลขที่ 54 หมู่ ที่ 6 ตำบลบางพรม สมุทรสงคราม
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 084-114-0081

ที่อยู่ : สมุทรสงคราม
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มสตรีเกษตรพัฒนา
ที่อยู่ : เลขที่ 27 หมู่ที่ 4 ตำบลบางพรม สมุทรสงคราม
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-015-5274
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดาหลา (กล้วยเบรกแตก)
ที่อยู่ : เลขที่ 54 หมู่ที่ 3 ตำบลท้ายหาด สมุทรสงคราม
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 034-767-464
กลุ่มอาชีพสตรีคลองเขิน (กล้วยทอดเนย)
ที่อยู่ : เลขที่ 11 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองเขิน สมุทรสงคราม
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 086-006-7682
กลุ่มขนมหวานบ้านกระดังงา
ที่อยู่ : เลขที่ 98/10 หมู่ที่ 6 ตำบลกระดังงา สมุทรสงคราม
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-770-0410
กลุ่มเพาะเลี้ยงหอยแครงบ้านคลองช่อง
ที่อยู่ : เลขที่ 120 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองโคน สมุทรสงคราม
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 089-258-6296
กลุ่มสตรีพัฒนาแปรรูปปลาแดดเดียว
ที่อยู่ : เลขที่ 19/4 หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง สมุทรสงคราม
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 089-811-5715
กลุ่มปลาไส้ตันแปรรูป
ที่อยู่ : เลขที่ 21/4 หมู่ที่ 3 ตำบลบางจะเกร็ง สมุทรสงคราม
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 084-107-6174
กลุ่มเกษตรพัฒนาตำบลบางจะเกร็ง
ที่อยู่ : เลขที่ 83/1 หมู่ที่ 2 ตำบลบางจะเกร็ง สมุทรสงคราม
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 089-614-5789
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปูทะเลตำบลบางแก้ว
ที่อยู่ : หมู่ที่ 8 ตำบลบางแก้ว สมุทรสงคราม
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 087-161-7431
กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ประมง บางจะเกร็ง – บางแก้ว จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 29/1 หมู่ที่ 8 ตำบลบางแก้ว สมุทรสงคราม
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 080- 939-1601
กลุ่มเกษตรกรบ้านบางจะเกร็ง
ที่อยู่ : เลขที่ 9/29 หมู่ที่ 2 ตำบลบางจะเกร็ง สมุทรสงคราม
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 089-692-5164
กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล (ปลาทูนึ่งแหลมใหญ่)
ที่อยู่ : ตำบลแหลมใหญ่ สมุทรสงคราม
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-190-8141
กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตำบลบางช้าง
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 ตำบลบางช้าง สมุทรสงคราม
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-667-3751
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตำบลดอนมะโนรา
ที่อยู่ : เลขที่ 13 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนมะโนรา สมุทรสงคราม
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 085-194-0507
กลุ่มอาชีพสตรีทำน้ำพริกตำบลแควอ้อม
ที่อยู่ : หมู่ที่ 5 ตำบลแควอ้อม สมุทรสงคราม
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 089-450-6200
กลุ่มอาชีพสาวน้อยคลองเขิน
ที่อยู่ : เลขที่ 59/1 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองเขิน สมุทรสงคราม
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 034-171-079
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านวัดคริสต์บางนกแขวก
ที่อยู่ : เลขที่ 31 หมู่ที่ 7 ตำบลบางนกแขวก สมุทรสงคราม
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 086-154-6148
กลุ่มผลิตกะปิคลองโคน
ที่อยู่ : เลขที่ 19/2 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองโคน สมุทรสงคราม
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 089-887-5573
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่วมความคิดสามัคคี
ที่อยู่ : เลขที่ 18/2 หมู่ที่ 6 ตำบลแควอ้อม สมุทรสงคราม
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 086-762-0899
กลุ่มอนุรักษ์ขนมไทยในวรรณคดี
ที่อยู่ : เลขที่ 62-66 ถนนเลียบนที สมุทรสงคราม
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-572-4593
กลุ่มแม่บ้านปรกราษฎร์รังสฤษฎ์
ที่อยู่ : เลขที่ 159/11 หมู่ที่ 6 ตำบลกระดังงา สมุทรสงคราม
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 087-675-4044
วิสาหกิจชุมชนไม้ผลบางสะแก
ที่อยู่ : เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ตำบลบางสะแก สมุทรสงคราม
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร : 081-736-4301
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านบางพลับ
ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 ตำบลบางพรม สมุทรสงคราม
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร : 089-829-7100
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผล ตำบลปลายโพงพาง
ที่อยู่ : เลขที่ 101/1 ตำบลปลายโพงพาง สมุทรสงคราม
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร : 081-486-3386
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผล ตำบลบางขันแตก
ที่อยู่ : 166/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบางขันแตก สมุทรสงคราม
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร : 089-963-1339
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผล ตำบลบางกุ้ง
ที่อยู่ : 1/1 หมู่ที่ 2 ต.บางกุ้ง สมุทรสงคราม
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร : 089-930-2308
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผล ตำบลคลองเขิน
ที่อยู่ : เลขที่ 15/7 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองเขิน สมุทรสงคราม
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร : 089-912-5376
วิสากิจชุมชนกลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผลตำบลสวนหลวง
ที่อยู่ : เลขที53/1 หมู่ที่ 8 ตำบลสวนหลวง สมุทรสงคราม
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร : 089-173-3379
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผล ตำบลกระดังงา
ที่อยู่ : เลขที่ 34 หมู่ที่ 4 ตำบลกระดังงา สมุทรสงคราม
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร : 089-260-0845
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผล ตำบลโรงหีบ
ที่อยู่ : เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ตำบลบางพรม สมุทรสงคราม
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร : 089-898-7118
มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ที่อยู่ : 32/7 หมู่ที่ 12 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลท่างาม ปราจีนบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกอช.
เบอร์โทร : 037211088
กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง
ที่อยู่ : เลขที่ 34 หมู่ที่ 6 ตำบลดงขี้เหล็ก ปราจีนบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกอช.,มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกอช.)
เบอร์โทร : 0892692643
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์โพธิ์งาม
ที่อยู่ : เลขที่ 1/14 หมู่ที่ 10 ตำบลโพธ์งาม ปราจีนบุรี
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร : 0815234338
กลุ่มเกษตรชีวภาพศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่อยู่ : เลขที่ 45 หมู่ที่ 5 ตำบลดงพระราม ปราจีนบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
บริษัทโรงสีข้าวสวนดุสิต
ที่อยู่ : เลขที่ 190 หมู่ 13 ตำบลดงขี้เหล็ก ปราจีนบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 037570448
ศูนย์การเรียนรู้ครูเกษตรแบบพอเพียง
ที่อยู่ : เลขที่ 62/1 หมู่ที่ 5 ตำบลไม้เค็ด ปราจีนบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0818034930
บ้านสวนทอง สวนเกษตรอินทรีย์
ที่อยู่ : เลขที่ 120 หมู่ที่ 2 ตำบลแก่งดินสอ ปราจีนบุรี
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร : 0819097357
บ้านสวนทอง สวนเกษตรอินทรีย์
ที่อยู่ : เลขที่ 120 หมู่ 2 ตำบลแก่งดินสอ ปราจีนบุรี
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร : 0819097357
ศูนย์การเรียนรู้ครูเกษตรแบบพอเพียง
ที่อยู่ : เลขที่ 62/1 หมู่ 5 ตำบลไม่เค็ด ปราจีนบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0818034930
กลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผล
ที่อยู่ : เลขที่ 133/2 หมู่ที่ 8 ตำบลดงขี้เหล็ก ปราจีนบุรี
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร : 0861444092
นางไพรวัลย์ พลศิริ
ที่อยู่ : 65 หมู่1 ต.นาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 อุดรธานี
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร :
นายสำรวย ตะวัน
ที่อยู่ : 82 หมุ่ 1 ต. นาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 43140 อุดรธานี
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร :
นายสุบิน พรมมน
ที่อยู่ : 18หมู่11 ต. นาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 43140 อุดรธานี
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร :
นายสินธ์ แถลงเรียบ
ที่อยู่ : 22หมู่1 ต. นาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 43140 อุดรธานี
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร :
นายสำลี พรรัตน์
ที่อยู่ : 66หมู่ 2 ต. นาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 43140 อุดรธานี
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร :
กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย
ที่อยู่ : 99 ม.4 ต.คอกระจง สุโขทัย
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0819380081
กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย
ที่อยู่ : 99 หมู่ 4 ต.คอกระจง สุโขทัย
มาตรฐานที่ได้ : Organic Thailand
เบอร์โทร : 0819380081
กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย
ที่อยู่ : 99 หมู่ 4 ต.คอกระจง สุโขทัย
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0819380081
กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย
ที่อยู่ : 99 หมู่ 4 ต.คอกระจง สุโขทัย
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0819380081
กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย
ที่อยู่ : 99 หมู่ 4 ต.คอกระจง สุโขทัย
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0819380081
กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย
ที่อยู่ : 99 หมู่ 4 ต.คอกระจง สุโขทัย
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0819380081

ที่อยู่ : 45 ม.8 ต.น้ำขุน สุโขทัย
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร : 0862151713
กลุ่มเกษตรกรทำนานาโส่
ที่อยู่ : 57 หมู่ 2 ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร ยโสธร
มาตรฐานที่ได้ : มกท.
เบอร์โทร : 087-2513451
กลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือ
ที่อยู่ : 118 หมู่ 4 ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ยโสธร
มาตรฐานที่ได้ : มกท.
เบอร์โทร : 081-2513451
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม
ที่อยู่ : 27 หมู่ 10 ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร ยโสธร
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-5794712
สหกรณ์เกษตรอินทรีย์เลิงนกทาและไทยเจริญ จำกัด
ที่อยู่ : 110 หมู่ 5 ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ยโสธร
มาตรฐานที่ได้ : มกท.
เบอร์โทร : 081-3917706
กลุ่มข้าวคุณธรรม
ที่อยู่ : 80 หมู่ 8 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ยโสธร
มาตรฐานที่ได้ : มกท.
เบอร์โทร : 087-8721672
สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ธรรมชาติหนองยอ จำกัด
ที่อยู่ : 72 หมู่ 4 ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร ยโสธร
มาตรฐานที่ได้ : มกท.
เบอร์โทร : 0815790237
บริษัท อินทัชธนกร จำกัด
ที่อยู่ : 216/2 หมู่ที่ 1 สมุทรสาคร
มาตรฐานที่ได้ : Bioagricert,USDA
เบอร์โทร : 02-8904551-3
กลุ่มข้าวอินทรีย์ หมู่ที่ 10
ที่อยู่ : 58 หมู่ 10 ต.วังเหนือ บุรีรัมย์
มาตรฐานที่ได้ : Bioagricert
เบอร์โทร : 083-3683777
นายอำพันธุ์ พึ่งพา
ที่อยู่ : 4 ต.ทับพริก สระแก้ว
มาตรฐานที่ได้ : Organic Thailand
เบอร์โทร : 089-5435013
นายนิรัน เทียมแจ่ม
ที่อยู่ : 10 คลองไก่เถื่อน สระแก้ว
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 084-7339825
นายสมพงษ์ พรมรัตน์
ที่อยู่ : 5 คลองไก่เถื่อน สระแก้ว
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 087-0899334
นายสุดใจ โพธิจักร์
ที่อยู่ : 10 ทุ่งมหาเจริญ สระแก้ว
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 089-9897108
นายสมหมาย กุลวงษ์
ที่อยู่ : 1 ตาหลังใน สระแก้ว
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 089-4891885
นายละอองดาว ศรีลาน้ำเที่ยง
ที่อยู่ : 6 คลองหินปูน สระแก้ว
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 089-9890158
นายพงษ์ จันทร์เขียว
ที่อยู่ : 146 ม.4 ต.ช่องกุ่ม สระแก้ว
มาตรฐานที่ได้ : Organic Thailand
เบอร์โทร : 081-5230257
นายสมหมาย นิ่มดำรงค์ศักดิ์ชัย
ที่อยู่ : 243 ม.11 ตจ.แซร์ออ สระแก้ว
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-8633560
นายวุฒิชัย ชาติปัญญาวุฒิ
ที่อยู่ : 180 ม.2 ต.ท่าเกวียน สระแก้ว
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งคาวัด
ที่อยู่ : 1 ต.ทุ่งคาวัด ชุมพร
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร : 0-7765-2496
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลบางสน
ที่อยู่ : 18/1 ม. 5 ชุมพร
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร : 08-78919982
กลุ่มข้าวอินทรีย์
ที่อยู่ : 58 หมู่ 10 ต.วังเหนือ บุรีรัมย์
มาตรฐานที่ได้ : Bioagricert
เบอร์โทร : 083-3683777
นางสมบัติ เพียพยัฆค์
ที่อยู่ : 177หมู่ 1 ต.บ้านจาน บุรีรัมย์
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 087-3773912
กลุ่มอินทรีย์เพื่อการผลิต
ที่อยู่ : 207 หมู่ 9 ต.บ้านจาน บุรีรัมย์
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-0719082
นางรำพึง จินเจือ
ที่อยู่ : 126/4 หมู่ 5 ตำบลโคกไม้ลาย ปราจีนบุรี
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร :
นางสายฝน จอมขวัญ
ที่อยู่ : 56 หมู่ 6 ตำบลโคกไม้ลาย ปราจีนบุรี
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร :
นางสุชิน จอมขวัญ
ที่อยู่ : 56/1 หมู่ 6 ตำบลโคกไม้ลาย ปราจีนบุรี
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร :
นายสุพล จินเจือ
ที่อยู่ : 9 หมู่ 6 ตำบลโคกไม้ลาย ปราจีนบุรี
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร :
นางสาวชำเรือง จอมขวัญ
ที่อยู่ : 9 หมู่ 6 ตำบลโคกไม้ลาย ปราจีนบุรี
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร :
นายเทียม จินเจือ
ที่อยู่ : 15 หมู่ 6 ตำบลโคกไม้ลาย ปราจีนบุรี
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร :
นายเทพ จินเจือ
ที่อยู่ : 60/1 หมู่ 6 ตำบลโคกไม้ลาย ปราจีนบุรี
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร :
นายเสริม จินเจือ
ที่อยู่ : 60 หมู่ 6 ตำบลโคกไม้ลาย ปราจีนบุรี
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร :
นางจรุณ จินเจือ
ที่อยู่ : 1/3 หมู่ 6 ตำบลโคกไม้ลาย ปราจีนบุรี
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร :
นางสาวสุภัทร์ ปาละมะ
ที่อยู่ : 1/5 หมู่ 6 ตำบลโคกไม้ลาย ปราจีนบุรี
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร :
นายสัญญา เล่ห์สิงห์
ที่อยู่ : 120 หมู่ 2 ตำบลแก่งดินสอ ปราจีนบุรี
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร :
นายสมศักดิ์ รอบคอบ
ที่อยู่ : 24/1 หมู่ 12 ตำบลไม้เค็ด ปราจีนบุรี
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร :
นางสนม คุ้มศิริ
ที่อยู่ : 25 หมู่ 12 ตำบลไม้เค็ด ปราจีนบุรี
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร :
นางมณี บุญเพ็ง
ที่อยู่ : 25 หมู่ 6 ตำบลไม้เค็ด ปราจีนบุรี
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร :
นางสาวสุนีย์ ศรัทธาคม
ที่อยู่ : 108 หมู่ 7 ตำบลไม้เค็ด ปราจีนบุรี
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร :
นางสาวสมจิตร เพิ่มพูล
ที่อยู่ : 115 หมู่ 12 ตำบลไม้เค็ด ปราจีนบุรี
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร :
นางสาวบุษบา แก้วจันทร์
ที่อยู่ : 116 หมู่ 12 ตำบลไม้เค็ด ปราจีนบุรี
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร :
นายเจริญ คุ้มศิริ
ที่อยู่ : 117 หมู่ 7 ตำบลไม้เค็ด ปราจีนบุรี
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร :
นางประเสริฐขจี เครืออาษา
ที่อยู่ : 138 หมู่ 11 ตำบลไม้เค็ด ปราจีนบุรี
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร :
ส.อ.สมาน คงวงษา
ที่อยู่ : 29 หมู่ 7 ตำบลไม้เค็ด ปราจีนบุรี
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร :
นายสมควร พาศิริ
ที่อยู่ : 1/1 หมู่ 6 ตำบลโคกไม้ลาย ปราจีนบุรี
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร :
นายไสว อ่อนจันทร์
ที่อยู่ : 20 หมู่ 6 ตำบลโคกไม้ลาย ปราจีนบุรี
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร :
นางคำภู แจ้งกระจ่าง
ที่อยู่ : 29 หมู่ 6 ตำบลโคกไม้ลาย ปราจีนบุรี
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร :
นางนงลักษณ์ ปรางจันทร์
ที่อยู่ : 3 หมู่ 6 ตำบลโคกไม้ลาย ปราจีนบุรี
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร :
นางสีนวล ร่วมทอง
ที่อยู่ : 55 หมู่ 6 ตำบลโคกไม้ลาย ปราจีนบุรี
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร :
นางสาวจำปี ม่วงคล้าม
ที่อยู่ : 7 หมู่ 6 ตำบลโคกไม้ลาย ปราจีนบุรี
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร :
นางสาวนิยม ม่วงคล้าม
ที่อยู่ : 7/2 หมู่ 6 ตำบลโคกไม้ลาย ปราจีนบุรี
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร :
นางสาวมณี ม่วงคล้าม
ที่อยู่ : 7/3 หมู่ 6 ตำบลโคกไม้ลาย ปราจีนบุรี
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร :
นางสุรินทร์ ศรีทับทิม
ที่อยู่ : 71/1 หมู่ 6 ตำบลโคกไม้ลาย ปราจีนบุรี
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร :
นายหล่อ วอนเพ็ง
ที่อยู่ : 1/2 หมู่ 12 ตำบลไม้เค็ด ปราจีนบุรี
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร :
นางบุญนำ ศรีโสภา
ที่อยู่ : 137/1 หมู่ 7 ตำบลโคกไม้ลาย ปราจีนบุรี
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร :
นางเมทินี ช่อดารา
ที่อยู่ : 8 หมู่ 10 ตำบลบ้านพระ ปราจีนบุรี
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร :
นายพิพัฒน์ มากแพ
ที่อยู่ : 60/3 หมู่ 16 ตำบลบ้านพระ ปราจีนบุรี
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร :
นายโยธี จันทร์เรือง
ที่อยู่ : 10/1 หมู่ 16 ตำบลบ้านพระ ปราจีนบุรี
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร :
นายสอน สดเสมอ
ที่อยู่ : 609 หมู่ 16 ตำบลบ้านพระ ปราจีนบุรี
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร :
นายฉายอรุณ โสสืบ
ที่อยู่ : 7 หมู่ 16 ตำบลบ้านพระ ปราจีนบุรี
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร :
นางหนึ่งฤทัย ชูผึ้ง
ที่อยู่ : 60/11 หมู่ 16 ตำบลบ้านพระ ปราจีนบุรี
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร :
นายพูล การะเกตุ
ที่อยู่ : 1/1 หมู่ 16 ตำบลบ้านพระ ปราจีนบุรี
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร :
นายสัมฤทธิ์ พิกุลแก้ว
ที่อยู่ : 1/3 หมู่ 16 ตำบลบ้านพระ ปราจีนบุรี
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร :
นางสาวสงวน ปัญจมูล
ที่อยู่ : 5 หมู่ 16 ตำบลบ้านพระ ปราจีนบุรี
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร :
นายไพบูลย์ ช้างฉัตร
ที่อยู่ : 46/3 หมู่ 16 ตำบลบ้านพระ ปราจีนบุรี
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร :
นายสมบูรณ์ ฉิมพาณิช
ที่อยู่ : 10 หมู่ 16 ตำบลบ้านพระ ปราจีนบุรี
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร :
นางปราณี ทรัพย์เจริญ
ที่อยู่ : 16/2 หมู่ 16 ตำบลบ้านพระ ปราจีนบุรี
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร :
นางวัชรา เปลี่ยนประเสริฐ
ที่อยู่ : 59/1 หมู่ 16 ตำบลบ้านพระ ปราจีนบุรี
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร :
นางละออง ช้างฉัตร
ที่อยู่ : 46/3 หมู่ 16 ตำบลบ้านพระ ปราจีนบุรี
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร :
กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ ชอง-มู-แฮง
ที่อยู่ : 2/2 ม.2 ต.คลองพลู จันทบุรี
มาตรฐานที่ได้ : Organic Thailand
เบอร์โทร : 081-2953149
กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ ชอง-มู-แฮง
ที่อยู่ : 2/2 ม.2 ต.คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
มาตรฐานที่ได้ : Organic Thailand
เบอร์โทร : 081-2953149
กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ ชอง-มู-แฮง
ที่อยู่ : 2/2 ม.2 ต.คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
มาตรฐานที่ได้ : Organic Thailand
เบอร์โทร : 081-2953149
กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ ชอง-มู-แฮง
ที่อยู่ : 2/2 ม.2 ต.คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
มาตรฐานที่ได้ : Organic Thailand
เบอร์โทร : 081-2953149
กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ ชอง-มู-แฮง
ที่อยู่ : 2/2 ม.2 ต.คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
มาตรฐานที่ได้ : Organic Thailand
เบอร์โทร : 081-2953149
กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ ชอง-มู-แฮง
ที่อยู่ : 2/2 ม.2 ต.คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
มาตรฐานที่ได้ : Organic Thailand
เบอร์โทร : 081-2953149
ศูนย์การเรียนรู้ลุงเครา
ที่อยู่ : 4/1 ม.4 ต.ทวีวัฒนา นนทบุรี
มาตรฐานที่ได้ : มกท.
เบอร์โทร : 08-9497-8448
บริษัทคลีนฟาร์ม จำกัด
ที่อยู่ : 85 ม.4 ต.หนองหัวโพ จ.สระบุรี สระบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 085-5090888
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ
ที่อยู่ : 200/9 ม.3 ต.บ้านลำ จ.สระบุรี สระบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 083-1097619
กลุ่มเกษตรกรคลื่นลูกใหม่
ที่อยู่ : 52 ม.7 ต.มวกเหล็ก จ.สระบุรี สระบุรี
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร : 089-0642374
ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงเทศบาลตำบลวังผาง
ที่อยู่ : 99 หมู่ 9 ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 51120 ลำพูน
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 053-504960 ต่อ 30
แม่บ้านเกษตรบ้านปงแม่ลอบ
ที่อยู่ : หมู่ 1 ต.ทาแม่ลอบ อ.แม่ทา จ.ลำพูน ลำพูน
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 089-8559349,085-6275567
วิสาหกิจชุมชนบ้านเหล่าดู่
ที่อยู่ : หมู่ 1 ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ลำพูน
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 089-4302917
โรงสีชุมนุมสหกรณ์จังหวัดลำพูน
ที่อยู่ : 202 หมู่ 18 ต.บ้านธิ อ.เมือง จ.ลำพูน ลำพูน
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-9600268
สหกรณ์ส่งเสริมเกษตรกรป่าซาง จำกัด
ที่อยู่ : 692 หมู่ 1 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ลำพูน
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 087-1925019,053-557078
เทศบาลตำบลอุโมงค์
ที่อยู่ : 234 หมู่ 5 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน ลำพูน
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 053-983222
สหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด
ที่อยู่ : 92 หมู่ 5 ต.ประตูป่า อ.เมือง จ.ลำพูน ลำพูน
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 088-2580958
สหกรณ์ส่งเสริมเกษตรกรป่าซาง จำกัด
ที่อยู่ : 692 หมู่ 1 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ลำพูน
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 087-1925019,053-557078
วิสาหกิจชุมชนห้วยกานเบเกอรี่
ที่อยู่ : 398 หมู่ 4 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ลำพูน
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 082-0314976
วิสาหกิจชุมชน STP
ที่อยู่ : 23 หมู่ 1 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ลำพูน
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 089-5538809
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร (ชนิดาเค้ก)
ที่อยู่ : 175 หมู่ 4 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน ลำพูน
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 089-7558742
ทิพย์เค้กลำไย
ที่อยู่ : 191 หมู่ 9 ต.มะเขือแจ้(ป่าแป้) อ.เมือง จ.ลำพูน ลำพูน
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 080-1230077,053-503441
กลุ่มทำนาอินทรีย์บ้านโพนละมั่ง
ที่อยู่ : 14 ม.12 บ้านโพนละมั่ง ต.หินกอง ร้อยเอ็ด
มาตรฐานที่ได้ : มกท.
เบอร์โทร : 086-1286819
กลุ่มผู้ผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษและเกษตรอินทรีย์
ที่อยู่ : 231 หมู่ 10 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 ลำพูน
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 083-7661165
กลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ 84 ครัวเรือนตำบลอุโมงค์
ที่อยู่ : 166 หมู่ 1 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 ลำพูน
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 053-983222 ,053-983243
กลุ่มเกษตรสายใยรักตำบลอุโมงค์
ที่อยู่ : 166 หมู่ 1 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน ลำพูน
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 053-983222 ,053-983243
โครงการสหวิถีเพื่อชุมชนยั่งยืน โขงสาละวินมูลนิธิไชยวนาลำพูน
ที่อยู่ : 35/4 หมู่ 6 ถนนสันเหมือง ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 ลำพูน
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 053-561338 ,086-9110731
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านต้นผึ้ง
ที่อยู่ : 140/2 หมู่ 1 ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 ลำพูน
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 084-7398273
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านล่ามช้าง
ที่อยู่ : 104 หมู่ 3 ต.ประตูป่า อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 ลำพูน
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 053-531349 ,089-2648228
กลุ่มเกษตรกรทำสวนตำบลเหมืองจี้
ที่อยู่ : 56 หมู่ 7 ต.เหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 ลำพูน
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 086-1153070
กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยชีวภาพลำพูน
ที่อยู่ : 288/1 หมู่ 6 ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 ลำพูน
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 089-4332906
กลุ่มพัฒนาอาชีพการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ (กลุ่มมิตรสัมพันธ์)
ที่อยู่ : 94 หมู่ 9 ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130 ลำพูน
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 089-9513756
สหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด
ที่อยู่ : 92 หมู่ 5 ต.ประตูป่า อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 ลำพูน
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 088-2580958 ,089-9544391
สหกรณ์การเกษตรแม่ตืน จำกัด
ที่อยู่ : 449 หมู่ 11 ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110 ลำพูน
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 088-4143130
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านศรีปทุม
ที่อยู่ : 115 หมู่ 9 ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130 ลำพูน
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-2875158 ,081-1640306
กลุ่มผู้ผลิตข้าวกล้องอินทรีย์ "บุญหลวง"
ที่อยู่ : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลวังผาง ลำพูน
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 085-7061536 ,053-504966 ต่อ 30
นายจรัจ ชื่นคุ้ม
ที่อยู่ : 2/1 ม.11 ต.บึงคอไห ปทุมธานี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายประกิต ชื่นคุ้ม
ที่อยู่ : 18/2 ม.11 ต.บึงคอไห ปทุมธานี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายประหยัด คุ้มวงษ์
ที่อยู่ : 34/1 ม.12 ต.บึงคอไห ปทุมธานี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายยะห์ยา วันหมัด
ที่อยู่ : 21/2 ม.3 ต.บึงคอไห ปทุมธานี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางวดี จันทร์พลอย
ที่อยู่ : 5/3 ม.3 ต.บึงคอไห ปทุมธานี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางวัชรี มุกมัน
ที่อยู่ : 9/2 ม.3 ต.บึงคอไห ปทุมธานี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายวันชัย เซ็นมี
ที่อยู่ : 15/4 ม.2 ต.บึงคอไห ปทุมธานี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
น.ส.สมใจ รักญาติ
ที่อยู่ : 22/3 ม.3 ต.บึงคอไห ปทุมธานี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายสมชาย ช้างเชื้อวงษ์
ที่อยู่ : 37 ม.11 ต.บึงคอไห ปทุมธานี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายสมทรง ปัอมสะแก
ที่อยู่ : 30/3 ม.10 ต.บึงคอไห ปทุมธานี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายสมปอง รักญาติ
ที่อยู่ : 22/6 ม.3 ต.บึงคอไห ปทุมธานี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
น.ส.สาวิตรี อีดำ
ที่อยู่ : 5/7 ม.3 ต.บึงคอไห ปทุมธานี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายสำราญ ช้างเชื้อวงษ์
ที่อยู่ : 15 ม.9 ต.บึงคอไห ปทุมธานี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางสุดใจ โพพันธ์
ที่อยู่ : 11 ม. 10 ต.บึงคอไห ปทุมธานี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายสุไรมาน ยิ้มแฉล้ม
ที่อยู่ : 6 ม.6 ต.บึงคอไห ปทุมธานี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
วิสาหกิจข้าวก้องงอกบ้านแฮด
ที่อยู่ : 49 ม.7 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ขอนแก่น
มาตรฐานที่ได้ : มกท.
เบอร์โทร : 080-7435988

ที่อยู่ : ขอนแก่น
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง
ที่อยู่ : 75 หมู่ 13 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ชัยภูมิ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 08 1725 7727
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโรงสีชุมชนหนองไม้งาม
ที่อยู่ : 259 หมู่ 11 ต.ห้วยบง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ชัยภูมิ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0 4482 3374 , 08 4960 0889
วิสาหกิจข้าวก้องงอกบ้านแฮด
ที่อยู่ : 49 ม.7 ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 40110 ขอนแก่น
มาตรฐานที่ได้ : มกท.
เบอร์โทร : 080-7435988

ที่อยู่ : ขอนแก่น
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารเมอริทจำกัด
ที่อยู่ : 39/16 ม.3 ต.หนองข้างคอก ชลบุรี
มาตรฐานที่ได้ : Organic Thailand,BIO SUISSE,USDA
เบอร์โทร :
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวเพื่อสุขภาพ
ที่อยู่ : 299 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ ชัยภูมิ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 08 6243 7618
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกพริกปลอดภัยจากสารพิษตำบลหนองบัวใหญ่
ที่อยู่ : 141/1 หมู่ 2 ต.หนองบัวใหญ่ ชัยภูมิ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 08 0737 8503
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนภูเชียงทา
ที่อยู่ : 179 หมู่ 3 ต.โคกสะอาด ชัยภูมิ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 08 1904 5346
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักหวานประสานของเก่าบรรเทาโลกร้อน
ที่อยู่ : 4 หมู่ 11 ต.ท่ากูบ ชัยภูมิ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 08 6262 4312
กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านหนองนกออก
ที่อยู่ : 166 หมู่ 5 ต.หนองบัวแดง ชัยภูมิ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 08 6864 0176
กลุ่มส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษบ้านหนองแก
ที่อยู่ : 70/4 ต.หนองไผ่ ชัยภูมิ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 08 1771 5197 , 08 8377 7526
ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดบ้านหนองแก
ที่อยู่ : 291 หมู่ 4 ต.หนองไผ่ ชัยภูมิ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 08 6046 6296
กลุ่มปลูกส้มโอ
ที่อยู่ : 64 หมู่ 4 ต.โนนทอง ชัยภูมิ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 08 7278 5617
ไร่อุไรวรรณสวนส้ม
ที่อยู่ : 1 หม่ 2 ต.เก่าย่าดี ชัยภูมิ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 08 1733 6939
กลุ่มผู้ปลูกและจำหน่ายมะขามหวานบ้านซับประสิทธิ์
ที่อยู่ : 20 บ.ซับประสิทธิ์ หมู่ 7 ต.เจาทอง ชัยภูมิ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0817184351, 0807231825
กลุ่มเกษตรกรทำสวนนางแดด
ที่อยู่ : 96/1 หมู่ 13 ต.นางแดด ชัยภูมิ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0899460140
กลุ่มแปรรูปข้าวศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตำบลโพนทอง
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง หมู่ 4 ต.โพนทอง ชัยภูมิ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0868659456
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโรงสีชุมชนหนองไม้งาม
ที่อยู่ : 259 หมู่ 11 ต.ห้วยบง ชัยภูมิ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 044823374, 0849600889
กลุ่มโรงสีชุมชนตำบลตาเนิน
ที่อยู่ : 37/3 หมู่ 12 ต.ตาเนิน ชัยภูมิ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0810731839, 0892137615
กลุ่มโรงสีชุมชนตำบลบุ่งคล้า
ที่อยู่ : 345 หมู่ 3 ต.บุ่งคล้า ชัยภูมิ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0895201636
กลุ่มผู้ปลูกข้าวปลอดสารพิษภูแสงทอง
ที่อยู่ : 219 หมู่ 14 ต.ผักปัง ชัยภูมิ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0846015923
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
ที่อยู่ : 46 ม.8 ต.ท่าผา ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางอำนวย ชัชวาลย์
ที่อยู่ : 16 ม.1 ต.น้ำพุ ราชบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มไม้ผลตำบลเขาขาว
ที่อยู่ : 82 ม.5 ต.เขาขาว สตูล
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0869652031
กลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์
ที่อยู่ : 75 ม.1 ต.แป-ระ สตูล
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร : 0898791384
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(ตามแนวพระราชดำริ)
ที่อยู่ : 179 ม.2 ต.วังประจัน สตูล
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0800680811
นางวิไลพร นุ่งอาหลี
ที่อยู่ : 30 ม.10 ต.ควนสตอ สตูล
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร : 0833975147
นายบีสอน ลัสมาน
ที่อยู่ : 101 ม.5 ต.ทุ่งนุ้ย สตูล
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร : 0847508674
นายยงยุทธ อินนุ่ม
ที่อยู่ : 25 ม.6 ต.ทุ่งนุ้ย สตูล
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร : 0862899007
นายโฉม คงสุวรรณ
ที่อยู่ : 93 ม.1 ต.ท่าเรือ สตูล
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0862854004
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ที่อยู่ : ม.4 ต.ควนโดน สตูล
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0865980912
ดต.ถาวร ธราพร
ที่อยู่ : 193 ม.2 ต.คลองขุด สตูล
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0899771693
นายสุวิชัย เอี่ยมเศรษฐี
ที่อยู่ : เลขที่ 59 หมู่ที่ 2 ตำบลท่างาม ปราจีนบุรี
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร :

ที่อยู่ : ปราจีนบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :

ที่อยู่ : ปราจีนบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง
ที่อยู่ : 75 หมู่ 13 ต.หนองบัวแดง ชัยภูมิ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 08 1725 7727
ร้านลัดดา
ที่อยู่ : 314 หมู่ 15 ต.บ้านชวน ชัยภูมิ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 08 1984 0404
นายไพโรจน์ พรหมเจริญ
ที่อยู่ : ม.1 ต.เขาสมิง ตราด
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0852754360
นายไพโรจน์ พรหมเจริญ
ที่อยู่ : 139 ม.1 ต.เขาสมิง ตราด
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0852754360
นายไพโรจน์ พรหมเจริญ
ที่อยู่ : 139 ม.1 ต.เขาสมิง ตราด
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0852754360
ข้าวหอมนิล
ที่อยู่ : 42 ม.4 ต.หนองคันทรง ตราด
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0847386534
ข้าวหอมมะลิ 105,มะลิแดง
ที่อยู่ : 168 ม.2 ต.หนองเสม็ด ตราด
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0868367478
บริษัท เอเชียแอนด์แปซิฟิค ควอลิตี้เทรด จำกัด
ที่อยู่ : 145-147 ถ.ตัดใหม่ ต.บางพระ ตราด
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0817614964
บริษัท เอเชียแอนด์แปซิฟิค ควอลิตี้เทรด จำกัด
ที่อยู่ : 145-147 ถ.ตัดใหม่ ต.บางพระ ตราด
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0817614964
นายวิโรจน์ สุขขะ
ที่อยู่ : 107 ม.6 ต.เนินทราย ตราด
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0814541243
บริษัท เอเชียแอนด์แปซิฟิค ควอลิตี้เทรด จำกัด
ที่อยู่ : 145-147 ถ.ตัดใหม่ ต.บางพระ ตราด
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0817614964
นายวีระพันธ์ วงค์นาป่า
ที่อยู่ : 256/1 ม.1 ต.เขาสมิง ตราด
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0867948056
นายนิยม อภิบาลศรี
ที่อยู่ : 4 ม.2 ต.ท่ากุ่ม ตราด
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0892516394
นายวิโรจน์ สุขขะ
ที่อยู่ : 107 ม.6 ต.เนินทราย ตราด
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0814541243
นายพีระ แก้วสุขศรี
ที่อยู่ : 63/6 ม.4 ต.ควนสุบรรณ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
มาตรฐานที่ได้ : มกท.
เบอร์โทร : 0897306755
นายพีระ แก้วสุขศรี
ที่อยู่ : 63/6 ม.4 ต.ควนสุบรรณ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
มาตรฐานที่ได้ : มกท.
เบอร์โทร : 0869520107
นาย บรรพต หงษ์ทอง
ที่อยู่ : เลขที่ หมู่บ้าน ช้างน้อย หมู่ 03 ซอย ถนน ตำบล ช้างน้อย อำเภอ บางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นาย สุบิน จันทโรจน์
ที่อยู่ : เลขที่ หมู่บ้าน หมู่ 12 ซอย ถนน ตำบล หัวเวียง อำเภอ เสนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 035-034037
นาง มะณี อนันต์ทรัพย์
ที่อยู่ : เลขที่ 48 หมู่บ้าน - หมู่ 12 ซอย - ถนน - ตำบล หัวเวียง อำเภอ เสนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 035-304054
นาย สำเริง กุฎีรัตน์
ที่อยู่ : เลขที่ 24 หมู่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล บางหลวง อำเภอ บางบาล จังหวัด พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นาง ลำใย พึ่งวงษ์
ที่อยู่ : เลขที่ 37 หมู่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล บางหลวง อำเภอ บางบาล จังหวัด พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 035-304069
นาง น้อย เสาวบุตร
ที่อยู่ : เลขที่ 51 หมู่บ้าน - หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล บางหลวง อำเภอ บางบาล จังหวัด พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
น.ส. สมควร แพทย์ประเสริฐ
ที่อยู่ : เลขที่ 10 หมู่บ้าน - หมู่ 13 ซอย - ถนน - ตำบล หัวเวียง อำเภอ เสนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นาย บุญส่ง ธงวิลัย
ที่อยู่ : เลขที่ 16 หมู่บ้าน - หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล บางหลวง อำเภอ บางบาล จังหวัด พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 035-735918
นาย สินชัย วันดี
ที่อยู่ : เลขที่ 67/2 หมู่บ้าน 3 หมู่ - ซอย - ถนน - ตำบล พระยาบันลือ อำเภอ ลาดบัวหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นาย ไวทย์ โรจนบุรานนท์
ที่อยู่ : เลขที่ 8 หมู่บ้าน - หมู่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล บางหลวง อำเภอ บางบาล จังหวัด พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 035-304004
นาง ดาราวรรณ รักดี
ที่อยู่ : เลขที่ 77 หมู่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านกุ่ม อำเภอ บางบาล จังหวัด พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 09-7414995
นาย สมนึก สังข์งาม
ที่อยู่ : เลขที่ 103/1 หมู่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านกุ่ม อำเภอ บางบาล จังหวัด พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 035-398474
นาย ละออง พลเมืองดี
ที่อยู่ : เลขที่ 110 หมู่บ้าน - หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านกุ่ม อำเภอ บางบาล จังหวัด พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 035-291013
บริษัท เอเดนขอนแก่น
ที่อยู่ : 458/33 ม.7 ต.ในเมือง จ.ขอนแก่น ขอนแก่น
มาตรฐานที่ได้ : Organic Thailand
เบอร์โทร : 043-228235
กลุ่มธุรกิจชุมชนจังหวัดขอนแก่น
ที่อยู่ : 49 ม.7 ต.บ้านแฮด ขอนแก่น
มาตรฐานที่ได้ : IFOAM ACCREDITED
เบอร์โทร : 086-2281899
วิสาหกิจข้าวฮางงอกบ้านแฮด
ที่อยู่ : 49 ม.7 ต.บ้านแฮด ขอนแก่น
มาตรฐานที่ได้ : IFOAM ACCREDITED
เบอร์โทร : 080-7435988
กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านดอนผิงแดด
ที่อยู่ : 100/2 ม.5 ต.บางขุนไทร เพชรบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 089-5502199
กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองพลับ
ที่อยู่ : 42 ม.3 ต.หนองพลับ เพชรบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 086-8860318
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขยาย
ที่อยู่ : ต.หนองขนาน เพชรบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 032-457303
ศูนย์ห้วยทรายอันเนื่องมาจาพระราชดำริ
ที่อยู่ : 135 ม.8 ต.ไร่ใหม่พัฒนา เพชรบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 089-9159493
ศูนย์ถ่านทอดเทคโนโลยีการเกษตรเทศบาลตำบลชะอำ
ที่อยู่ : 899/2 ต.ชะอำ เพชรบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 089-9159493
เจ้าของ
ที่อยู่ : 55 ม.2 ต.บางเค็ม เพชรบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-1902539
เจ้าของ
ที่อยู่ : 101 ม.2 ต.บางเค็ม เพชรบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 09-1510763

ที่อยู่ : เพชรบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
เกษตรกรอินทรีย์บ้านหนองรี
ที่อยู่ : 62 ม.3 ต.ท่าตะคร้อ เพชรบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 089-1155031
เจ้าของ
ที่อยู่ : 4 ม.7 ต.ท่าตะคร้อ เพชรบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-2825402

ที่อยู่ : เพชรบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเมอริท จำกัด
ที่อยู่ : 39/16 ม.3 ต.หนองข้างคอก ชลบุรี
มาตรฐานที่ได้ : IFOAM ACCREDITED
เบอร์โทร : 038-799101-3
บริษัท บิ๊กบีฟาร์ม จำกัด
ที่อยู่ : 41/10 ม. 3 ต.หนองปลาไหล ชลบุรี
มาตรฐานที่ได้ : Organic Thailand
เบอร์โทร : 038-172001-4
บริษัท สเปเชี่ยลตี้เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด
ที่อยู่ : 700/364 ม.6 ต.หนองไม้แดง ชลบุรี
มาตรฐานที่ได้ : IFOAM ACCREDITED
เบอร์โทร : 038-458698
อังเคิล แดน
ที่อยู่ : ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
มาตรฐานที่ได้ : มกท.
เบอร์โทร : 081-8342828
กลุ่มทำนาเกษตรอินทรีย์ลุ่มน้ำเสียวน้อย
ที่อยู่ : 14 หมู่ที่ 12 บ้านโพนละมั่ง ต.สระคู ร้อยเอ็ด
มาตรฐานที่ได้ : มกท.
เบอร์โทร : 086-1286819
กลุ่มข้าวหอมมะลิ 105 อินทรีย์
ที่อยู่ : ม. 7 บ้านแจ่มอารมย์ ต.ดงครั่งใหญ่ ร้อยเอ็ด
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายพรหม ฉัยยากุล
ที่อยู่ : 263 ม.1 ต.แสนตุ้ง ตราด
มาตรฐานที่ได้ : Organic Thailand
เบอร์โทร :
นางสาวสุชีลา สีสด
ที่อยู่ : 61/3 ม.5 ต.เขาสมิง ตราด
มาตรฐานที่ได้ : Organic Thailand
เบอร์โทร : 08-7912-1671
บริษัท เอเซียแอนด์แปซิฟิค ควอลลิตี้ เทรด จำกัด
ที่อยู่ : 145-147 ถ.ตัดใหม่ ต.บางพระ ตราด
มาตรฐานที่ได้ : NOP
เบอร์โทร : 08-1761-4964
นายพรหม ฉัยยากุล
ที่อยู่ : 263 ม.1 ต.แสนตุ้ง ตราด
มาตรฐานที่ได้ : Organic Thailand
เบอร์โทร :
นางสาวสุชีลา สีสด
ที่อยู่ : 61/3 ม.5 ต.เขาสมิง ตราด
มาตรฐานที่ได้ : Organic Thailand
เบอร์โทร :
นายบัณฑิต กูลพฤกษี
ที่อยู่ : 230/1 ม.6 ถ.ชุมแสง-เขาระกำ ต.เขาสมิง ตราด
มาตรฐานที่ได้ : Organic Thailand
เบอร์โทร :
นายพรหม ฉัยยากุล
ที่อยู่ : 263 ม.1 ต.แสนตุ้ง ตราด
มาตรฐานที่ได้ : Organic Thailand
เบอร์โทร :
นายวีระพันธ์ วงษ์น่าป่า
ที่อยู่ : 256/1 ม.1 ถ.ซอยเทศบาล 8 ต.เขาสมิง ตราด
มาตรฐานที่ได้ : Organic Thailand
เบอร์โทร :
สวนลุงเหลา
ที่อยู่ : 106/1 ม.2 ต.ท่าทราย นครนายก
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร : 089-7505242
ไร่สุมิตธา
ที่อยู่ : 15 หมู่ 6 ต.บ้านพริก นครนายก
มาตรฐานที่ได้ : Organic Thailand
เบอร์โทร : 089-7447202
ไร่สุมิตธา
ที่อยู่ : 15 ม.6 ต.บ้านพริก นครนายก
มาตรฐานที่ได้ : Organic Thailand
เบอร์โทร : 089-7447202
ไร่สุมิตธา
ที่อยู่ : 15 ม.6 ต. บ้านพริก นครนายก
มาตรฐานที่ได้ : Organic Thailand
เบอร์โทร : 089-7447202
มิตรใหม่ฟาร์ม
ที่อยู่ : 13 ม.12 ต.พิกุลออก นครนายก
มาตรฐานที่ได้ : Organic Thailand
เบอร์โทร : 086-8899958
มิตรใหม่ฟาร์ม
ที่อยู่ : 13 ม.2 ต.พิกุลออก นครนายก
มาตรฐานที่ได้ : มกท.
เบอร์โทร : 086-8899958
สวนลุงเหลา
ที่อยู่ : 106/1 ม.2 ต.ท่าทราย นครนายก
มาตรฐานที่ได้ : Organic Thailand
เบอร์โทร : 089-7505254
สวนบุญเรือน
ที่อยู่ : 40/1 ม.5 ต.ดอนยอ นครนายก
มาตรฐานที่ได้ : Organic Thailand
เบอร์โทร : 089-8003936
สวนจรวย
ที่อยู่ : 14 ม.10 ต.ดงละคร นครนายก
มาตรฐานที่ได้ : Organic Thailand
เบอร์โทร : 085-1543856
สวนสมบัติ
ที่อยู่ : 85 ม.6 ต.ดงละคร นครนายก
มาตรฐานที่ได้ : Organic Thailand
เบอร์โทร : 089-6045799
สวนลุงสน
ที่อยู่ : 83 ม.3 ต.ดงละคร นครนายก
มาตรฐานที่ได้ : Organic Thailand
เบอร์โทร : 086-0764033
สวนนพรัตน์ (ดาบนวย)
ที่อยู่ : 99 ม.10 ต.ดงละคร นครนายก
มาตรฐานที่ได้ : Organic Thailand
เบอร์โทร : 081-7624082
สวนแก้วคูณ
ที่อยู่ : 55 ม.3 ต.สาริกา นครนายก
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร : 081-3639249
สวนแก้วคูณ
ที่อยู่ : 55 ม.3 ต.สาริกา นครนายก
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร : 081-3639249
สวนชาตรี
ที่อยู่ : 58/1 ม.4 ต.ดงละคร นครนายก
มาตรฐานที่ได้ : Organic Thailand,GAP (Food Safety)
เบอร์โทร : 086-0764033
สวนลุงสน
ที่อยู่ : 83 ม.3 ต.ดงละคร นครนายก
มาตรฐานที่ได้ : Organic Thailand,GAP (Food Safety)
เบอร์โทร : 086-0764033
สวนนพรัตน์ (ดาบนวย)
ที่อยู่ : 99 ม.10 ต.ดงละคร นครนายก
มาตรฐานที่ได้ : Organic Thailand,GAP (Food Safety)
เบอร์โทร : 081-7624082

ที่อยู่ : นครนายก
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
สวนนงลักษณ์
ที่อยู่ : 255 ม.3 ต.สาริกา นครนายก
มาตรฐานที่ได้ : Organic Thailand,GAP (Food Safety)
เบอร์โทร : 089-6054765
บริษัท คลีนฟาร์ม จำกัด
ที่อยู่ : 85 หมู่ 4 ต.หนองหัวโพ สระบุรี
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร : 085-5090555
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ
ที่อยู่ : 200/9 ม.3 ต.บ้านลำ สระบุรี
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร : 083-1097619
บริษัทคลีนฟาร์ม จำกัด
ที่อยู่ : 85 ม.4 ต.หนองหัวโพ สระบุรี
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร : 085-5090888
กลุ่มเกษตรกรคลื่นลูกใหม่
ที่อยู่ : 52 ม.7 ต.มวกเหล็ก สระบุรี
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร : 089-0642374
หจก.อุดมชัยฟาร์ม
ที่อยู่ : 64 ม.12 ต.พระพุทธบาท สระบุรี
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร : 036-266429
บริษัทฟรีไลซ์ ดีไซน์จำกัด
ที่อยู่ : 111 ม.1 ต.ดอนพุด สระบุรี
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety)
เบอร์โทร : 081-8061268
บริษัท มีฟาร์มสุข(ไม่)จำกัด
ที่อยู่ : 30/1 ม.6 ต.หนองแซง สระบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0818227924
วิสาหกิจชุุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง
ที่อยู่ : 155 ม.7 ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ : Organic Thailand,GAP (Food Safety),OTOP Product Champion ผลิตภัณฑ์ ระดับห้าดาว
เบอร์โทร : 086-8681139,086-8754838
ไร่ทอง ออร์แกนิกส์ ฟาร์ม
ที่อยู่ : 17 ม. 4 ต. ทุ่ม อ.เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ : USDA,มกท.,IFOAM ACCREDITED
เบอร์โทร : 082-1872925,08813475920
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านมะยาง
ที่อยู่ : 69 ม.16 ต. หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ : มกท.,OTOP Product Champion ผลิตภัณฑ์ ระดับห้าดาว
เบอร์โทร : 085-2592575
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพืยงชุมชนตำบลสะทาย
ที่อยู่ : 3/2 ม. 4 ต.ละลาย อ. กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ : Organic Thailand,OTOP Product Champion ผลิตภัณฑ์ ระดับห้าดาว
เบอร์โทร : 089-717-8774
กลุ่มชุมชนฅนทำข้าวอินทรีย์หนองปลากุ่ม
ที่อยู่ : 22/7 ม. 3 ต.ดูน อ. กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ : Organic Thailand,OTOP Product Champion ผลิตภัณฑ์ ระดับห้าดาว
เบอร์โทร : 086-8734014
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ทฤษฎีใหม่
ที่อยู่ : 25-26 ม.11 ต. ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ : Organic Thailand
เบอร์โทร : 086-2574171
กลุ่มผู้ปลูกข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษบ้านประสาท
ที่อยู่ : 146 ม.6 ต.หัวใต้ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีะเกษ ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety),OTOP Product Champion ผลิตภัณฑ์ ระดับห้าดาว
เบอร์โทร : 089-6264549
กลุ่มข้าวซ้อมมือตำบลจาน
ที่อยู่ : 252/5 ม.14 ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety),OTOP Product Champion ผลิตภัณฑ์ ระดับห้าดาว
เบอร์โทร : 086-2497432
วิสาหกิจชุุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแส
ที่อยู่ : 155 ม.7 ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ : Organic Thailand,USDA,GAP (Food Safety),มกท.,OTOP Product Champion ผลิตภัณฑ์ ระดับห้าดาว
เบอร์โทร : 086-8681139,086-8754838
ไร่ทอง ออร์แกนิกส์ ฟาร์ม
ที่อยู่ : 17 ม. 4 ต. ทุ่ม อ.เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ : USDA,มกท.,OTOP Product Champion ผลิตภัณฑ์ ระดับห้าดาว,IFOAM ACCREDITED
เบอร์โทร : 082-1872925,08813475920
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านมะยาง
ที่อยู่ : 69 ม.16 ต. หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ : Organic Thailand,มกท.,OTOP Product Champion ผลิตภัณฑ์ ระดับห้าดาว
เบอร์โทร : 085-2592575
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพืยงชุมชนตำบลสะทาย
ที่อยู่ : 3/2 ม. 4 ต.ละลาย อ. กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ : Organic Thailand,มกท.,OTOP Product Champion ผลิตภัณฑ์ ระดับห้าดาว
เบอร์โทร : 089-717-8774
กลุ่มชุมชนฅนทำข้าวอินทรีย์หนองปลากุ่ม
ที่อยู่ : 22/7 ม. 3 ต.ดูน อ. กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ : Organic Thailand,มกท.,OTOP Product Champion ผลิตภัณฑ์ ระดับห้าดาว
เบอร์โทร : 086-8734014
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ทฤษฎีใหม่
ที่อยู่ : 25-26 ม.11 ต. ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ : Organic Thailand
เบอร์โทร : 086-2574171
กลุ่มผู้ปลูกข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษบ้านประสาท
ที่อยู่ : 146 ม.6 ต.หัวใต้ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีะเกษ ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety),มกท.,OTOP Product Champion ผลิตภัณฑ์ ระดับห้าดาว
เบอร์โทร : 089-6264549
กลุ่มข้าวซ้อมมือตำบลจาน
ที่อยู่ : 252/5 ม.14 ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ : GAP (Food Safety),มกท.,OTOP Product Champion ผลิตภัณฑ์ ระดับห้าดาว
เบอร์โทร : 086-2497432
บริษัท เอเชียอาโกรเทค จำกัด
ที่อยู่ : 99/4 ม.7 ต.สนับทึบ พระนครศรีอยุธยา
มาตรฐานที่ได้ : มกท.,IFOAM ACCREDITED
เบอร์โทร : 035-723471
บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอม-ไทย-จีน
ที่อยู่ : 99 ม.2 ต.ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
มาตรฐานที่ได้ : มกท.,IFOAM ACCREDITED
เบอร์โทร : 035-379501-3
นายประยงค์ เรืองศรี
ที่อยู่ : 46 หมู่ที่ 6 บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายแฮม บุญยัง
ที่อยู่ : 8 หมู่ที่ 6 บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายเล็ง ศรีวะพันธ์
ที่อยู่ : 2 หมู่ที่ 6 บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายสมศักดิ์ เรืองศรี
ที่อยู่ : บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายบุญเถิง บุระพันธ์
ที่อยู่ : 9 หมู่ที่ 6 บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายสุคิด กาญจนีย์
ที่อยู่ : บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางนารี บุระพันธ์
ที่อยู่ : 126 หมู่ที่ 7 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายสมจิตร บุระพันธ์
ที่อยู่ : บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายน่ารัก กล้าหาญ
ที่อยู่ : 21 หมู่ที่ 3 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายถนัด ถาวร
ที่อยู่ : 198 หมู่ที่ 3 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายพรมมี เรืองศรี
ที่อยู่ : 83 หมู่ที่ 3 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางประภัสสร มารัตน์
ที่อยู่ : บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางดาวเรือง งามวงศ์
ที่อยู่ : 44 หมู่ที่ 3 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายเสิน บุญสมญา
ที่อยู่ : 24 หมู่ที่ 7 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายถวิล จูมจันทร์
ที่อยู่ : 111/1 หมู่ที่ 7 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายสนาม งามวงศ์
ที่อยู่ : 7 หมู่ที่ 7 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายหนูทัพ งามวงศ์
ที่อยู่ : 59 หมู่ที่ 3 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายวิทยา เกื้อกูล
ที่อยู่ : 121 หมู่ที่ 7 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางราตรี งามวงศ์
ที่อยู่ : 99 หมู่ที่ 7 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายคำมา โมสิพันะ
ที่อยู่ : บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายเทพพร นิยมธรรม
ที่อยู่ : 82 หมู่ที่ 6 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายศรีประจักษ์ บุระพันธ์
ที่อยู่ : 19 หมู่ที่ 7 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายบุญมี บัวละพันธ์
ที่อยู่ : 85 หมู่ที่ 7 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางแดง ศรีตะมา
ที่อยู่ : 7 หมู่ที่ 1 บ้านนาเวียง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายประสมศรี พรมแป้นดี
ที่อยู่ : 124 หมู่ที่ 1 บ้านนาเวียง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางหนูพรรณ ชาวนาเผือ
ที่อยู่ : 99 หมู่ที่ 12 บ้านหนองสามสี ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายบุญเลิศ ปัทมาตร
ที่อยู่ : 138/1หมู่ที่ 2 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายบุญร่วม บุญดก
ที่อยู่ : 111หมู่ที่ 9 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายสามารถ แจ่มใส
ที่อยู่ : 156 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางศิลา สุรักษ์
ที่อยู่ : 70 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายวินิจ สุภาจันทร์
ที่อยู่ : 4 หมู่ที่ 9 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางเตรียม บุญทิพย์
ที่อยู่ : 50 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางน้อย เหมวงค์
ที่อยู่ : 20 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางคำกรอง วงค์จันทรา
ที่อยู่ : 124 หมู่ที่ 9 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางสงกรานต์ บุตรสาร
ที่อยู่ : 49 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางนวลใย โสคำภา
ที่อยู่ : 143 หมู่ที่ 9 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายจรวย พรมแป้นดี
ที่อยู่ : 196 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายเชื่อม บุญทิพย์
ที่อยู่ : 176 หมู่ที่ 2 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายทา ชาวหนองแคน
ที่อยู่ : 90 หมู่ที่ 1 บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางอุไร ถาพร
ที่อยู่ : 39 หมู่ที่ 10 บ้านอู่สะเภา ตำบลลือ อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ : ECC no 2092/91,BIO SUISSE
เบอร์โทร :
นางหงทอง ภาษาดี
ที่อยู่ : 16 หมู่ที่ 10 บ้านอู่สะเภา ตำบลลือ อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ : ECC no 2092/91,BIO SUISSE
เบอร์โทร :
นายธีรวัฒน์ พันธุมาส
ที่อยู่ : 132 หมู่ที่ 6 บ้านนาผาง ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ : ECC no 2092/91,BIO SUISSE
เบอร์โทร :
นายไพวัลย์ รักพรม
ที่อยู่ : 76 หมู่ที่ 6 บ้านนาผาง ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ : ECC no 2092/91,BIO SUISSE
เบอร์โทร :
นางจุรณิตา ประสันลักษณ์
ที่อยู่ : 92 หมู่ที่ 2 บ้านนาผาง ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ : ECC no 2092/91,BIO SUISSE
เบอร์โทร :
นายประสงค์ อินธิจักร์
ที่อยู่ : 54 หมู่ที่ 6 บ้านนาผาง ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ : ECC no 2092/91,BIO SUISSE
เบอร์โทร :
นางอรดี ศรีจันทร์
ที่อยู่ : 20/1 หมู่ที่ 2 บ้านนาผาง ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ : ECC no 2092/91,BIO SUISSE
เบอร์โทร :
นายสมบัติ ดวงพิลา
ที่อยู่ : 195 หมู่ที่ 13 บ้านน้อยนาดี ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ : ECC no 2092/91,BIO SUISSE
เบอร์โทร :
นางสุพรรณ์ คณะรัตน์
ที่อยู่ : 37/1 หมู่ที่ 2 บ้านเสารีก ตำบลพระเหลา อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ : ECC no 2092/91,BIO SUISSE
เบอร์โทร :
นางยุพิน ปาปะวิมุด
ที่อยู่ : 107 หมู่ที่ 3 บ้านพนา ตำบลพนา อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ : ECC no 2092/91,BIO SUISSE
เบอร์โทร :
นายเลียงชัย จูมนา
ที่อยู่ : 11 หมู่ที่ 9 บ้านสว่างนาฝาย ตำบลพระเหลา อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ : ECC no 2092/91,BIO SUISSE
เบอร์โทร :
นายทองสูข สู่ขวัญ
ที่อยู่ : 110 หมู่ที่ 5 บ้านเสารีก ตำบลพระเหลา อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ : ECC no 2092/91,BIO SUISSE
เบอร์โทร :
นายแก้ว รัตนวงษ์
ที่อยู่ : 43 หมู่ที่ 5 บ้านเสารีก ตำบลพระเหลา อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ : ECC no 2092/91,BIO SUISSE
เบอร์โทร :
นายชาตรี ปัสสาคำ
ที่อยู่ : 136 หมู่ที่ 6 บ้านนาผาง ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายประยูร โล่คำ
ที่อยู่ : 144/1 หมู่ที่ 3 บ้านน้อยนาดี ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางบัวผิน ดวงพิลา
ที่อยู่ : 195 หมู่ที่ 13 บ้านน้อยนาดี ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางมาลา จักรสูง
ที่อยู่ : บ้านแสนสุข ตำบลลือ อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางณรงค์ชัย นิมิตแสงเทียน
ที่อยู่ : 1 หมู่ที่ 6 บ้านแสนสุข ตำบลลือ อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายบุญมี ปัสสาคำ
ที่อยู่ : บ้านแสนสุข ตำบลลือ อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายพิทักษ์ โคกโพธิ์
ที่อยู่ : บ้านแสนสุข ตำบลลือ อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายสมาน สิงห์ชา
ที่อยู่ : 22 หมู่ที่ 6 บ้านแสนสุข ตำบลลือ อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายสิงห์คำ พรมนต์
ที่อยู่ : บ้านแสนสุข ตำบลลือ อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายอำภา คำมา
ที่อยู่ : บ้านแสนสุข ตำบลลือ อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายบุญมี อุทธา
ที่อยู่ : บ้านพนา ตำบลพนา อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายจรัญ มาประสม
ที่อยู่ : 4 หมู่ที่ 3 บ้านม่วงสวาท ตำบลพนา อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายสุนทร โอสดสี
ที่อยู่ : อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
ไร่นาสวนผสมบ้านโนนพริก
ที่อยู่ : 82 ม.7 ต.โคกสง่า ขอนแก่น
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
ไร่นาสวนผสมบ้านโนนพริก
ที่อยู่ : 16 ม.7 ต.โคกสง่า ขอนแก่น
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
ไร่นาสวนผสมบ้านโนนพริก
ที่อยู่ : 83 ม.7 ต.โคดสง่า ขอนแก่น
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางอุไร ถาพร
ที่อยู่ : 39 หมู่ที่ 10 บ้านอู่สะเภา ตำบลลือ อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ : ECC no 2092/91,BIO SUISSE
เบอร์โทร :
นางหงทอง ภาษาดี
ที่อยู่ : 16 หมู่ที่ 10 บ้านอู่สะเภา ตำบลลือ อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ : ECC no 2092/91,BIO SUISSE
เบอร์โทร :
นายธีรวัฒน์ พันธุมาส
ที่อยู่ : 132 หมู่ที่ 6 บ้านนาผาง ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ : ECC no 2092/91,BIO SUISSE
เบอร์โทร :
นายไพวัลย์ รักพรม
ที่อยู่ : 76 หมู่ที่ 6 บ้านนาผาง ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ : ECC no 2092/91,BIO SUISSE
เบอร์โทร :
นางจุรณิตา ประสันลักษณ์
ที่อยู่ : 92 หมู่ที่ 2 บ้านนาผาง ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ : ECC no 2092/91,BIO SUISSE
เบอร์โทร :
นายประสงค์ อินธิจักร์
ที่อยู่ : 54 หมู่ที่ 6 บ้านนาผาง ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ : ECC no 2092/91,BIO SUISSE
เบอร์โทร :
นางอรดี ศรีจันทร์
ที่อยู่ : 20/1 หมู่ที่ 2 บ้านนาผาง ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ : ECC no 2092/91,BIO SUISSE
เบอร์โทร :
นายสมบัติ ดวงพิลา
ที่อยู่ : 195 หมู่ที่ 13 บ้านน้อยนาดี ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ : ECC no 2092/91,BIO SUISSE
เบอร์โทร :
นางสุพรรณ์ คณะรัตน์
ที่อยู่ : 37/1 หมู่ที่ 2 บ้านเสารีก ตำบลพระเหลา อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ : ECC no 2092/91,BIO SUISSE
เบอร์โทร :
นางยุพิน ปาปะวิมุด
ที่อยู่ : 107 หมู่ที่ 3 บ้านพนา ตำบลพนา อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ : ECC no 2092/91,BIO SUISSE
เบอร์โทร :
นายเลียงชัย จูมนา
ที่อยู่ : 11 หมู่ที่ 9 บ้านสว่างนาฝาย ตำบลพระเหลา อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ : ECC no 2092/91,BIO SUISSE
เบอร์โทร :
นายทองสูข สู่ขวัญ
ที่อยู่ : 110 หมู่ที่ 5 บ้านเสารีก ตำบลพระเหลา อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ : ECC no 2092/91,BIO SUISSE
เบอร์โทร :
นายแก้ว รัตนวงษ์
ที่อยู่ : 43 หมู่ที่ 5 บ้านเสารีก ตำบลพระเหลา อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ : ECC no 2092/91,BIO SUISSE
เบอร์โทร :
กลุ่มเกษตรกรตำบลวังน้ำลัด
ที่อยู่ : หมู่ 5 ต.วังน้ำลัด นครสวรรค์
มาตรฐานที่ได้ : มกท.
เบอร์โทร :
กลุ่มเกษตรกรตำบลสำโรงชัย
ที่อยู่ : หมู่ 14 ต.สำโรงชัย นครสวรรค์
มาตรฐานที่ได้ : มกท.
เบอร์โทร :
กลุ่มเกษตรกรตำบลห้วยร่วม
ที่อยู่ : หมู่ 5 ต.ห้วยร่วม นครสวรรค์
มาตรฐานที่ได้ : มกท.
เบอร์โทร :
กลุ่มเกษตรกรตำบลพนมรอก
ที่อยู่ : หมู่ 11 ต.พนมรอก นครสวรรค์
มาตรฐานที่ได้ : มกท.
เบอร์โทร :
นายผจญ ศรีดางาม
ที่อยู่ : อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายสมหมาย อุดมลาภ
ที่อยู่ : บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายวิจิตร แสวงนาม
ที่อยู่ : 136 หมู่ที่ 7 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายผ่าน หมูเหลา
ที่อยู่ : 69 หมู่ที่ 3 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายเฮียง งามวงศ์
ที่อยู่ : 136 หมู่ที่ 3 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางลัดดา หงษ์จันทร์
ที่อยู่ : บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายบุญสา สาสตราชัย
ที่อยู่ : 9 หมู่ที่ 12 บ้านนาเวียง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายสว่าง แสงเพชร
ที่อยู่ : 119 หมู่ที่ 1 บ้านนาเวียง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางลำไย ผลาวงศ์
ที่อยู่ : 60 หมู่ที่ 1 บ้านนาเวียง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางสวรรค์ สายการ
ที่อยู่ : 177 หมู่ที่ 1 บ้านนาเวียง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางสังวาลย์ เถาว์โท
ที่อยู่ : 118 หมู่ที่ 1 บ้านนาเวียง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางหนูกาล ลากวงศ์
ที่อยู่ : 21 หมู่ที่ 1 บ้านนาเวียง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายสีหา กัลยากา
ที่อยู่ : 55 หมู่ที่ 1 บ้านนาเวียง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางทำนอง สิงห์เธาว์
ที่อยู่ : 148 หมู่ที่ 1 บ้านนาเวียง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางนิ่มนวล โสมอินทร์
ที่อยู่ : 169 หมู่ที่ 1 บ้านนาเวียง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางอนุ สุขสะอาด
ที่อยู่ : 128 หมู่ที่ 1 บ้านนาเวียง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางรินทา กติยการ
ที่อยู่ : 53 หมู่ที่ 1 บ้านนาเวียง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางประนม เกษทอง
ที่อยู่ : 186 หมู่ที่ 1 บ้านนาเวียง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายประสงค์ ศรียาวงศ์
ที่อยู่ : บ้านนาเวียง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายสมศักดิ์ สายเพชร
ที่อยู่ : 130 หมู่ที่ 1 บ้านหนองสามสี ตำบลหนองสามสี อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายเสถียร วงพิจิตร
ที่อยู่ : 95 หมู่ที่ 6 บ้านหนองโน ตำบลโพนทอง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายถนอม คุบดิน
ที่อยู่ : 81 หมู่ที่ 6 บ้านหนองโน ตำบลโพนทอง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายทองใบ อุ่นจิตร
ที่อยู่ : 64 หมู่ที่ 6 บ้านหนองโน ตำบลโพนทอง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายอดุลย์ บุญเสริฐ
ที่อยู่ : 4 หมู่ที่ 6 บ้านหนองโน ตำบลโพนทอง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายสังทอง สุวรรณวิชิต
ที่อยู่ : 102 หมู่ที่ 6 บ้านหนองโน ตำบลโพนทอง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายพนม กาลิง
ที่อยู่ : 18 หมู่ที่ 6 บ้านหนองโน ตำบลโพนทอง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายเน็ก กาฬจันทร์
ที่อยู่ : 19/1 หมู่ที่ 15 บ้านนาไร่ใหญ่ ตำบลนาไร่ใหญ่ อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายหาร กองคำ
ที่อยู่ : 171 หมู่ที่ 4 บ้านโนนสูง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายหอมไกล นามชู
ที่อยู่ : 177 หมู่ที่ 4 บ้านโนนสูง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายสุพัฒน์ คำเวบุญ
ที่อยู่ : 141 หมู่ที่ 4 บ้านโนนสูง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายสมร เกื้อทาน
ที่อยู่ : 101 หมู่ที่ 4 บ้านโนนสูง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายสมจิตร ศิริบูรณ์
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 4 บ้านโนนสูง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายทอง วงจันทร์
ที่อยู่ : 207 หมู่ที่ 4 บ้านโนนสูง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายธงชัย ทานุมา
ที่อยู่ : 10 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อบุ ตำบลไก่คำ อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายบุญโฮม มลสิน
ที่อยู่ : 184 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อบุ ตำบลไก่คำ อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางจำเนียร ค่ำคูณ
ที่อยู่ : 133 หมู่ที่ 9 บ้านบ่อบุ ตำบลไก่คำ อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายเสวียน มั่นคง
ที่อยู่ : 43 หมู่ที่ 9 บ้านบ่อบุ ตำบลไก่คำ อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางสาวใครสอน คณาสาร
ที่อยู่ : บ้านบ่อบุ ตำบลไก่คำ อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางลาวัลย์ ค่ำคูณ
ที่อยู่ : 92 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อบุ ตำบลไก่คำ อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายทองสูร ปรากฎ
ที่อยู่ : 140 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อบุ ตำบลไก่คำ อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายบัวสี เนื้อทอง
ที่อยู่ : 107 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อบุ ตำบลไก่คำ อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางหวานใจ พิมพสุทธิ์
ที่อยู่ : 38 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อบุ ตำบลไก่คำ อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางหนูเวียง มลสิน
ที่อยู่ : 67 หมู่ที่ 9 บ้านบ่อบุ ตำบลไก่คำ อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางบุญทอง ศาตราชัย
ที่อยู่ : 40 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อบุ ตำบลไก่คำ อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางหนูวรรณ ทานุมา
ที่อยู่ : 84 หมู่ที่ 9 บ้านบ่อบุ ตำบลไก่คำ อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางตุ่น มลสิน
ที่อยู่ : 153 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อบุ ตำบลไก่คำ อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางนงเยาว์ โกมล
ที่อยู่ : 82 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อบุ ตำบลไก่คำ อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มพัฒนาเกษตรอินทรีย์
ที่อยู่ : 144/1 ม.11 ต.ธงชัย ประจวบคีรีขันธ์
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0-2277-9380-1
กลุ่มพัฒนาเกษตรอินทรีย์
ที่อยู่ : 144/1 ม.1 ต.ธงชัย ประจวบคีรีขันธ์
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0-2277-9380-1
บริษัท ทรอปิคอล นูทริชั่น จำกัด
ที่อยู่ : 568/1 ม.6 ต.อ่าวน้อย ประจวบคีรีขันธ์
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 08-70304360
บริษัททิพย์โก้ฟูดส์ (ประเทศไทย)จำกัด
ที่อยู่ : 212 ม.16 ต.อ่าวน้อย ประจวบคีรีขันธ์
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0-3261-1384-7
ผักปลอดสารพิษด่านมะขามเตี้ย
ที่อยู่ : 141 ม.9 ต.ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งสมอสามัคคี
ที่อยู่ : 122 ม.4 ต.ทุ่งสมอ กาญจนบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ท่าเสา
ที่อยู่ : 300 ม.8 ต.ท่าเสา กาญจนบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ท่าเสา
ที่อยู่ : 253 ม.7 ต.ท่าเสา กาญจนบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ท่าเสา
ที่อยู่ : 67/1 ม.7 ต.ท่าเสา กาญจนบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ท่าเสา
ที่อยู่ : 244 ม.7 ต.ท่าเสา กาญจนบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ท่าเสา
ที่อยู่ : 277/5 ม.7 ต.ท่าเสา กาญจนบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ท่าเสา
ที่อยู่ : 66 ม.7 ต.ท่าเสา กาญจนบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ท่าเสา
ที่อยู่ : 172/1 ม.8 ต.ท่าเสา กาญจนบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ท่าเสา
ที่อยู่ : 128 ม.8 ต.ท่าเสา กาญจนบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ท่าเสา
ที่อยู่ : 128 ม.8 ต.ท่าเสา กาญจนบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ท่าเสา
ที่อยู่ : 250 ม.8 ต.ท่าเสา กาญจนบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ท่าเสา
ที่อยู่ : 212/1 ม.7 ต.ท่าเสา กาญจนบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ท่าเสา
ที่อยู่ : 212 ม.7 ต.ท่าเสา กาญจนบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ท่าเสา
ที่อยู่ : 133 ม.8 ต.ท่าเสา กาญจนบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ท่าเสา
ที่อยู่ : 149 ม.7 ต.ท่าเสา กาญจนบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ท่าเสา
ที่อยู่ : 7 ม.8 ต.ท่าเสา กาญจนบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ท่าเสา
ที่อยู่ : 80 ม.4 ต.ท่าเสา กาญจนบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ท่าเสา
ที่อยู่ : 80 ม.4 ต.ท่าเสา กาญจนบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ท่าเสา
ที่อยู่ : 299/1 ม.7 ต.ท่าเสา กาญจนบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มพืชผักผลไม้ สมุนไพร ปลอดภัยจากสารพิษ อ.ทองผาภูมิ
ที่อยู่ : 5/5 ม.6 ต.หินดาด กาญจนบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มพืชผักผลไม้ สมุนไพร ปลอดภัยจากสารพิษ อ.ทองผาภูมิ
ที่อยู่ : 41/5 ม.5 ต.หินดาด กาญจนบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
ผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลท่าเสา
ที่อยู่ : ต.ท่าเสา กาญจนบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-9953370
ผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลบ้องตี้
ที่อยู่ : ม.4 บ้านทุ่งมะเซอย่อ ต.บ้องตี้ กาญจนบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-9953371
ผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลตีนตก
ที่อยู่ : ม.1 ต.เขาโจด กาญจนบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-7018471 087-1610349
ผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลตีนตก
ที่อยู่ : ม.1 ต.เขาโจด กาญจนบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-7018471 087-1610349
ผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลหลุมรัง
ที่อยู่ : ม.10 ต.หลุมรัง กาญจนบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
ผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลท่าเสา
ที่อยู่ : ต.ท่าเสา กาญจนบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-9953370
ผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลบ้องตี้
ที่อยู่ : ม.4 บ้านทุ่งมะเซอย่อ ต.บ้องตี้ กาญจนบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-9953371
ผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลลิ่นถิ่น
ที่อยู่ : ม.1 ต.ลิ่นถิ่น กาญจนบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-8647250
ผู้เลี้ยงแพะตำบลหนองหญ้า
ที่อยู่ : ม.7 ต.หนองหญ้า กาญจนบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 087-8245770

ที่อยู่ : กาญจนบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มพืชผักผลไม้ สมุนไพร ปลอดภัยจากสารพิษ อ.ทองผาภูมิ
ที่อยู่ : 5/5 ม.6 ต.หินดาด กาญจนบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งปลอดสารพิษเมืองนครปฐม
ที่อยู่ : 159 ม.7 ต.หนองงูเหลือม นครปฐม
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0 3429 1176
กล่มผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งเกษตรพัฒนา
ที่อยู่ : 46 ม.2 ต.หนองงูเหลือม นครปฐม
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 08 1409 7963
กล่มผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษบ้านห้วยพระ
ที่อยู่ : 6 ม.1 ต.ห้วยพระ นครปฐม
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0 3429 6228
กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษบ้านห้วยพระ
ที่อยู่ : 6 ม.1 ต.ห้วยพระ นครปฐม
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0 3429 6228
กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านห้วยพระ
ที่อยู่ : 6 ม.1 ต.ห้วยพระ นครปฐม
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0 3429 6228
บริษัท สามพรานฟู๊ด จำกัด
ที่อยู่ : 18/4 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ นครปฐม
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0 2811 5021 - 3

ที่อยู่ : 48 ม.8 ต.บางขุด จ.ชัยนาท ชัยนาท
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 089-704-5924

ที่อยู่ : 165 ม.1 ต.สะพานหิน จ.ชัยนาท ชัยนาท
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :

ที่อยู่ : 99/1 ม.6 ต.ศิลาดาน จ.ชัยนาท ชัยนาท
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 056-423792

ที่อยู่ : 43 ม.4 ต.ไพรนกยูง จ.ชัยนาท ชัยนาท
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 056-401048

ที่อยู่ : 53 ม.10 ต.หนองมะโมง จ.ชัยนาท ชัยนาท
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 089-9585890

ที่อยู่ : 101 ม.7ต.ธรรมามูล จ.ชัยนาท ชัยนาท
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :

ที่อยู่ : 123 ม.2 ต.บ้านกล้วย จ.ชัยนาท ชัยนาท
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :

ที่อยู่ : 70 ม.4 ต.ท่าชัย จ.ชัยนาท ชัยนาท
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :

ที่อยู่ : 34 ม.1 ต.เที่ยงแท้ จ.ชัยนาท ชัยนาท
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :

ที่อยู่ : 34 ม.1 ต.เที่ยงแท้ จ.ชัยนาท ชัยนาท
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :

ที่อยู่ : 60/4 ม.5 ต.โพงาม จ.ชัยนาท ชัยนาท
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มอาชีพสตรีอาสาพัฒนาเกษตรกรทุ่งสมอ
ที่อยู่ : 46/5 ม.4 ต.ทุ่งสมอ กาญจนบุรี
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 034-659231
นายบุญชู พุ่มจันทร์
ที่อยู่ : 56 หมู่ที่ 6 บ้านนาผาง ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายทองษร เจริญจิต
ที่อยู่ : 89 หมู่ที่ 6 บ้านนาผาง ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายปริญญา ปกครอง
ที่อยู่ : 106 หมู่ที่ 6 บ้านนาผาง ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายจำปา คำแพง
ที่อยู่ : 96 หมู่ที่ 2 บ้านนาผาง ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายบวย วฌาณิชย์
ที่อยู่ : 109 หมู่ที่ 1 บ้านห้วย ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายคำเบา สอนเพ็ง
ที่อยู่ : 101 หมู่ที่ 1 บ้านห้วย ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางคำพันธ์ สาโสม
ที่อยู่ : 179 หมู่ที่ 1 บ้านห้วย ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายหนูเต็ง วฌาณิชย์
ที่อยู่ : 21 หมู่ที่ 1 บ้านห้วย ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายจอม งิ้วลาย
ที่อยู่ : 63 หมู่ที่ 6 บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางสาวเพ็ญศรี เพียรพันธ์
ที่อยู่ : บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายวรรณรัก เจริญตา
ที่อยู่ : บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางสุข ดอกเกษ
ที่อยู่ : บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางคำนาง เกื้อกูล
ที่อยู่ : บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายสงกรานต์ ศรีวะพันธ์
ที่อยู่ : 31 หมู่ที่ 6 บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายคำโจม วงอาษา
ที่อยู่ : บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายโสภน วงอาษา
ที่อยู่ : 26 หมู่ที่ 6 บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายชัยณรงค์ สนธิลา
ที่อยู่ : 6 หมู่ที่ 6 บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายไทย เพียรพันธ์
ที่อยู่ : 53 หมู่ที่ 6 บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายจำเรียง ภู่มรินทร์
ที่อยู่ : 43 หมู่ที่ 6 บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายทรงกลด งามวงศ์
ที่อยู่ : 25 หมู่ที่ 6 บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางสมปอง จันทาทอง
ที่อยู่ : บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายอรุณ สัญลักษณ์
ที่อยู่ : 74 หมู่ที่ 6 บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลนาเวียง อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มเกษตรอินทรีย์(ลำไย) ตำบลแม่ตืน
ที่อยู่ : 449 หมู่11 ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ลำพูน
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 0-5350-9125, 087-181-0204
หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม
ที่อยู่ : 6 ม.7 ตำบลเรียง นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มปลูกผักบ้านยาโต๊ะ
ที่อยู่ : 193 ม.6 ตำบลบาเระเหนือ นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มเกษตรกรปิเหล็ง
ที่อยู่ : 96 ม. 6 ตำบลมะรือโบออก นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม
ที่อยู่ : 6 ม. 7 ตำบลเรียง นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ
ที่อยู่ : 40/1 ม.1 ตำบลเรียง นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม
ที่อยู่ : 11 ม.2 ตำบลโคกสะตอ นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มปรับปรังคุณภาพไม้ผล
ที่อยู่ : 44 ม. 7 ตำบลบาตง นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มเพาะเห็ดบ้านยามูแรแน
ที่อยู่ : 234 ม.4 ตำบลบาเระเหนือ นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
สหกรณ์เกษตรอินทรีย์
ที่อยู่ : 363 ม.4 ต.หนองจ๊อม เชียงใหม่
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 053-844357/089-2663880
มูลนิธิโครงการหลวง
ที่อยู่ : 60 ม.1 ต.สุเทพ เชียงใหม่
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 053-810765-8
สหกรณ์เกษตรอินทรีย์
ที่อยู่ : 60 ม.1 ต.สุเทพ เชียงใหม่
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 053-810765-8
กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านนาหึก
ที่อยู่ : 19 ,97 ,43 ม.1 ต.สะลวง เชียงใหม่
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มปลูกผักอินทรีย์โครงการหลวงแม่ทาเหนือ
ที่อยู่ : 22/2 ม. 3,9/1 ม.4,17/3 ม.2 ต.ทาเหนือ เชียงใหม่
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายทองคำ ยะมะโน
ที่อยู่ : 103 ม.9 ต.แม่คะ เชียงใหม่
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายภควัต ตังควัฒนา
ที่อยู่ : 463 ม.13 ต.แม่สูน เชียงใหม่
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายสำราญ อินภิบาล
ที่อยู่ : 336 ม.7 ต.สันทราย เชียงใหม่
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายพยุงศักดิ์ บัวไพจิตร
ที่อยู่ : 333/1 ม.4 ต.เวียง เชียงใหม่
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ดอกคำ
ที่อยู่ : 171 ม.1 ต.น้ำแพร่ เชียงใหม่
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ดอกคำ
ที่อยู่ : 128 ม.7, 29 ม.3 ต.น้ำแพร่ เชียงใหม่
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ดอกตำ
ที่อยู่ : 102 ม.7 ต.น้ำแพร่ เชียงใหม่
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ล้านตอง
ที่อยู่ : 171 ม.1 ต.น้ำแพร่ เชียงใหม่
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ดอกคำ
ที่อยู่ : 81 ม.7 , 128 ม.7 ,103 ม.7 ต.น้ำแพร่ เชียงใหม่
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ล้านตอง
ที่อยู่ : 171 ม.1, 43 ม.1, ต.น้ำแพร่ เชียงใหม่
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
โรงเรียนประชานุเคราะห์ 29
ที่อยู่ : 133 ม.2 ถ.เลี่ยงเมืง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ : มกอช.
เบอร์โทร : 045-615940
นางอรพินทร์ มะยา
ที่อยู่ : 2 ม.8 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ดอกคำ
ที่อยู่ : 87 ม.7 , 128 ม.7 ,85 ม.7 ต.น้ำแพร่ เชียงใหม่
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม
ที่อยู่ : 6 ม. 7 ตำบลเรียง นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุใปลูกผักปลอดสารพิษ
ที่อยู่ : 40/1 ม. 1 ตำบลเรียง นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม
ที่อยู่ : 11 ม. 2 ตำบลโคกสะตอ นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผล
ที่อยู่ : 37/2 ม. 3 ตำบลบาตง นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผล
ที่อยู่ : 14 ม. 7 ตำบลบาตง นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผล
ที่อยู่ : 44 ม. 7 ตำบลบาตง นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผลรือเสาะออก
ที่อยู่ : 44/1 ม.3 ตำบลรือเสาะ นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มปลูกพืชไร่
ที่อยู่ : 33/2 ม.3 ตำบลสาวอ นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มปลูกผักปลิดภัย
ที่อยู่ : 15 ม.5 ตำบลสามัคคี นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ดอกคำ
ที่อยู่ : 87 ,128 ,85 ม.7 ตงน้ำแพร่ เชียงใหม่
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ล้านตอง
ที่อยู่ : 29 ,3 ,109 ม.1 ต.น้ำแพร่ เชียงใหม่
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายแซอุเซ็ง โล๊ะมุ
ที่อยู่ : 4 ม. 3 ตำบลสามัคคี นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายดอเล๊าะ สาและ
ที่อยู่ : 7 ม. 7 ตำบลสุวารี นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
ไม้ผล
ที่อยู่ : 65 ม. 9 ตำบลลาโละ นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มเกษตรกรปิเหล็งเหนือ
ที่อยู่ : 96 ม. 6 ตำบลมะรือโบออก นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มยุวเกษตรกรบ้านไอกูเล็ง
ที่อยู่ : 206/1 ม.13 ตำบลบูกิต นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มคอลอกาแว
ที่อยู่ : 3/1 ม. 1 ตำบลศรีสาคร นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มบ้านคอลอกาเว
ที่อยู่ : 1/4 ม. 1 ตำบลศีรสาคร นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มบ้านไอร์เจี๊ยะ
ที่อยู่ : 26 ม.5 ตำบลซากอ นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มบ้านไอร์เจี๊ยะ
ที่อยู่ : 25/1 ม.5 ตำบลซากอ นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มบ้านกาหลง
ที่อยู่ : 39 ม. 2 ตำบลกาหลง นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางชนิดา ลีนิน
ที่อยู่ : 66/3 ม. 9 ตำบลสุไหงปาดี นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มปลูกผักบ้านเชิงเขา
ที่อยู่ : 35/4 ม. 4 ตำบลปะลุกาสาเมาะ นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มปลูกผักบ้านยาโต๊ะ
ที่อยู่ : 193 ม. 6 ตำบลบาเระเหนือ นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มเพาะเห็ดบ้านยามูแรแน
ที่อยู่ : 234 ม. 4 ตำบลบาเระเหนือ นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มปลูกผักบ้านเชิงเขา
ที่อยู่ : 35/4 ม.4 ตำบลปะลุกาสาเมาะ นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มปลูกผักบ้านยาโต๊ะ
ที่อยู่ : 193 ม.6 ตำบลบาเระเหนือ นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มไม้ผล
ที่อยู่ : 65 ม. 9 ตำบลลาโละ นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
ไม้ผล
ที่อยู่ : 65 ม. 9 ตำบลลาโละ นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มไม้ผล
ที่อยู่ : 65 ม. 9 ตำบลลาโละ นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มปลูกผักปลอดภัย
ที่อยู่ : 15 ม. 5 ตำบลสามัคคี นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายจุมพล พรหมทอง
ที่อยู่ : 23/4 ม. 8 ตำบลรือเสาะ นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายจุมพล พรหมทอง
ที่อยู่ : 23/4 ม. 8 ตำบลรือเสาะ นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม
ที่อยู่ : 6 ม.7 ตำบลเรียง นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ
ที่อยู่ : 40/1 ม. 1 ตำบลเรียง นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม
ที่อยู่ : 11 ม. 2 ตำบลโคกสะตอ นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผล
ที่อยู่ : 14 ม. 7 ตำบลบาตง นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ
ที่อยู่ : 40/1 ม.1 ตำบลเรียง นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผล
ที่อยู่ : 44 หมู่ 7 ตำบลบาตง นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
ปรับปรุงคุณภาพไม้ผล
ที่อยู่ : 44 ม.7 ตำบลบาตง นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
ปรับปรุงคุณภาพไม้ผล
ที่อยู่ : 44 หมู่ที่ 7 ตำบลบาตง นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
1 ตำบล 1 ฟาร์ม
ที่อยู่ : 6 หมู่ที่ 7 ตำบลเรียง นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
ปลูกผักปลอดสารพิษ
ที่อยู่ : 40/1 หมู่ที่ 1 ตำบลเรียง นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
ปลูกผักปลอดสารพิษ
ที่อยู่ : 40/1 หมู่ที่ 1 ตำบลเรียง นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
ปลูกผักปลอดสารพิษ
ที่อยู่ : 40/1 หมู่ที่ 1 ตำบลเรียง นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
1 ตำบล 1 ฟาร์ม
ที่อยู่ : 11 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสะตอ นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
1 ตำบล 1 ฟาร์ม
ที่อยู่ : 11 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสะตอ นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มบ้านคอลอกาเว
ที่อยู่ : 3/1 ม. 1 ตำบลศรีสาคร นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายหมวก เจริญวิชัย
ที่อยู่ : 317 ม.1 ตำบลจวบ นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มเกษตรกรปิเหล็งเหนือ
ที่อยู่ : 96 ม. 6 ตำบลมะรือโบออก นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มเกษตรกรปิเหล็งเหนือ
ที่อยู่ : 96 ม. 6 ตำบลมะรือโบออก นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มเกษตรกรปิเหล็งเหนือ
ที่อยู่ : 96 ม.6 ตำบลมะรือโบออก นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มยุวกรเกษตรกรบ้านไอกูเล็ง
ที่อยู่ : 13 ม. 13 ตำบลบูกิต นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มเกษตรกรปิเหล็งเหนือ
ที่อยู่ : 51 ม.6 ตำบลมะรือโบออก นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายหมวก เจริญวิชัย
ที่อยู่ : 317 ม. 1 ตำบลจวบ นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มทำนาบ้านสากอ
ที่อยู่ : 110 ม.10 ตำบลสากอ นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มทำนาบ้านสากอ
ที่อยู่ : 111 ม. 10 ตำบลสากอ นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มทำนาบ้านสากอ
ที่อยู่ : 134 ม.10 ตำบลสากอ นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มทำนาบ้านสากอ
ที่อยู่ : 135/1 ม.10 ตำบลสากอ นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มทำนาบ้านสากอ
ที่อยู่ : 27 ม. 10 ตำบลสากอ นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มทำนาบ้านสากอ
ที่อยู่ : 500 ม.10 ตำบลสากอ นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มทำนาบ้านสากอ
ที่อยู่ : 471 ม.10 ตำบลสากอ นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มทำนาบ้านสากอ
ที่อยู่ : 94 ม. 10 ตำบลสากอ นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มทำนาบ้านสากอ
ที่อยู่ : 550/2 ม. 10 ตำบลสากอ นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มทำนาบ้านสากอ
ที่อยู่ : 162 ม .10 ตำบลสากอ นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มทำนบ้านสากอ
ที่อยู่ : 145/1 ม.10 ตำบลสากอ นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มทำนาบ้านสากอ
ที่อยู่ : 521/1 ม. 10 ตำบลสากอ นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มทำนาบ้านสากอ
ที่อยู่ : 131 ม.10 ตำบลสากอ นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มทำนาบ้านสากอ
ที่อยู่ : 499 ม. 10 ตำบลสากอ นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มทำนาบ้านสากอ
ที่อยู่ : 90 ม. 10 ตำบลสากอ นราธิวาส
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มเกษตรกรทำนาแม่ระมาด
ที่อยู่ : 191 หมู่ 6 ต.แม่ระมาด ตาก
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :

ที่อยู่ : ตาก
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายสมาน แตงทอง
ที่อยู่ : 85/1 หมู่ 10 ต.ตากออก ตาก
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-0402532

ที่อยู่ : ตาก
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :

ที่อยู่ : ตาก
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์
ที่อยู่ : ตำบลสำนักขุนเณร พิจิตร
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์
ที่อยู่ : ตำบลหนองปลาไหล พิจิตร
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์
ที่อยู่ : ตำบลหนองพระ พิจิตร
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มผู้ปลูกข้าวเจ้าอินทรีย์
ที่อยู่ : ตำบลเนินปอ พิจิตร
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่ผู้ปลูกข้าวเจ้าอินทรีย์
ที่อยู่ : ตำบลหนองหลุม พิจิตร
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
หจก.สุวิรุฬห์ชาไทย
ที่อยู่ : เชียงราย
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 053-712007,0818839640
บริษัท ชาดอยช้าง จำกัด
ที่อยู่ : เชียงราย
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 053-607499 053-607498
สหกรณ์สวนชาดอยตุง
ที่อยู่ : 109 ม.17 ต.แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 053-763349
หจก.ฉุยฟง
ที่อยู่ : 91 ม.8 ถ.พหลโยธิน ต.ป่าซาง เชียงราย
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 053-771562 ,053-956109
บริษัท ไทยกรีนเนชั่นคอร์ปอเรชั่น
ที่อยู่ : 40/94 ม.11 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองเขม เชียงราย
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 02-8074808
บริษัท เวียงกาหลงชาไทย
ที่อยู่ : 194 ม.5 ต.เวียงกาหลง เชียงราย
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 089-9503279,089-9910757
ไร่ชานายพลต้วน
ที่อยู่ : 58 ม.1 ต.แม่สลองนอก เชียงราย
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 053-765478
ไร่ชาหยดน้ำค้าง
ที่อยู่ : เชียงราย
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 081-0246167,087-17157161
บริษัท ภูใจใส จำกัด
ที่อยู่ : 388 ม.4 ต.ป่าซาง เชียงราย
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 053-918636-7
นางอำพร วงศ์ฟองทอง
ที่อยู่ : 69 ม.8 ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางสำรวย สีตะริสุ
ที่อยู่ : 26 ม.8 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายเร่ง นันทะ
ที่อยู่ : 24 ม.8 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางบัวเรียน ถาวร
ที่อยู่ : 3 ม.8 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางสมจิตร นันทะ
ที่อยู่ : 70 ม.8 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายเหลี่ยม ลาภูตะมะ
ที่อยู่ : 5 ม.8 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายเพ็ง ศรีงาม
ที่อยู่ : 75 ม.8 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางสังเวียน ศรีงาม
ที่อยู่ : 15 ม.8 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางศรีสมร คำเสวก
ที่อยู่ : 36 ม.8 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางนิ้ม ไกรมะเริง
ที่อยู่ : 43 ม.8 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางวิรัตน์ ถาวร
ที่อยู่ : 96 ม.8 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางเปลื้อง ลาภูตะมะ
ที่อยู่ : 7 ม.8 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางนวลจันทร์ ลาภูตะมะ
ที่อยู่ : 102 ม.8 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางขันทอง ไกรยา
ที่อยู่ : 13 ม.9 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางสุรัตน์ ลาภูตะมะ
ที่อยู่ : 31 ม.9 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางสมใจ ไกรยา
ที่อยู่ : 46 ม.9 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางวิญญา สิงห์แก้ว
ที่อยู่ : 56 ม.9 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางเหลา เรืองศรี
ที่อยู่ : 30 ม.9 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางสวาท กันตรง
ที่อยู่ : 23 ม.9 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายบุญถึง ไกรยา
ที่อยู่ : 48 ม.9 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายบุญรวย นามบุตร
ที่อยู่ : 7 ม.9 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายชมเชย สิงห์แก้ว
ที่อยู่ : 2 ม.9 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายวิชา ไกรยา
ที่อยู่ : 58 ม.9 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายสุวรรณ ศรีสด
ที่อยู่ : 43 ม.10 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายปัด ไกรยา
ที่อยู่ : 55 ม.10 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายท่อน เรืองศรี
ที่อยู่ : 4 ม.10 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายนิล เรืองศรี
ที่อยู่ : 12 ม.10 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายสมยศ โพธิ์พันธ์
ที่อยู่ : 51 ม.10 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายอ่อนจันทร์ คำเหลือง
ที่อยู่ : 46 ม.10 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายกันหา บุญมาก
ที่อยู่ : 30 ม.10 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายค้ำ กาทอง
ที่อยู่ : 56 ม.10 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายสมชาย ถาวร
ที่อยู่ : 2 ม.10 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายทา ลาภูตะมะ
ที่อยู่ : 70 ม.10 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายปั่น ไชยชนะ
ที่อยู่ : 36 ม.10 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายเสาร์ บุญเภา
ที่อยู่ : 5 ม.10 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายเนาว์ ฝากทอง
ที่อยู่ : 10 ม.10 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายคำ ปัญญา
ที่อยู่ : 23 ม.10 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายพรชัย ทองแสน
ที่อยู่ : 31 ม.10 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายมา สีสด
ที่อยู่ : 49 ม.10 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายพันธ์ จันทะบุตร
ที่อยู่ : 50 ม.10 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายเหรียญ เรืองศรี
ที่อยู่ : 73 ม.10 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางวิลัย มั่นคง
ที่อยู่ : 35 ม.16 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางวิลัย สิงห์แก้ว
ที่อยู่ : 31 ม.16 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางบัวศรี สิงห์แก้ว
ที่อยู่ : 4 ม.16 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางวิเชียร สร้อยเสนา
ที่อยู่ : 14 ม.16 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางพัชนี ชัยแสน
ที่อยู่ : 3 ม.16 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางสมปอง ระยับศรี
ที่อยู่ : 33 ม.16 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางอำพร ถาวร
ที่อยู่ : 27 ม.16 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางทองจันทร์ กัลยา
ที่อยู่ : 18 ม.16 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางทองแดง มานพ
ที่อยู่ : 48 ม.16 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางจงจิตร คุณนา
ที่อยู่ : 21 ม.16 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายบรรจง ไกรยา
ที่อยู่ : 62 ม.17 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายถวิล พระจันทร์
ที่อยู่ : 75 ม.17 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายชู คันศร
ที่อยู่ : 58 ม.17 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายชู บัวส่อง
ที่อยู่ : 57 ม.17 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายเจือ เขตนิมิตร
ที่อยู่ : 64 ม.17 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายบุญทัน สมบัติ
ที่อยู่ : 7 ม.17 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายบัวสิน พระจันทร์
ที่อยู่ : 34 ม.17 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายคำเลิศ ไกรยา
ที่อยู่ : 15 ม.17 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายเฉลิมชัย วงศ์ประดิษฐ์
ที่อยู่ : 69 ม.17 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายอภิวัฒน์ ดวงอาจ
ที่อยู่ : 53 ม.17 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายสมพงษ์ ถาวร
ที่อยู่ : 27 ม.17 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายเทอดศักดิ์ ไกรยา
ที่อยู่ : 90 ม.17 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายทองใบ ใจมนต์
ที่อยู่ : 44 ม.17 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายวิไล ดาราศาสตร์
ที่อยู่ : 89 ม.17 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายสมบูรณ์ ไกรยา
ที่อยู่ : 71 ม.17 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายล้วน พิลาสา
ที่อยู่ : 52 ม.17 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายฝอย ไชยยงค์
ที่อยู่ : 8 ม.17 ต.ก้านเหลือง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางบุญทัน พิศรูป
ที่อยู่ : 79 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางสาย วรเลิศ
ที่อยู่ : 19/1 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางทองใส ประจำ
ที่อยู่ : 84 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางสมถวิล ไชยหงษ์
ที่อยู่ : 17 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางมาลัย พวงพันธ์
ที่อยู่ : 54 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายนพรัตน์ แสงจันทร์นา
ที่อยู่ : 121 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางสุดใจ ผาสุข
ที่อยู่ : 7 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายหมอน ปุยอบ
ที่อยู่ : 46 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางพูน ประพาฬ
ที่อยู่ : 64 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายสนม บัวนอก
ที่อยู่ : 9/1 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางสมบูรณ์ วรรณโย
ที่อยู่ : 6 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางจันทร์ คำชะนาม
ที่อยู่ : 32 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายฝั้น นามวงศ์
ที่อยู่ : 3 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายนิกร ปุยอบ
ที่อยู่ : 55/1 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายกอน พึ่งตา
ที่อยู่ : 15 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายคาน ศรีศรชัย
ที่อยู่ : 22 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางอำไพ สุขแระเสริฐ
ที่อยู่ : 67 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางสี กิ่งทอง
ที่อยู่ : 5 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายถม วิชาเกวียน
ที่อยู่ : 11 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางหนูพูน ศรีบาง
ที่อยู่ : 10 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายสมบัติ ศรีรุณ
ที่อยู่ : 78 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายสมศักดิ์ เอ็นดู
ที่อยู่ : 64/1 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางบัวผัน สายแก้ว
ที่อยู่ : 16 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางทัน ผ่านพินิจ
ที่อยู่ : 40 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายสังเวียน โสภาสุข
ที่อยู่ : 73 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายพุด ประพาฬ
ที่อยู่ : 47 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายบุญสุข ทองเสน
ที่อยู่ : 60 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายเนียบ สิงห์ด้วง
ที่อยู่ : 144 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายแดง ฝั่งซ้าย
ที่อยู่ : 14 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายสมร สุขประเสริฐ
ที่อยู่ : 41 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายสนั่น ฤทธิ์บูรณ์
ที่อยู่ : 50 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายเสถียร ทองสุข
ที่อยู่ : 113 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางต่วน สำนัก
ที่อยู่ : 69 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายสุนทร ผ่านพินิจ
ที่อยู่ : 62 ม.8 ต.กำแพง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายอานนท์ บุรุษ
ที่อยู่ : 86 ม.1 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายอดิศักดิ์ มะลิวัลย์
ที่อยู่ : 28 ม.1 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายชิด หอยจันทร์
ที่อยู่ : 49 ม.1 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางสาวเครือวัลย์ คำเฮ้า
ที่อยู่ : 19 ม.1 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางบุญหลัด ประดู่
ที่อยู่ : 61 ม.1 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายทองดา คำปุย
ที่อยู่ : 91 ม.1 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายชัยเนตร ทองนาค
ที่อยู่ : 21 ม.1 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางเผ่าพันธ์ เณรอยู่
ที่อยู่ : 128 ม.1 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางอุ่นใจ ใบทอง
ที่อยู่ : 80 ม.1 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางละออง กัณหา
ที่อยู่ : 10 ม.1 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางแสวง พอกล้า
ที่อยู่ : 50 ม.1 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางซ่อนกลิ่น คำแท่ง
ที่อยู่ : 34 ม.1 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางคำพันธ์ ขะยูง
ที่อยู่ : 83 ม.1 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางบุญมี ขะยูง
ที่อยู่ : 17 ม.1 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายสมหวัง จิกหาร
ที่อยู่ : 13 ม.1 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางบุญมี ดวงศรี
ที่อยู่ : 5 ม.1 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายประเด็น ไชยศรีจันทร์
ที่อยู่ : 129 ม.1 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายสมาน แซ่ฉั่ว
ที่อยู่ : 105 ม.1 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายสุบิน เจติโคตร
ที่อยู่ : 29 ม.1 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางสมถวิล วิสุมา
ที่อยู่ : 32 ม.1 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายสุพัฒน์ สืบราช
ที่อยู่ : 113 ม.4 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายอุทัย โพธิ์มี
ที่อยู่ : 48 ม.4 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางเผือ ไวยหงษ์
ที่อยู่ : 61 ม.4 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางไพบูลย์ โนนใหญ่
ที่อยู่ : 53 ม.4 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางบัวผัน จอกทอง
ที่อยู่ : 87 ม.4 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางทองมี คำภากุล
ที่อยู่ : 66 ม.4 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางเพ็ญศรี ธรรมคุณ
ที่อยู่ : 131 ม.4 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายพิทักษ์ โกกะพันธ์
ที่อยู่ : 30 ม.4 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายทองสุข รองเมือง
ที่อยู่ : 42 ม.4 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางราตรี ไชยพิมพ์
ที่อยู่ : 49 ม.4 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางจำปี สีมา
ที่อยู่ : 84 ม.4 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางบัวไข แก้วเหลา
ที่อยู่ : 68 ม.4 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางทองใบ สีดากุล
ที่อยู่ : 158 ม.4 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายจันทร์ ไชยสีมา
ที่อยู่ : 72 ม.4 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายเอก สายเหล้า
ที่อยู่ : 41 ม.4 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายทองใบ สีมา
ที่อยู่ : 134 ม.4 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายเพ็ง แก้วเหลา
ที่อยู่ : 83 ม.4 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางแสวง แต้มสรี
ที่อยู่ : 70 ม.4 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายบุญลบ แถวทัศน์
ที่อยู่ : 97 ม.4 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายสุพิน ดีทั่ว
ที่อยู่ : 114 ม.4 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางทองจันทร์ จันทร์คำ
ที่อยู่ : 97 ม.4 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายวิวัฒน์ พรมมาศ
ที่อยู่ : 6 ม.5 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางมาลีรัตน์ ศรีพรมได้
ที่อยู่ : 9 ม.5 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางทองจันทร์ สุโพธิ์
ที่อยู่ : 66 ม.5 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางนวนศรี พรหมมาศ
ที่อยู่ : 27 ม.5 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายไสว ใสสะอาด
ที่อยู่ : 19 ม.5 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายสุเมธ เปสาโก
ที่อยู่ : 62 ม.5 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางพงษ์ศิริ กันหารินทร์
ที่อยู่ : 21 ม.5 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางสังวาลย์ ชิลิมานพ
ที่อยู่ : 45 ม.5 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางทองสุข แก้วเหลา
ที่อยู่ : 71 ม.5 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายแสวง คำชาย
ที่อยู่ : 15 ม.5 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางบุญส่วน สว่างเพาะ
ที่อยู่ : 72 ม.5 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางอุดมลักษณ์ วงแหวน
ที่อยู่ : 38 ม.5 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางเฉลิมศรี จันดาพืช
ที่อยู่ : 25 ม.5 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางปัญญา สาลี
ที่อยู่ : 75 ม.5 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายสุวรรณ มณีบุญ
ที่อยู่ : 192 ม.6 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายสำแดง สุวรรณพันธ์
ที่อยู่ : 64 ม.6 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางกาบแก้ว มณีวงศ์
ที่อยู่ : 50 ม.6 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางอ้อย จันทร์ตะ
ที่อยู่ : 151 ม.6 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางสาลีลักษณ์ พุทธิยะ
ที่อยู่ : 129 ม.6 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายวิจิตร สุวรรณพันธ์
ที่อยู่ : 181 ม.6 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางเจียงคำ ศิลาวงศ์
ที่อยู่ : 113 ม.6 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางสิม โสภาบุตร
ที่อยู่ : 179 ม.6 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายสมาน บุญตา
ที่อยู่ : 34 ม.6 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายสุรัตน์ ใจเย็น
ที่อยู่ : 137 ม.6 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
กลุ่มขนมทองม้วนอบสมุนไพร
ที่อยู่ : ศูนย์การเรียนรู้วิทยุชุมชน บ้านดอนนาดี หมู่ที่ 7 ต.บ้านขาม หนองบัวลำภู
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 08-9274-9066
กลุ่มข้าวกล้องบ้านหนองภัยศูนย์
ที่อยู่ : 231 บ้านหนองภัยศูนย์ ต.หนองภัยศูนย์ หนองบัวลำภู
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 08-9572-8176
กลุ่มสายใยแห่งครอบครัวบ้านหินลับ
ที่อยู่ : 89 หมู่ที่ 4 ต.หนองสวรรค์ หนองบัวลำภู
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 08-9214-1412
กลุ่มสายใยแห่งครอบครัวบ้านใหม่ศิลามงคล
ที่อยู่ : 1 หมู่ที่ 10 ต.หนองสวรรค์ หนองบัวลำภู
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 08-1053-6634
วิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องข้าวฮาง
ที่อยู่ : 135 ต.โนนเมือง หนองบัวลำภู
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 08-7858-6297
กลุ่มข้าวฮางบ้านโคกป่ากุง
ที่อยู่ : บ้านโคกป่ากุง ต.หนองเรือ หนองบัวลำภู
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 08-7235-2306
ข้าวฮางบ้านโนนงาม
ที่อยู่ : 49 บ้านโนนงาม ต.นากอก หนองบัวลำภู
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 08-9806-2707
วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวฮางบ้านนาแก
ที่อยู่ : 146/1 บ้านนาแก ต.นาแก หนองบัวลำภู
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร : 08-1729-8741
นายลุน ช่างหล่อ
ที่อยู่ : 194 ม.6 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางบัวสอน โยธิการ์
ที่อยู่ : 186 ม.6 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายบัวส่ง มณีวงศ์
ที่อยู่ : 148 ม.6 ต.ขะยูง ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายแพง นามวิลัย
ที่อยู่ : 1 ม.2 ต.แข้ ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางอารี ภาษี
ที่อยู่ : 84 ม.2 ต.แข้ ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายสมใจ ผลดี
ที่อยู่ : 58 ม.2 ต.แข้ ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายบุญโฮม ดวงน้อย
ที่อยู่ : 86 ม.2 ต.แข้ ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายกระเสียน นวลสาย
ที่อยู่ : 8 ม.2 ต.แข้ ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางสาววันเพ็ญ ธรรมวงศ์
ที่อยู่ : 23 ม.2 ต.แข้ ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายสมบัติ หนันคำจร
ที่อยู่ : 85 ม.2 ต.แข้ ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายเชิด โพธิ์สังข์
ที่อยู่ : 72 ม.2 ต.แข้ ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายบุญยัง เสียงใส
ที่อยู่ : 16 ม.2 ต.แข้ ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายแสวง โมคะมะเลิง
ที่อยู่ : 62 ม.2 ต.แข้ ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายธนาศรี งามวิลัย
ที่อยู่ : 55 ม.2 ต.แข้ ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายบุญมา ผลดี
ที่อยู่ : 22 ม.2 ต.แข้ ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายทองใบ นามวิลัย
ที่อยู่ : 59 ม.2 ต.แข้ ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางสำรวย เพ็ชรโย
ที่อยู่ : 18 ม.2 ต.แข้ ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางพัมนา พุทธรักษ์
ที่อยู่ : 48 ม.2 ต.แข้ ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายคนอง เบ้าทอง
ที่อยู่ : 75 ม.2 ต.แข้ ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายคาร ศรีละพันธ์
ที่อยู่ : 13 ม.2 ต.แข้ ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายบุญหลาย โพธิ์กิ่ง
ที่อยู่ : 29 ม.2 ต.แข้ ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายประดิษฐ์ ดวงทอง
ที่อยู่ : 6 ม.2 ต.แข้ ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายอวยชัย คำบุ
ที่อยู่ : 50 ม.2 ต.แข้ ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายณรงค์ บุญจอม
ที่อยู่ : 9 ม.2 ต.แข้ ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายสังเวียน พุทธรักษ์
ที่อยู่ : 88 ม.2 ต.แข้ ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายหนูเลี่ยม บุญชู
ที่อยู่ : 73 ม.2 ต.แข้ ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายปฐม ดวงน้อย
ที่อยู่ : 16 ม.2 ต.แข้ ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นางศิริวรรณ พุทธรักษ์
ที่อยู่ : 53 ม.2 ต.แข้ ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายสนอง ทรจักร์
ที่อยู่ : 35 ม.2 ต.แข้ ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายไวยเดช บุระคำ
ที่อยู่ : 69 ม.2 ต.แข้ ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้ :
เบอร์โทร :
นายไพวัลย์ รักพรม
ที่อยู่ : 76 หมู่ที่ 6 บ้านนาผาง ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ : ECC no 2092/91,BIO SUISSE
เบอร์โทร :
นางจุรณิตา ประสันลักษณ์
ที่อยู่ : 92 หมู่ที่ 2 บ้านนาผาง ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ : ECC no 2092/91,BIO SUISSE
เบอร์โทร :
นายประสงค์ อินธิจักร์
ที่อยู่ : 54 หมู่ที่ 6 บ้านนาผาง ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ : ECC no 2092/91,BIO SUISSE
เบอร์โทร :
นางอรดี ศรีจันทร์
ที่อยู่ : 20/1 หมู่ที่ 2 บ้านนาผาง ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ : ECC no 2092/91,BIO SUISSE
เบอร์โทร :
นายสมบัติ ดวงพิลา
ที่อยู่ : 195 หมู่ที่ 13 บ้านน้อยนาดี ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ : ECC no 2092/91,BIO SUISSE
เบอร์โทร :
นางสุพรรณ์ คณะรัตน์
ที่อยู่ : 37/1 หมู่ที่ 2 บ้านเสารีก ตำบลพระเหลา อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ : ECC no 2092/91,BIO SUISSE
เบอร์โทร :
นางยุพิน ปาปะวิมุด
ที่อยู่ : 107 หมู่ที่ 3 บ้านพนา ตำบลพนา อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ : ECC no 2092/91,BIO SUISSE
เบอร์โทร :
นายเลียงชัย จูมนา
ที่อยู่ : 11 หมู่ที่ 9 บ้านสว่างนาฝาย ตำบลพระเหลา อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ : ECC no 2092/91,BIO SUISSE
เบอร์โทร :
นายทองสูข สู่ขวัญ
ที่อยู่ : 110 หมู่ที่ 5 บ้านเสารีก ตำบลพระเหลา อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ : ECC no 2092/91,BIO SUISSE
เบอร์โทร :
นายแก้ว รัตนวงษ์
ที่อยู่ : 43 หมู่ที่ 5 บ้านเสารีก ตำบลพระเหลา อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ : ECC no 2092/91,BIO SUISSE
เบอร์โทร :
นางหงทอง ภาษาดี
ที่อยู่ : 16 หมู่ที่ 10 บ้านอู่สะเภา ตำบลลือ อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ : ECC no 2092/91,BIO SUISSE
เบอร์โทร :
นายธีรวัฒน์ พันธุมาส
ที่อยู่ : 132 หมู่ที่ 6 บ้านนาผาง ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ : ECC no 2092/91,BIO SUISSE
เบอร์โทร :
นายไพวัลย์ รักพรม
ที่อยู่ : 76 หมู่ที่ 6 บ้านนาผาง ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ : ECC no 2092/91,BIO SUISSE
เบอร์โทร :
นางจุรณิตา ประสันลักษณ์
ที่อยู่ : 92 หมู่ที่ 2 บ้านนาผาง ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ : ECC no 2092/91,BIO SUISSE
เบอร์โทร :
นายประสงค์ อินธิจักร์
ที่อยู่ : 54 หมู่ที่ 6 บ้านนาผาง ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ : ECC no 2092/91,BIO SUISSE
เบอร์โทร :
นางอรดี ศรีจันทร์
ที่อยู่ : 20/1 หมู่ที่ 2 บ้านนาผาง ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ : ECC no 2092/91,BIO SUISSE
เบอร์โทร :
นายสมบัติ ดวงพิลา
ที่อยู่ : 195 หมู่ที่ 13 บ้านน้อยนาดี ตำบลห้วย อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ : ECC no 2092/91,BIO SUISSE
เบอร์โทร :
นางสุพรรณ์ คณะรัตน์
ที่อยู่ : 37/1 หมู่ที่ 2 บ้านเสารีก ตำบลพระเหลา อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ : ECC no 2092/91,BIO SUISSE
เบอร์โทร :
นางยุพิน ปาปะวิมุด
ที่อยู่ : 107 หมู่ที่ 3 บ้านพนา ตำบลพนา อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ : ECC no 2092/91,BIO SUISSE
เบอร์โทร :
นายเลียงชัย จูมนา
ที่อยู่ : 11 หมู่ที่ 9 บ้านสว่างนาฝาย ตำบลพระเหลา อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ : ECC no 2092/91,BIO SUISSE
เบอร์โทร :
นายทองสูข สู่ขวัญ
ที่อยู่ : 110 หมู่ที่ 5 บ้านเสารีก ตำบลพระเหลา อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ : ECC no 2092/91,BIO SUISSE
เบอร์โทร :
นายแก้ว รัตนวงษ์
ที่อยู่ : 43 หมู่ที่ 5 บ้านเสารีก ตำบลพระเหลา อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ : ECC no 2092/91,BIO SUISSE
เบอร์โทร :
นายทน สายสิน
ที่อยู่ : 4 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองมะแซว อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ : Organic Thailand
เบอร์โทร :
นายสมร โกมล
ที่อยู่ : 131 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยไร่ อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้ : Organic Thailand
เบอร์โทร :

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ 15 ถนนเทศบาล 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ 0- 4451-1384 , 0- 4451- 4385 โทรสาร 0- 4451- 4994E- mail su_ops@moc.go.th
สำนักบริหารงานพาณิชย์ภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02 - 5076902 , 02 - 5475290 E- mail kbp@moc.go.th , boca6@moc.go.th
สถิติผู้เข้าชม
000991241
ตั้ังแ่ต่ 1 กันยายน 2551